Държавен вестник бр. 10 от 03.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 10, от дата 03.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Държавен вестник брой 94, от дата 29.11.2011 г.

Държавен вестник брой: 94, от дата 29.11.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Законодателни промени от 04.11.2011 г.

Нови актове

Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Наредба № 23 от 24 октомври 2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства