От 1 юли обезщетението за отглеждане на малко дете се увеличава от 240 лева на 310 лева

430x287От 1 юли обезщетението за отглеждане на малко дете се увеличава от 240 лева на 310 лева, реши Народното събрание. Това е една от стабилизационните и неотложни мерки в плана на кабинета „Орешарски“. Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ДОО/ за 2013 г.

 

 

Има още

НЗОК ще може да плаща за нови дейности, неуредени в действащия Национален рамков договор

43570ko3nlvthxvНационалната здравноосигурителна каса ще може да плаща за нови дейности, предвидени за финансиране от бюджета, но неуредени в действащия Национален рамков договор, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за здравното осигуряване.

 

 

Има още

Срокът за внасяне на здравните вноски от безработните се удължава

nap1_1_0_0_4_0_13От 2013 г. хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, трябва да ги превеждат до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

 

Има още

НАП няма да събира принудително здравни вноски на българите в чужбина

Националната агенция за приходите (НАП) няма да предприема принудителни мерки за събиране на здравни вноски от българите в чужбина, съобщиха от приходното ведомство в отговор на множество въпроси и слухове, че сънародниците ни, живеещи извън страната ще бъдат спирани на границата или имуществото им ще бъде разпродавано, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

 

 

Има още

Разяснение на НАП относно здравноосигурителен статус на лице с българско гражданство, пребиваващо в държава-членка

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:

В запитването си лицето посочва, че за периода ноември 2006 г. – декември 2011 г. е пребивавало в Германия, където се е обучавало във висше учебно заведение. В качеството си на учаща се, надхвърлила 30-годишна възраст, е внасяла здравноосигурителни вноски в тази държава – по договори с частни застрахователни компании. Интересува се, могат ли приложените към писмото й документи, удостоверяващи периодите на осигуряване в Германия, да послужат за коригиране на здравноосигурителния статус в България.

Има още

Държавен вестник бр. 3 от 10.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 3, от дата 10.01.2012 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Има още

Държавен вестник брой 94, от дата 29.11.2011 г.

Държавен вестник брой: 94, от дата 29.11.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Кои лица са задължени да подават Декларация образец № 7?

Декларация образец № 7 се подава от лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

Лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, са тези които внасят здравноосигурителните си вноски изцяло за своя сметка и не са:

– упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;

– еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;

– регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;

– морски лица. Има още