Парламентът прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани от големи горивни инсталации, ще се утвърждават с наредба на Министерския съвет. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, предадоха от пресцентъра на Народното събрание.

 

 

Има още

Парламентът определи лицата, които ще плащат продуктова такса

Парламентът определи лицата, които ще плащат продуктова такса с цел ограничаване на отпадъците. Това стана с приемане на второ четене на законопроекта за управление на отпадъците. Продуктова такса в размер и по ред, определени с наредба на Министерския съвет, се заплаща от лицата, пускащи на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, които не изпълняват задължения и цели по реда за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците съгласно този закон.

Има още

5 юни е световният ден на околната среда

Световният ден на околната среда е ежегодно събитие под егидата на  Организацията на Обединените нации(ООН) . Това е най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната среда. Отбелязва се от 1973 г. с резолюция на Общото събрание на ООН от 15 декември 1972 г. Годишнина от откриването /1972/ на конференцията на ООН по проблемите на околната среда в Стокхолм, Швеция (5-16 юни 1972), на която е взето решение за създаването на Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП).

Има още

КС отмени оспорени текстове от Закона за отпадъците


Конституционният съд обезсили ограниченията за разполагането на пунктовете за метални отпадъци, които бяха въведени с последните поправки в Закона за управление на отпадъците, внесени от екоминистерството.

 

Има още

Държавен вестник бр. 14 от 17.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 14, от дата 17.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Държавен вестник бр. 12 от 10.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 12, от дата 10.02.2012 г.

С курсив са обозначени актове, които са изменени с акт, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
 
 

Има още