Парламентът реши да се произведе национален референдум

430x287Парламентът реши да се произведе национален референдум с шест въпроса, предложени от екипа на Слави Трифонов. В гласуването участваха 150 народни представители, от които 131 бяха „за“, 18 – „против“ и един се въздържа, предават от пресцентъра на Народното събрание.

В референдума гражданите ще могат да дадат мнението си по следните въпроси: Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?; Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120?; Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?; Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?; Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?; Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на МВР и началниците на районните управления в областните дирекции на МВР да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

Министърът на правосъдието поиска ТР от ВКС по дела за причиняване на смърт при ПТП

photo_verybig_860898Министърът на правосъдието Екатерина Захариева поиска Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) да приеме тълкувателно решение във връзка с противоречива съдебна практика. Въпросът, на който министър Захариева очаква отговор, е: Налице ли е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл. 343 от Наказателния кодекс от страна на пешеходец при пресичане на платното за движение в случаите, когато водач на моторно превозно средство е нарушил правилата относно скоростта за движение по Закона за движение по пътищата и следва ли това обстоятелство да обуслови налагането на по-леко наказание на дееца – водач на моторно превозно средство?, предават от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

Има още

Главният прокурор сезира КС с искане за обявяване на противоконституционност на разпоредби в Закона за адвокатурата

изтеглен файлДнес, 10.12.2015 г. главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Конституционния съд искане за обявяване на чл. 29 ал.2, 3 и 4 и на чл. 30 ал.1 от Закона за адвокатурата за противоконституционни. С тях е регламентирана процедура за проверка от представител на адвокатския съвет на дейността на магистрати и разследващи органи от изпълнителната власт в случаи на неоказано дължимо уважение и съдействие на адвокат, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

Така се предоставя възможност на още един орган, наред с Инспектората към ВСС, да извършва действия, свързани с инспектиране и реализиране на дисциплинарна отговорност на магистратите. Регламентът предвижда възможност тази проверка  да бъде осъществена дори и от лице извън състава на съдебната власт. Адвокатският съвет е овластен да прецени наличието на “виновно поведение“ от съдия, прокурор или разследващ орган.

Предвидената процедура е в противоречие с принципите на правовата държава (установен с чл. 4 ал. 1 КРБ), на върховенството и непосредственото действие на Конституцията (чл. 5 ал. 1 и 2 КРБ) и за независимост на съдебната власт (чл. 117 ал. 2 КРБ).

 

Министерство на правосъдието издаде заповед за заличаване на още един синдик

photo_verybig_860898 Заради извършени сериозни нарушения министърът на правосъдието Христо Иванов изключи Даниела Куцева от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производството по несъстоятелност по Търговския закон. Заповедта подлежи на обжалване пред Върховния административен съд и след влизането й в сила ще бъде обнародвана в „Държавен вестник“, съобщават от пресцентъра на институцията.

 

Има още

Конституционният съд реши конституционно дело № 4/2015 г.

33031-Court_HammerКонституционният съд в заседание на 29 септември 2015 г. се произнесе с решение по конституционно дело № 4/2015 г. С решението Съдът отхвърли искането на четиридесет и осем народни представители за установяване противоконституционност на Закона за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. (обн., ДВ, бр.16 от 27 февруари 2015 г.), вкл. по отношение спазването на чл.84, т.9 от Конституцията.

Решението е прието единодушно с 11 гласа.

Има още

ВСС освободи Светлозар Костов от поста ръководител на Специализираната прокуратура

изтеглен файлВисшият съдебен съвет наложи на Светлозар Костадинов Костов, административен ръководител на Специализирана прокуратура гр. София, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 5. от ЗСВ – освобождаване от длъжността ръководител на Специализираната прокуратура.
С това решение ВСС приключи първото от водените срещу Светлозар Костов четири дисциплинарни производства.
Дисциплинарното наказание е наложено за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.4, т.3 от ЗСВ – нарушение на етичните правила по т. 8.6. от Кодекса за етично поведение на българските магистрати, предават от пресцентъра на ВСС.
Висшият съдебен съвет прие, че Светлозар Костов не е извършил нарушение на етичните правила по т. 8.1. и 8.4. на КЕПБМ.
Дисциплинарното дело №.21/2014 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на Главния прокурор.

Специализирани съдебни състави за деца ще функционират от 1 октомври в пет съдилища

изтеглен файлСпециализирани съдебни състави ще разглеждат делата с участие на деца от 1 октомври т. г. в пет пилотни съдилища – окръжните съдилища във Варна и Пловдив и районните съдилища във Варна, Пловдив и Козлодуй. Това съобщи днес заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева–Русева при откриване на обществената кампания „Детство без решетки“, организирана от Български хелзинкски комитет, Националната мрежа за деца и Института по социални дейности и практики.

Има още

Парламентът прие на първо четене промени в Конституцията

430x287Народното събрание прие на първо четене промените в Конституцията, внесени от Цецка Цачева и група народни представители. Измененията, свързани с реформата в съдебната власт, подкрепиха 184 народни представители, 34 бяха „против”, а 8 се въздържаха, съобщават от пресцентъра на Парламента. При второто гласуване законопроектът ще бъде обсъден и приет текст по текст. Той ще се смята за приет на второ гласуване, ако за всеки текст са гласували три четвърти или 180 депутати.

 

Има още

Решение на Конституционния съд относно обжалване на административни актове

122033834269390Относно разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България, даваща право да гражданите и юридическите лица да могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон Конституциионния съд постановява, че разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на дава правото на законодателя по изключение при спазване на изискванията за съразмерност, включително задължителните за страната международни стандарти за достъп до съдебна защита, със закон да предвиди необжалваемост пред съд на изрично посочена категория административни актове само когато това е необходимо за опазване на основите на конституционния ред или на други особено важни обществени интереси, като осигуряването на отбраната и сигурността на страната, както и осъществяването на принципите и целите на нейната външна политика.

Има още

КС отмени мораториума върху сделките със замеделски земи в Студентския град

imagesКонституционният съд отмени мораториума, наложен от Народното събрание върху всички сделки на разпореждане с незастроени имоти в Студентския град в София, съобщават от Правен свят. Решението, докладвано от Румен Ненков, е гласувано единодушно. Делото бе образувано по искане на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на точка 8 от Решение на Народното събрание от 26 май 2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София.

Има още