Народното събрание прие на първо четене законопроект за промени в Изборния кодекс

imagesПарламентът прие на първо четене законопроект за промени в Изборния кодекс, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители, предават от пресцентъра на Народното събрание.

Законопроектът предвижда ревизия на текст за избирателните секции в чужбина. Общият максимален брой на всички секции за всяка държава по света ще е не повече от 35. Предвижда се изискване за 60 избиратели подали предварително заявление за разкриване на секция в чужбина. С новите текстове ще се възстанови възможността за участие на организациите на българските граждани в съответното място при образуването на избирателните секции. С промяна в Закона за административно-териториалното устройство ще се намали прагът от 400 на 350 души за образуване на кметство.

Министерският съвет прие втория пакет от промени в Закона за съдебната власт

изтеглен файлВ него са разписани принципите на т.нар. съдийско самоуправление, новите правомощия на Инспектората към Висшия съдебен съвет, кариерното израстване на магистратите, реформата в прокуратурата, статутът на съдебните и прокурорските помощници, както и допълнителни правила за изпита за юридическа правоспособност, съобщи Министерството на правосъдието. Новите текстове бяха обсъдени в четири заседания на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за съдебна реформа в Министерството на правосъдието. Там участват представители на всички засегнати институции от съдебната власт, неправителствени организации от сектора, магистратски организации, представители на политическите сили.

Има още

Народното събрание облекчи процедурата по почистване на реките от наноси

изтеглен файлПарламентът прие на първо четене промени в Закона за водите, които целят облекчаване на процедурата по почистване на реките от наносни натрупвания. Измененията са внесени от Станислав Иванов и група народни представители, съобщават от пресцентъра на Народното събрание.

 

 

Има още

Със свое решение ВАС постанови, че имената на наблюдаващите прокурори не са тайна

изтеглен файлВърховният административен съд постанови със свое решение от април 2016 г., че имената на наблюдаващите прокурори не са тайна и могат да бъдат предоставяни по силата на Закона за достъп до обществена информация, съобщават от пресцентъра на съда. С влязло в сила решение № 4555 от 18.04.2016 г. ВАС постановява, че имената на наблюдаващите прокурори са официална обществена информация и не може да са тайна. В решението се посочва, че „защитата на личните данни на публичните длъжности, сред които са и прокурорите, е много по-занижена в сравнение със защитата на останалите граждани … няма законова пречка да бъде получена информация за името на съответния прокурор от Градска прокуратура по реда и условията на Закона за достъп до обществена информация. По този начин ще бъде постигната и целта на закона за изграждане на собствено мнение на гражданите относно дейността на задължените по закон субекти“.

Има още

Съдът наложи санкция на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД за 20 000 лв.

изтеглен файлКасационен състав на Административен съд – Смолян остави в сила решение № 7/08.01.2016 г. на Районен съд – Девин, с което е потвърдено наказателно постановление, издадено от Председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране гр.София, предават от пресцентътра на Върховен административен съд.

Делото беше образувано по жалба на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.
Наказателното постановление е издадено за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2 от ОУ. С него на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е наложена санкция в размер на 20 000лв.

Извършеното нарушение се състои в това, че служители на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, са подменили съществуващо средство за търговско измерване на клиент в с. Беден, общ. Девин и са монтирали ново, без клиента да е уведомен за това. За предприетите действия е съставен констативен протокол, който е подписан само от служител на електроразпределителното дружество.
За последните четири месеца това е шестата санкция за ЕВН в такъв размер.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ВАС потвърди решение на КЗК за нелоялна конкуренция на организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

33031-Court_HammerВърховният административен съд окончателно потвърди решение на КЗК, с което на „Трансинс технорециклираща компания“ АД (Трансинс) е наложена имуществена санкция в размер на 3% от общия оборот за увреждане доброто име на конкурент. Комисията е установила, че представители на ответното дружество са се свързвали с членове на “Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци” АД („НООРО“) и са предлагали услугите на „Трансинс“, като са представяли невярна информация, че разрешението на „НООРО“ като организация по оползотворяване е отнето, съобщават от пресцентъра на съда.

Има още

Парламентът обсъди промени в Закона за Министерството на вътрешните работи

изтеглен файлКомисията по вътрешна сигурност и обществен ред беше домакин на обществено обсъждане на внесените в Народно събрание от Министерски съвет промени в Закона за Министерството на вътрешните работи.Председателят на комисията Цветан Цветанов посочи, че целта на подобни срещи е да се чуят различните мнения по теми, свързани със законодателни промени в сектор сигурност. В дискусията участваха министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова, политическото ръководство на МВР, директорите на Главните дирекции на МВР, както и представители на синдикатите към МВР, предават от пресцентъра на Парламента.

Има още

Омбудсманът иска промени в Наредбата за наследствените и персонални пенсии на децата

ombudsman080112Националният омбудсман Мая Манолова ще отправи препоръка към премиера Бойко Борисов и вицепремиера Ивайло Калфин за промяна в условията на Наредбата за отпускане на наследствени и персонални пенсии на деца, чиито родители са починали като студенти, заради което не са имали осигурителен стаж. Това стана ясно в Габрово, където общественият защитник бе на посещение. Решението за препоръката Манолова взе след срещата си с Борислав Петров, родител на малко дете, чиято майка – студентка е починала внезапно три месеца след раждането му, предават от пресцентъра на институцията.

Има още

ВАС потвърди решение на КЗП за нелоялна практика при договори за мобилен интернет

33031-Court_HammerВърховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Комисията за защита на потребителите (КЗП), че телекомуникационно дружество прилага нелоялна практика, като представя по заблуждаващ начин информацията за метода на изчисляване на цената за мобилния интернет трафик на данни в мрежата си, съобщават от пресцентъра на Комисията.

В договора си с общи условия телекомът посочва, че таксуването е на всеки килобайт съгласно тарифния план, но премълчава факта, че съществува минимална цена за всяко влизане в мрежата (интернет сесия), която се равнява на 1 МВ трафик на данни. Потребителят не е информиран за това обстоятелство и си създава погрешно впечатление за пресмятането на цената, която ще заплати.

Експертите на КЗП напомнят, че когато с окончателно решение на ВАС е потвърдена нелоялна търговска практика, засегнатите от нея имат право да развалят сключения в резултат от използването й договор и да претендират за обезщетение по съдебен път. Законът предвижда още окончателните решения на ВАС да имат обвързваща сила за гражданския съд, като правото на потребителите да искат обезщетение отпада с изтичането на пет години, считано от датата на влизане в сила на решението на ВАС.

Омбудсманът премахна такса „юрисконсулт“ на „Топлофикация София“ ЕАД

изтеглен файл„Топлофикация София“ ЕАД вече няма да прибира по 650 лева юрисконсултски възнаграждения от клиенти на дружеството, които е дала на съд. Това е една от мерките, които омбудсманът Мая Манолова успя да наложи по време на организираната от нея дискусия по проблемите на потребителите на топлинна енергия в България, съобщават от пресцентъра на институцията.

 

 

Има още