Със свое решение ВАС потвърди наложена от КЗК санкция на Лидл за заблуждаваща реклама

изтеглен файлВърховният административен съд (ВАС) потвърди санкция в размер на 370 859 лв., наложена на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД от Комисията за защита на конкуренцията за заблуждаваща реклама (нарушение на чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК). Проучването на Комисията през 2013 г. установи, че рекламната кампания „Най-доброто от България, най-доброто от Европа“ има заблуждаващ характер, съобщават от пресцентъра на Комисия за защита на конкуренцията.

Има още

КЗК предлага изменение на нормативната уредба, регулираща дейността на инженерите по геодезия, картография и кадастър

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9С Решение № 87/11.02.2016 г. Комисия за защита на конкуренцията предлага на компетентните държавни органи, разполагащи със законодателна инициатива, да предприемат мерки за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, като изменят или отменят разпоредбите, които имат негативен ефект за конкуренцията, съобщават от пресцентъра на Комисията за защита на конкуренцията.

 

Има още

Административният съд във Враца прекрати предсрочно пълномощията на общински съветник

33031-Court_HammerАдминистративен съд Враца постанови Решение от 15.02.2016 г. по адм. дело № 29 по описа на съда за 2016 г., с което потвърждава Решение № 279 – МИ от 12.01.2016 г. на Общинска избирателна комисия – Мездра за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник в Общински съвет Мездра, поради влязла в сила присъда за извършено престъпление от общ характер, предават от пресцентъра на Върховния административен съд.

Според мотивите на съда оспореното Решение на ОИК Мездра е законосъобразно, прието е от компетентен орган, в предвидената от закона форма, в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби на които се основава, при спазване на административно-производствените правила, съобразено е с целта на закона и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата отхвърлена като неоснователна.

Решението на съда подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните, чрез Административен съд Враца пред Върховен административен съд София.

ВАС остави в сила решението на АС гр. Добрич по оспорените резултати от изборите 2015г. за на кмет на с.Кранево

imagesС Решение №161 от 19.11.2015г. по АД №643/2015г. АС-Добрич потвърди Решение №284 от 27.10.2015г. на ОИК-Балчик, с което Р.П.Н. – независим кандидат е обявен за избран, на първи тур, за кмет на кметство Кранево, област Добрич. Делото беше образувано по жалба на Д.В.П., кандидат за кмет на с.Кранево. Решението на АС-Добрич бе обжалвано от Д.В.П. пред ВАС, който с Решение №1087 от 03.02.2016г. по АД №13688/2015г. остави в сила решението на АС-Добрич, съобщават от пресцентъра на Върховния административен съд.

 

Има още

КЗК санкционира „ТВ-НЕТ“ ООД за имитация

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „ТВ-НЕТ” ООД в размер на 1907 лв. (0.1% от нетните приходи от продажби на дружеството за предходната финансова година) за извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК. Комисията постанови прекратяване на нарушението и незабавно изпълнение, съобщават от пресцентъра на Комисията.

 

Има още

КЗК наложи санкция за заблуждаваща реклама на „7days Pizzeti”

21362_offer_alternativeКомисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение на чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗЗК (заблуждаваща реклама) от страна на „Чипита България“ АД като рекламодател и наложи имуществена санкция в размер на 146 922 (0,1 % от общия оборот на дружеството за 2014 г.), съобщават от пресцентъра на Комисията.

 

Има още

КЗП забрани продажбата на четири вида опасни детски облекла

изтеглен файл (1)Комисията за защита на потребителите (КЗП) нареди незабавно и ефективно изтегляне от пазара на три модела опасни детски спортни долнища и суичър. Причината за забраната на облеклата е, че не отговарят на изискванията за безопасност, тъй като имат връзки в областта на врата и талията, които създават рискове от задушаване и нараняване на детето, съобщават от пресцентъра на Комисията.

 

Има още

КЗК наложи санкции за имитация на марка и домейн на конкурент

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 35, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗК от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД и наложи две имуществени санкции по 60 350 лв. Санкцията е в размер на 5 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2014 г. КЗК постанови незабавно прекратяване на нарушенията.

Има още

КЗК наложи имуществена санкция за имитация на таксиметрови автомобили

imagesКомисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК (имитация) от страна на „ОН Сититранс“ ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 3520 (три хиляди петстотин и двадесет) лева – 8% от общия оборот на дружеството за 2014 г., съобщават от пресцентъра на Комисията. С решението Комисията постановява прекратяване на нарушението, което подлежи на незабавно изпълнение.

Има още

Законопроект предвижда облекчен режим на регистрация на юридическите лица с нестопанска цел

изтеглен файлНамаляване на регулаторната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) чрез прехвърляне на регистрацията им от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията, предвижда проект за промени на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗИД на ЗЮЛНЦ/, който бе одобрен днес от Министерския съвет, съобщават от пресцентъра на институцията.

Има още