Обществен съвет за тол системата ще бъде сформиран до края на май

Обществен съвет за тол системата ще бъде сформиран до края на май

Министърът на регионалното развитие ще създаде обществен консултативен съвет по въвеждане на електронната система за таксуване на база време и изминато разстояние. В него ще участват партньорски институции и браншови организации, решиха депутатите. Общественият съвет за тол системата трябва да бъде сформиран до 31 май 2019 г., предаде БТА.

Народните представители приеха предложението на ГЕРБ регионалният министър на два месеца да информира за напредъка по електронната система парламентарната Комисия по регионална политика.

Депутатите не приеха предложението на социалистите временна парламентарна комисия да прегледа обществената поръчка за електронната система за таксуване по републиканските пътища. Народните представители не приеха и друг проект на левицата регионалният министър да се отчита ежемесечно по въпроса пред регионалната комисия.

От началото на продажбата на електронни винетки досега са продадени 1 368 433 електронни винетки за 104 293 616 лева, посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Към момента са монтирани 428 терминала за самотаксуване и предстои да бъдат монтирани още два на ГКПП „Стрезимировци“. Досега на граничните пунктове има общо 19 устройства.

Повече подробност по темата четете тук.

След местните избори тази есен – гласуването само на машина

Забраната за публикуване на резултатите от социологически проучвания в изборния ден остава. Преференциите се затрудняват

На изборите, които ще се проведат след вота за местна власт тази есен, ще се гласува само машинно. Това записаха окончателно в Изборния кодекс депутатите след продължили часове наред дебати.

До това важно решение се стигна след като насред пленарното заседание правната комисия се събра на извънредно заседание и излезе с предложения, които след това бяха гласувани от Народното събрание.

Депутатите решиха, че на предстоящите избори за европейски парламент с машини ще се гласува в поне 3000 секции, а на местния вот тази есен в не по-малко от 6000 секции. Машини няма да има в секциите с под 300 избиратели, в тези извън страната, както и в болници, социални домове и на кораби.

Мнозинството мотивира пълното въвеждане на машинното гласуване с това, че при него възможностите за манипулации на вота са сведени до минимум и се избягва човешкият фактор при отчитането на резултатите.

Парламентът окончателно гласува разпоредба в Изборния кодекс, с който на практика обезсмисля преференциите, според левицата. В чл. 298, ал. 2 от ИК депутатите записаха: „Преференциите за отделните кандидати са валидни, ако кандидатът е получил действителни гласове не по-малко от районната избирателна квота“.

В сега действащия закон преференциите за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете е не по-малък от 7% от гласовете за кандидатската листа.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 14 от 15.02.2019 г.)

В днешния 15-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани – предоставя се възможност на земеделските стопани за съкратено разпечатване на Таблица 1 от Анкетния формуляр за използваната земеделска земя, без това да засегне пълнотата на информацията, съхранявана в програмата на регистъра на земеделските стопани.

В Таблица 2 от Анкетния формуляр на земеделския стопанин се предвижда въвеждане на нов код: „Коноп – семена за фураж“. Предвижда се и отделянето на угарите от общия код „Други (угари и други)“ в отделен код „Угари“, тъй като угарите са специфична категория земеделска земя.

Обнародвана е нова Наредба № 2 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, с която се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2018/2019 година включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

Държавен вестник, брой 14 от 15.02.2019 г.

Държавен вестник, брой 14 от 15.02.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

БАИТ предлага срокът за привеждане дейността на търговците в съответствие с Наредба Н-18 за касовите апарати да се удължи до 1 януари 2020 г.

В края на миналата година Националната агенция за приходите (НАП) организира семинар, на който Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) взе активно участие. В Доклад от 30 януари 2019 г., асоциацията подробно представи дейностите, които е организирала по повод влизането в сила на правната регламентация, касаеща фискалните устройства и предложения за промени в Наредба Н-18.

Първото предложение на БАИТ е срокът за влизане в сила на Наредба Н-18 да се удължи поради наличието на неизяснени въпроси по отношение на практическото приложение на текстовете. По отношение на софтуера за управление на продажбите в търговски обекти, има неясноти в тълкуването на понятието, което според БАИТ противоречи на духа на закона, а снабдяването на фирмите с допълнителен софтуер би довело до сериозен разход, както за бизнеса, така и за крайния клиент. Предложенията по отношение на софтуера за управление на продажби касаят още функционалността „репорт дизайнер“ и сигурността на съвременните алгоритми за анализ, по-конкретно, във връзка с изискването на Наредбата софтуерът да не допуска в документи, различни от фискален бон, включването на текст, съдържащ думите „фискален“, „фискална“, „фискално“ и производни.

БАИТ критикува и забраната за използването на тестови среди при процеса на управление на качеството, подчертавайки че същата би нарушила добрите практики при внедряването на системи за управление на бизнеса. Обърнато е внимание на факта, че от години при плащане сумата не се разбива на основа и ДДС, а Приложение 29 от Наредба Н-18 въвежда задължение за предоставяне на информация за основа на платена сума и ДДС. Освен това, в основанията за издаване на касова бележка от кочан липсва възможност като причина да се посочи възникването на технически проблем със софтуера. В Доклада са анализирани и хипотезите на отговорност на производителите и разпространителите на фискални устройства, достъпът до архивна информация, генерирането на УНП и други въпроси, свързани с фискалните устройства. Докладът на БАИТ съдържа отговори от НАП, финална дискусия и решения.

Пълният текст на Доклада е публикуван на сайта на асоциацията: http://www.bait.bg/novini/bait-provede-finalna-diskusiya-s-nap-vav-vrazka-s-naredba-no-n-18.

Как дело за грабеж на телефон се точи 15 години

Дело за грабеж на мобилен телефон е разследвано над 8 години, а после „прекарва“ още 7 в съдебна фаза, само за да бъде прекратено заради изтичане на абсолютната давност. За казуса съобщи Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС), който констатира драстично забавяне на правосъдието.

Предмет на грабежа занимавал 15 години прокуратурата и съда е мобилен телефон „Сименс S 45” – модел от 2001 г. Делото за него е започнало през май 2003 г. и е приключило през юли 2018 г. Тогава Софийският градски съд е отменил присъда на районния съд, а делото е било прекратено поради изтичане на абсолютната давност за наказателно преследване.

Проверяващите са установили, че само разследването по това дело е продължило повече от 8 години, през които 4 пъти е спирано, защото не можел да бъде открит за разпит важен свидетел. След това 2 пъти било връщано за отстраняване на съществени процесуални нарушения, а прокурорът пък се произнасял след 5 месеца, вместо в законния едномесечен срок.

Повече подробности по темата четете тук.

Новата наредба за юридическата правоспособност вече е факт, влиза в сила от следващата година

Стажът за придобиване на юридическа правоспособност – 2 месеца общ и 4 месеца професионален, изпитът – първо тест, а после казус. Всичко това ще се случи от 2020 г., когато влиза в сила новата Наредба за придобиване на юридическа правоспособност на министъра на правосъдието, която днес бе обнародвана в „Държавен вестник“.

Новата наредба предвижда юристите, които желаят да придобият правоспособност, първо да карат т. нар. основен стаж.  Той се провежда в окръжния съд, в чийто съдебен район е постоянният адрес на стажант-юриста. По изключение, когато важни обстоятелства налагат това, той може да бъде разпределен и в друг район, като за целта трябва да подаде мотивирано писмено заявление, към което представя и доказателства.

Целта на основния стаж е за два месеца юристът най-общо да се запознае с функциите, задълженията и с организацията на дейността на различните органи на съдебната власт. Наредбата предвижда стажант-юристът първо да изкара две седмици в районен съд, после седмица в окръжен съд, след това две в административен съд. После отива за една седмица в окръжна прокуратура, за една – в окръжен следствен отдел и накрая за една седмица в районна прокуратура.

При постъпването му се издава стажантска книжка и се съставя индивидуален календарен план за провеждането на стажа. На финала тя се заверява от съответния съд, прокуратура и следствен отдел.

След това започва професионалният стаж, който продължава четири месеца. Неговата цел е стажант-юристите да придобият практически знания и умения в конкретно избрана от тях област на правото. Наредбата предвижда, че той може да бъде проведен при адвокат, нотариус, съдия по вписванията, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, съдия, прокурор, следовател, във Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, арбитражните съдилища, омбудсмана, представител на друга професия, за която се изисква юридическо образование, както и в орган на изпълнителната власт.

Изискването е стажантът да има наставник с най-малко 5 години стаж на съответната длъжност или професия. Ако не е успял сам да си намери наставник, такъв ще му определи председателят на окръжния съд, където е карал общия стаж.

По време на професионалния стаж юристите задължително участват в изготвянето на проекти на актове и документи.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 13 от 12.02.2019 г.)

В новия 13 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Измененията предвиждат разпоредбите на закона да се прилагат и за търговските дружества, включително лечебните заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, както и търговските дружества, чийто капитал е изцяло тяхна собственост.

Контролните дейности се прилагат на всички нива в организацията и на всички етапи при постигането на целите. Те могат да са превантивни, разкриващи или коригиращи, като трябва да включват най-малко система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършването на плащане без подписите на ръководителя на организацията и на лицето, отговорно за счетоводните записвания, както и правила за достъп до активите и информацията и други.

Редът и начинът за осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност се определят от ръководителите на организациите въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите и в съответствие с указанията на министъра на финансите. Ръководителите на организациите осигуряват система за мониторинг на финансовото управление и контрол с цел да се оцени неговото функциониране и своевременно да се предостави информация за установени слабости и пропуски пред лицата, отговорни за предприемане на коригиращи действия.

Съгласно текстовете министърът на финансите до 31 май трябва да изготви и внесе в Министерски съвет консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол на финансовото управление и контрол в публичния сектор. Докладът трябва да включва обобщена информация за състоянието на финансовото управление и контрол в публичния сектор и за състоянието на вътрешния одит.

Обнародвани са промени в Закона за лечебните заведения, които дават на Министерския съвет шестмесечен срок да преобразува болница „Лозенец“ от второстепенен разпоредител с бюджет към МС в еднолично акционерно дружество Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“. До получаване на разрешение за лечебна дейност преобразуваното лечебно заведение ще осъществява лечебна дейност в съответствие с Правилника за устройството и дейността на болницата.

Обнародвана е нова  Наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, която предвижда от 2020 г. изпитът за придобиване на юридическа правоспособност да е изцяло писмен и кандидатите първо да отговарят на тест и ако го издържат, да бъдат допускани до втората част – решаване на казус.

Тестът и казусът ще се съставят въз основа на тематичен конспект, утвърден със заповед от министъра на правосъдието. Тестът ще се състои от 30 въпроса, за всеки един от които са предложени три или четири отговора, от които само един е верен.

Въпросите за всеки изпит се определят от изпитната комисия. Тя вече няма да е от трима, а от петима членове. Изпитът ще се провежда два пъти годишно – през април и октомври, което е съобразено с времето на държавните изпити в юридическите факултети. Предвидена е възможност за провеждане на изпита извън двете сесии, когато подадените молби за явяване на такъв са повече от 200.

Освен това с наредбата се предвижда да бъде създаден регистър на правоспособните юристи. Той ще се поддържа от Министерството на правосъдието, а достъпът до него ще е свободен и безплатен. Той трябва да е готов през 2022 г. А след още година в него трябва да бъдат вписани всички, придобили юридическа правоспособност след 1990 г. В регистъра ще се посочват трите имена на юриста, датата на която е издържал изпита си, както и ако е изгубил удостоверението си за това и му е издаден дубликат.

Държавен вестник, брой 13 от 12.02.2019 г.

Държавен вестник, брой 13 от 12.02.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Новости в „ЕВРО ПРАВО“ през януари 2019 г.

Подбрани нови документи, публикувани в „Официален вестник“

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Генерален адвокат Bobek: операторът на уебсайт, който е интегрирал софтуерна приставка на трето лице като бутона „харесва ми“ на Facebook, чрез която се осъществява събирането и предаването на личните данни на потребителя, е съвместно отговорен за този етап от обработването на данните

Архив