Десет организации: Има риск от натиск на изпълнителната власт и прокуратурата върху ВКС и ВАС

Предвижданите мерки за търсене на отговорност на председателите на върховните съдилища могат да изложат двамата председатели, а поради това – и двете върховни съдилища и техните съдии, на недопустима външна намеса и натиск от страна на изпълнителната власт, разследващите органи и прокуратурата, в нарушение на обективната независимост на върховните съдилища и в стремеж за оказване на влияние върху техните решения.

Това заявяват десет организации в писмо до Европейската комисия, Комитета на министрите на Съвета на Европа и Венецианската комисия.  В него те правят анализ на предложенията на министъра на правосъдието Данаил Кирилов за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), които той публично представи в петък.

Десетте организации, подписали писмото до европейските институции, са Съюзът на юристите в България, чрез изпълнителното си бюро, Български адвокати за правата на човека, Центърът за либерални стратегии, Институтът за пазарна икономика, Българският хелзинкски комитет, Българският институт за правни инициативи, Съюзът на съдиите, Програма „Достъп до информация“, Антикорупционният фонд и Центърът за независим живот.

Те излагат разликите между статута и положението на главния прокурор и председателите на върховните съдилища и анализират препоръките на Венецианската комисия и тази на Съвета на министрите на Съвета на Европа след осъдителното решение срещу България по делото „Колеви“.

Десетте организации критикуват изначално идеята за еднакъв ред за започване на разследване срещу тримата големи. „Необходимостта от такъв специален ред по отношение на председателите на върховните съдилища не е обоснована, тъй като няма основания и не се твърди, че общият ред е неприложим спрямо тях, заявяват те.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр.48 от 18.06.2019 г.)

В новия 48-ми брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции.

През периода 2017 г. – 2018 г. в Ръководството на Европейския съюз за добра производствена практика на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба бяха извършени някои промени – изцяло претърпя промяна Раздел VIII „Оплаквания и изтегляне на продукти“ и Анекс 17 „Параметрично осовобождаване на партиди ветеринарномедицински продукти“ от Ръководството.

Това налага цялостна редакция на Раздел VIII от Глава първа „Основни изисквания при производството на ветеринарномедицински продукти“, частично изменение на текстовете на т. 11.3. от Раздел I на Глава трета „Допълнителни изисквания при производството на различни категории ветеринарномедицински продукти“, както и цялостна редакция на текстовете на Раздел XV „Параметрично освобождаване на партиди ВМП“ на Глава трета от приложението към чл. 1 от наредбата.

Държавен вестник, брой 48 от 18.06.2019 г.

Държавен вестник, брой 48 от 18.06.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Биткойнът премина границата от 9000 долара

Биткойнът премина границата от 9000 долара

Цената на най-голямата криптовалута – биткойнът, премина границата от 9000 долара, след като новината, че Facebook се готви да пусне в обращение своя дигитална валута, увеличи оптимизма за по-широкото възприемане на този вид средства за разплащане, съобщава Bloomberg.

В понеделник сутринта, към 8 ч. българско време биткойнът се разменя за 9171,80 долара – ръст от близо 0,9%, показват данни на Coindesk.

Поскъпване има и при рипъла, който прибавя 2,28% към стойността си до 0,4305 долара.

Не така обаче стоят нещата при етера и лайткойна, които поевтиняват съответно с близо 2% и 1% до 268,04 долара и 135,25 долара. Биткойн кеш също губи от стойността си и достига цена от 429,62 долара (-0,44%).

От началото на годината биткойнът отбеляза значително поскъпване от над 130%, като индексът Bloomberg Galaxy Crypto Index почти удвои стойността си на фона на редица компании, които искат да увеличат предлагането си на крипто услуги.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавите членки на ЕС трябва да задължат работодателите да въведат система за измерване на продължителността на дневното работно време

Испанският синдикат CCOO предявява иск пред Централния съд на Испания, с който иска Дойче банк да бъде осъдена да въведе система за регистриране на отработеното от членовете на нейния персонал дневно работно време. Синдикатът смята, че системата би позволила да се проверява спазването на установеното работно време и изпълнението на предвиденото от националното законодателство задължение за предоставяне на информация на синдикалните представители за положения всеки месец извънреден труд. Според CCOO задължението за въвеждане на такава система за регистриране произтича не само от националното законодателство, но и от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“) и от Директивата за работното време.

Дойче банк твърди, че от практиката на Върховния съд на Испания следва, че испанското право не предвижда такова общо задължение. Всъщност от тази съдебна практика следвало, че испанският закон предвижда, освен ако не е договорено друго, задължение единствено за водене на регистър за положения от работниците извънреден труд и за уведомяване в края на всеки месец на работниците и на техните представители за броя на положените часове извънреден труд.

Централният съд изпитва съмнения относно съответствието с правото на Съюза на тълкуването на испанския закон от Върховния съд на Испания и поставя въпроси на Съда в тази връзка. Съгласно представената на Съда информация 53,7 % от положените часове извънреден труд в Испания не са регистрирани. Освен това испанското Министерство на трудовата заетост и социалната сигурност счита, че за да се установи дали е бил полаган извънреден труд, е необходимо да се знае с точност броят на нормално отработените часове. Централният съд подчертава, че тълкуването на испанското право от Върховния съд на практика лишава, от една страна, работниците от съществени доказателствени средства за установяване на положения труд над максималната продължителност на работното време, и от друга страна лишава техните представители от необходимите средства за проверка на спазването на приложимите в тази област норми. Поради това испанското право не е в състояние да гарантира ефективното спазване на задълженията, предвидени в Директивата за работното време и в Директивата за безопасността и здравето на работниците на работното място.

Със своето решение по казуса  Съдът на Европейския съюз постановява, че тези директиви, разглеждани във връзка с Хартата, не допускат правна уредба, която съгласно тълкуването, което ѝ е дадено от националната съдебна практика, не задължава работодателите да въведат система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време.

Съдът най-напред изтъква важността на основното право на всеки работник на ограничаване на максималната продължителност на труда и на междудневна и междуседмична почивка, което е прогласено в Хартата и чието съдържание е уточнено с Директивата за работното време. Държавите членки са длъжни да следят за това работниците действително да ползват предоставените им права, без избраните конкретни правила за гарантиране изпълнението на директивата да могат да изпразнят тези права от съдържание. В това отношение Съдът припомня, че работникът трябва да се счита за по-слабата страна в трудовото правоотношение, поради което работодателят не следва да ограничава правата му.

Съдът констатира, че при липсата на система за измерване на продължителността на дневното работно време на всеки работник няма начин да се установи обективно и надеждно нито броят на отработените часове и разпределението им във времето, нито броят часове извънреден труд, което прави прекомерно трудно, ако не и невъзможно на практика, работниците да упражняват правата си.

Затова, за да се гарантира полезното действие на правата, предоставени от Директивата за работното време и от Хартата, държавите членки трябва да задължат работодателите да въведат обективна, надеждна и достъпна система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време. Държавите членки следва да определят конкретните правила за въвеждането на такава система, по-специално нейната форма, като вземат предвид евентуално особеностите на всеки съответен сектор на дейност и дори спецификите, по-конкретно размерът на някои предприятия.

Изборът на нов главен прокурор ще е на 24 октомври, номинации – до 29 юли

Изборът на нов главен прокурор ще се състои на 24 октомври. Номинации ще се правят най-късно до 29 юли. Процедурата започва на 15 юли. Това реши днес Пленумът на Висшия съдебен съвет, който прие хронограма за провеждане на избора.

Първоначално Прокурорската колегия беше предложила изборът да бъде на 14 ноември. Но днес кадровиците решиха, че не трябва да се чака изтичането на двумесечения срок, в който концепциите да „стоят“ на сайта на Висшия съдебен съвет и след това да се изготвят становищата за професионалнионалните и нравствени качества на кандидатите и да се взема решение за допустимостта на номинираните.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков изрази надежда да има избор още при първата процедура, защото така ще има възможност и за приемственост. Главният прокурор Сотир Цацаров подкрепи становището, като добави, че именно това е причината да бъде предложено откриването на процедурата да бъде на 15 юли.

Следват четири заседания на Пленума на ВСС, на които може да се издигат кандидати за поста главен прокурор. Те ще се проведат на 18, 22, 25 и 29 юли. Номинираните трябва да представят своите концепции до 12 август.

Повече подробности по темата четете тук.

Законопроект предлага създаването на нов документ за самоличност

Нов документ за самоличност – картата на лице от български произход, да дава право на пребиваване и на работа в България на хора с чуждо гражданство. Това предлага внесен от ВМРО в Народното събрание проект за промени в Закона за българските лични документи .

„Създаването на карта на лице от български произход цели, от една страна, да се даде правна регламентация на предвидения с проекта специален статут на лицата, принадлежащи към българските исторически общности, които са родени извън територията на Република България, както и на тези, които са родени тук, но са напуснали страната, като част от т. нар. „икономическа емиграция” и понастоящем са чужди граждани, но които поради законодателна забрана на своята държава не могат да притежават двойно гражданство и съответно да имат българско такова.

По силата на своя по-особен статут тези лица следва да могат да получат редица улеснения, свързани с влизането си, престоя, социалния си статус, участието на пазара на труда и обучението си в България, което би се постигнало с въвеждането на такава нормативна възможност“, се завява в мотивите към проекта.

Той си поставя за цел и да реши проблемите, свързани с демографската криза, недостига на работна ръка и липсата на подходящи ниско и високо квалифицирани кадри.

Проектът предвижда, че картата на лице от български произход ще се може да бъде издадена на хора без българско гражданство. Техният български  произход трябва да бъде установен по процедурата в Държавната агенция за българите в чужбина.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 47 от 14.06.2019 г.)

 В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за авторското право и сродните му права, които се налагат поради масовото неразрешено използване на телевизионни програми и необходимостта от по-ефективен контрол върху дейността на кабелните, сателитните и други оператори.

Основната цел на измененията е създаване на възможност за използване на съвременни технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг върху телевизионните програми, разпространявани от кабелни, сателитни и други платформени оператори.

Улеснява се процедурата по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и на наказателни постановления. Прецизират се разпоредби, засягащи колективното управление на авторски или сродни на тях права.

 Обнародвана е нова Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители, в която се транспонира основната част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители.

Установяват се национални задължения за намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици (ФПЧ2.5) от 2020 г. до 2029 г. и от 2030 г. нататък, в сравнение с приетата за базова 2005 г. Трябва да бъде приета Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, съгласно изискванията на чл. 6 от Директива (ЕС) 2016/2284 с цел осигуряване на реален принос за постигането на целите за намаляване на емисиите на посочените замърсители.

Трябва да бъде осигурен мониторинг на отрицателните въздействия на замърсяването на въздуха върху екосистемите въз основа нa мрежа от станции за мониторинг, представителна за наличните в страната типове екосистеми, като се прилага икономически ефективен и основан на риска подход.

 Публикувани са промени в Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Създава се възможност при промяна в регистрацията на превозните средства в друг регион, по желание на собственика табелите с регистрационен номер да може да не се сменят, след като бъде изградена техническа възможност за това.

Прецизирани са някои от текстовете, които налагат излишна административна тежест при обслужването на гражданите. Направени са изменения и допълнения по отношение на реда, касаещ прекратяването на регистрацията на превозните средства на основание чл. 18б, ал. 1, т. 9 от наредбата. Конкретизирани са изискванията за предоставяне на временни табели с регистрационен номер по реда на чл. 30 от наредбата.

 Обнародвана е нова Наредба № Н-9 от 10 юни 2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, с която се регламентира подаването на документи за участие в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ да става чрез модул „Сертифициране на вътрешни одитори в публичния сектор“, част от Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит.

За целта ще е необходимо да кандидатите да си направят регистрация, след която ще имат собствен профил в модула. По този начин се минимизира и рискът от загуба на документи или неподаването им в срок, тъй като отпада необходимостта да бъдат използвани пощенски и/или спедиторски услуги за подаването им на хартиен носител или да се подават лично в сградата на Министерството на финансите.

Промените ще осигурят модернизиране на целия процес от подаване на документите за участие в изпита до получаване на крайните резултати в електронен вариант посредством специализирания модул „Сертифициране на вътрешни одитори в публичния сектор“.

Държавен вестник, брой 47 от 14.06.2019 г.

Държавен вестник, брой 47 от 14.06.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 46 от 11.06.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 136 от 6 юни 2019 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Размерът, който влиза в сила от 1 юли тази година, е 132,74 лева, като досега той е бил 125,58 лева, което е ръст с 5,7 на сто. С увеличението на размера на социалната пенсия за старост се увеличават размерите на всички пенсии, които не са свързани с трудова дейност, както и на добавките, които се изплащат и са обвързани с размера на социалната пенсия за старост.

Правителството отлага влизането в сила на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ и тя ще влезе в сила от учебната 2020-2021 г. Официалният мотив за отлагането на влизането на наредбата са две жалби срещу нея, по които съдът още не се е произнесъл окончателно. Новият акт предвижда отпадане на задочната форма на обучение, допълнителни хорариуми за определени дисциплини и откриване на специализирани магистърски програми.

 Обнародвана е нова Наредба № 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, която представя в ясен и последователен вид ангажиментите на всички страни в процеса на наблюдение на движението на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък.

Притежателите на разрешение за употреба за регистрация на лекарствени продукти, каквито са дистрибуторите на медикаменти, ще информират ежемесечно какви количества са внесли от всяка позиция. Въпросното изискване се отнася за позициите, които са включени в Позитивния лекарствен списък. В него попадат медикаментите, които се реимбурсират напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Дистрибуторите ще трябва да съобщават и за наличните количества в складовете, като се посочва търговското наименование, количеството на активното вещество в дозова единица и лекарствената форма, международното непатентно наименование /INN/, количеството в една опаковка, партидния номер и уникалният идентификационен номер на лекарството.

Притежателите на разрешение за паралелен внос на лекарства ежеседмично ще дават информация за внесените у нас количества медикаменти, включени в Позитивния лекарствен списък. Всекидневно обаче те ще уведомяват за предоставените количества на физически и юридически лица. Собствениците на аптеки, както и болниците, които имат такива, ще дават също ежедневна информация за доставените им и налични количества медикаменти.

Архив