Държавен вестник, брой 5 от 17.01.2017 г.

Държавен вестник, брой 5 от 17.01.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 4 от 13.01.2017 г.

Държавен вестник, брой 4 от 13.01.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Безплатна добавка на АПИС улеснява потребителите

logo - CopyАПИС разработи нов софтуерен инструмент Link Detector –добавка за интернет браузъри и Microsoft Word, който е БЕЗПЛАТЕН и улеснява всички, които работят с правна информация. Основната цел на добавката е да подпомага потребителя в работата му с българското и европейското законодателство и съдебна практика на Съда на ЕС.

Link Detector e следващата подобрена версия на иновативния компонент EU links Checker – част от успешно разработен от АПИС европейски проект, за който Европейската комисия номинира АПИС в топ десет на наградата за иновации Innovation Radar 2016.

Разширението може да бъде изтеглено без заплащане за браузърите Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox, и за текстовия редактор Microsoft Word. На интернет страницата на АПИС www.apis.bg са публикувани линкове за инсталиране на Link Detector с упътване за употреба. Не е необходимо да сте клиент на Апис, за да изтеглите добавката и да я ползвате в работата си.

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 3 от 10.01.2017 г.

Държавен вестник, брой 3 от 10.01.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 2 от 06.01.2017 г.

Държавен вестник, брой 2 от 06.01.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Важни изменения в Търговския закон!

imagesС част от последните изменения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 3.01.2016 г.) се въвежда промяна във формата, в която се вземат определени решения от общото събрание на съдружниците в ООД – вместо досегашната писмена тя вече става писмена с нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието, извършени едновременно – чл. 137, ал. 4 от ТЗ. Въпросните решения на общото събрание са: за приемане и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване и увеличаване на капитала, за избор на управител, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях (решенията на ОС по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ). Предвидена е възможност за избягване на необходимостта от нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието чрез включване на изрична клауза в дружествения договор на съответното дружество, че тези решения се вземат в писмена форма (чл. 137, ал. 4 от ТЗ).

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 1 от 03.01.2017 г.

Държавен вестник, брой 1 от 03.01.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Прочети пълния текст на публикацията »

Весели празници

chr

 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
Екипът на АПИС пожелава на всички Вас
да посрещнете в добро здраве и весело настроение предстоящите
Коледни празници и задаващата се Нова година!
Нека 2017-та изпълни Вашите надежди и сбъдне Вашите мечти!
Да посрещнем ЗАЕДНО една мирна, успешна и щастлива година!

Държавен вестник, брой 102 от 23.12.2016 г.

Държавен вестник, брой 102 от 23.12.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Прочети пълния текст на публикацията »

АПИС допринесе за наградите в томболата на Института Макс Планк Люксембург

library-contАПИС подпомогна годишната томболата на Библиотеката по процесуалното право на Института Макс Планк Люксембург.

По традиция всяка година, се подготвя томбола с награди за участниците в проучването на библиотеката. Наградите за томболата са осигурени от партньорите. Тази година и АПИС допринесе в осигуряването на част от наградите, заедно с организации като Оксфорд, NexisLexis, Lehmanns и т.н.

Архив