Полезно в ДВ (бр. 84 от 12.10.2018 г.)

В новия 84 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които предвиждат ограничаването на износа на лекарства, от които има недостиг на българския пазар. Предвижда се създаването на специализирана електронна система, чрез която ще се установява недостигът на медикаменти. Е-системата трябва да бъде създадена и поддържана от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) в срок до четири месеца от влизането в сила на закона.

Чрез системата ще се прави проследяване и анализ на лекарствата от Позитивния лекарствен списък (ПЛС). Текстовете регламентират установяване на недостиг в случаите, когато наличните на територията на България количества от съответния лекарствен продукт са по-малко от 65 на сто от необходимите количества за задоволяване на здравните потребности на населението за период от шест месеца, изчислени въз основа на средномесечното потребление на съответния лекарствен продукт за предходните 6 месеца.

Чрез електронната система ще се отчитат и аптеките към ИАЛ. Те трябва ежедневно да предоставят на ИАЛ информация за доставените им количества лекарства от ПЛС, продадените количества медикаменти от Позитивния списък, както и наличните им количества от лекарства от ПЛС.

С приетите промени ИАЛ ще публикува на интернет страницата си утвърден от директора списък на лекарствата от ПЛС, за които може да се ограничава износът и за които трябва да се подава уведомление при планиран износ. Подадените до влизането в сила на закона уведомления за износ на лекарства пък ще се разглеждат и довършват по досегашния ред.

Обнародвана е нова Наредба № 61 от 27 септември 2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.

Във връзка с взимането на информирано решение в кой фонд за допълнително пенсионно осигуряване лицата да правят осигурителни вноски в КСО е предвидено да се предоставя актуална информация относно основните характеристики на съответния фонд и участието в него. Предвид това с наредбата се определят образци на информация относно основните характеристики на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, която да се предоставя от пенсионноосигурителните дружества при първоначално сключване на осигурителен договор.

С наредбата се регламентира пенсионноосигурителните дружества да изчисляват реалната доходност по индивидуалната партида на осигурено лице във фонд за допълнително пенсионно осигуряване по парично-претегления метод. Този метод осигурява измерване на реализираната доходност, отчитайки нивото на инфлацията и динамиката на паричните потоци по индивидуалната партида през съответния период.

Държавен вестник, брой 84 от 12.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 84 от 12.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Висшият адвокатски съвет предлага да бъде образувано тълкувателно дело по три въпроса, свързани с несъстоятелността

Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) да излезе с тълкувателно решение по три въпроса, свързани с производството по несъстоятелност, предлага Висшият адвокатски съвет. Два от тях възникват, когато производството по несъстоятелност се прекратява, тъй като наличното имущество на длъжника е недостатъчно за покриване на началните разноски по делото.

Висшият адвокатски съвет е установил, че в самия ВКС съставите застъпват различни позиции за това дали в тази хипотеза непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнените права се погасяват или не. Част от тях приемат, че тези вземания и права се погасяват и когато производството е било прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ.

Други обаче са на обратната позиция, като от адвокатурата цитират решение на състав от Гражданската колегия на ВКС. Според членовете му прекратяването на производството по несъстоятелност с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ няма погасителен ефект за неупражнените права и непредявените вземания. „В случаите на чл. 632 ТЗ постановяването на решение за обявяване на длъжника в несъстоятелност само по себе си не е достатъчно условие кредиторът да предяви вземанията си, без възможността да се изготви списък на вземанията от синдик, поради което и длъжникът не може да възразява, че вземането на кредитора е непредявено в производството по несъстоятелност, заявяват върховните съдии Марио Първанов, Маргарита Георгиева и Ерик Василев. Като от адвокатурата посочват, че тяхното разбиране е възприето и от други съдилища, включително и административни.

Повече подробности по темата четете тук.

Конституционният съд обяви за противоконституционни две разпоредби от НПК, важни за защитата на гражданите

Нa  днeшнoтo cи зaceдaниe, в cъcтaв  oт 10 cъдии,  Koнcтитyциoнният cъд e  oбяви зa пpoтивoĸoнcтитyциoнни  двe paзпopeдби oт Haĸaзaтeлнo пpoцecyaлния ĸoдeĸc,  двe иcĸaния e oтxвъpлил ĸaтo нeдoпycтими, a зa ocтaнaлитe  нe e нaмepил пpoтивopeчия c Koнcтитyциятa. Bиcшият aдвoĸaтcĸи cъвeт apгyмeнтиpaнo бe aтaĸyвaл нaд 20 тeĸcтa oт нoвия HΠK.
Cъдът  пpизнaвa зa пpoтивopeчaщa  нa Koнcтитyциятa  paзпopeдбaтa нa чл.  247 в  aл. 1, т. 3 oт HΠK,  ĸoятo coчeшe, чe  paзпopeдитeлнoтo зaceдaниe ce oтлaгa в  cлyчaитe  пo чл. 94, aл. 1, ĸoгaтo зaщитaтa e зaдължитeлнa, нaпpимep –  oбвиняeмият e нeпълнoлeтeн, cтpaдa oт физичecĸи или пcиxичecĸи нeдocтaтъци и нe мoжe дa ce зaщитaвa caм,  дeлoтo e зa пpecтъплeниe, зa ĸoeтo ce пpeдвиждa лишaвaнe oт cвoбoдa нe пo-мaлĸo oт дeceт гoдини или дpyгo пo-тeжĸo нaĸaзaниe дp.  Ceгa тoвa зaceдaниe  пpoтичa бeз aдвoĸaт,  aĸo тoй нe мoжe дa ce яви,  a ĸлиeнтът мy нe e зacтpaшeн oт тeжĸo нaĸaзaниe или нямa нeдъзи.
Cлeд  днeшнoтo peшeниe нa cъдa, paзпopeдитeлнoтo зaceдaниe щe мoжe дa ce oтлaгa,  ĸoгaтo зaщитниĸът oтcъcтвa, a нe caмo в cлyчaитe нa зaдължитeлнa зaщитa.
Cъдът e oбявил зa пpoтивoĸoнcтитyциoннa  и нoвaтa paзпopeдбa нa чл. 351, aл. 2,  ĸoятo нe дoпycĸaшe в  ĸacaциoннaтa жaлбa и пpoтecт дa ce пpaвят възpaжeния зa cъщecтвeни нapyшeния нa пpoцecyaлнитe пpaвилa в дocъдeбнoтo пpoизвoдcтвo. Зaнaпpeд aдвoĸaтитe щe мoгaт дa aтaĸyвaт пpoпycĸитe нa дocъдeбнoтo пpoизвoдcтвo и пpeд виcoĸитe инcтaнции нa cъдa.

Повече подробности по темата четете тук.

ДАНС вече работи по нови правила при сезиране за корупция

След обнародването на Наредба  № І-5 от 26.09.2018 г. в „Държавен вестник“, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) вече работи по нови правила. Предложения и сигнали, за които се установи, че не произлизат от лицето, посочено като техен автор, вече се приемат за анонимни. Анонимните предложения и сигнали не се разглеждат, освен в случаите по изрично разпореждане на председателя на ДАНС или ако съдържат сведения за престъпления, свързани с националната сигурност на Република България. За анонимни се приемат сигнали, които не са подписани (с изключение на получените по електронната поща).

Подателите на сигнали вече ще могат да се обръщат към ДАНС в писмена и в устна форма. Предложенията и сигналите могат да бъдат подавани лично или чрез представител по закон или пълномощие, по пощата, по факс, по електронна поща или чрез куриер. Когато предложенията и сигналите засягат въпроси от особена важност, пряко свързани с дейността на ДАНС по защита на националната сигурност на Република България, те могат да бъдат подавани и устно – по Националната телефонна линия на ДАНС за получаване на сигнали и предложения. По своя преценка председателят и заместник-председателите на Агенцията могат лично да приемат и изслушват податели на предложения и сигнали.

С измененията освен това се регламентира кои сигнали се препращат на компетентните органи. Създаден е особен ред за работа по предложения и сигнали, постъпили от висши държавни органи, от парламентарни комисии и народни представители, от представители или органи на други държави или служби, или по такива, съдържащи сведения от първостепенно значение за националната сигурност на Република България.

Повече подробности по темата четете тук.

ВСС проучва възможностите за задължителна медиация и арбитраж по дела

Съдии и центровете по медиация и спогодби да дадат предложения за това по кои съдебни спорове медиацията да стане задължителна чрез законодателни промени. Становищата ще бъдат изискани от комисията по натовареност към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет като това е поредната мярка за разтоварването на съдилищата в страната. Това стана ясно след среща на членове на съвета с представители на експертната мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка.

Освен за медиацията, комисията ще пита магистрати и за идеи по кои дела пък арбитражът да стане задължителен.

Въпросите ще бъдат отправени както до граждански, така и до наказателни съдии, защото и по някои видове наказателни дела, например при домашно насилие може да се използва медиатор, обясни Даниела Марчева, председател на комисията по натовареност към СК на ВСС.

През юли Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа към правосъдното министерство трябваше да обсъди промени в института на медиацията, но въпросът беше отложен. Националната асоциация на медиаторите подготви становище, в което се казва, че потенциалът на този метод не се използва пълноценно от спорещите, от съда и от прокуратурата.

От организацията предлагат използването на медиация по наказателни дела изрично да се регламентира в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), а провеждането на първа среща с медиатор да стане задължително по някои граждански и търговски спорове, като страните поне да бъдат информирани за възможностите на тази процедура.

Повече подробност по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 83 от 09.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 83 от 09.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 83 от 9.10.2018 г.)

В новия 83 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за енергетиката, съгласно които Комисията по енергийно и водно регулиране ще се произнася последна по енергийните сделки (за придобиване на активи от енергийни предприятия), едва след наличието на разрешение или одобрение на другите държавни институции.

Останалите промени в закона целят облекчаване на  режима на изграждане на линейни енергийни обекти. Също така с измененията се цели пълно и точно транспониране на изисквания на европейски директиви в националното законодателство. Създава се необходимата правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва в националното законодателство към настоящия момент.

Част от промените са свързани и с учредяването на вещни права и с изграждането на линейни енергийни обекти – газопроводи, електропроводи, нефтопроводи и т.н. Промените  въвеждат правото на отнемане на съществуващата досега възможност операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи да отказват достъп до тях поради влошаване на условията за снабдяване. Въвежда се задължението при отказ от присъединяване на нови потребители операторите на електропреносната, електроразпределителната, газопреносната и газоразпределителните мрежа да мотивират писмено решението си.

Обнародвани са промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чрез които се определя ред, който да осигурява информираност на земеделските стопани, че одобрението за участие и предоставянето на финансовата помощ ще се извърши при наличие на финансов ресурс за ангажименти за новите дейности и животни след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ – РА.

Облекчава се и режимът за дворно отглеждане на животните. Според досегашните правила площта за отглеждане на една крава над 24 месеца в обора трябва да бъде най-малко 6,6 кв. м в помещение и най-малко 6,6 кв. м в двор. С новите промени задължението за дворната площ отпада и текстът гласи, че кравите могат да се гледат върху площ най-малко от 6,6 кв. м в помещенията или в двора. При биволите дворната площ от 7,7 квадратни метра също отпада.

За да получат субсидии по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.), за фермерите се въвежда ново изискване да водят дневник, където да описват всяко извеждане на стадата на дневна паша в близост до животновъдния обект, където и ще нощуват.

Важно за юристи, финансисти и административни ръководители !

От началото на месец октомври 2018 г. „Апис Европа“ АД представя на българския пазар ново технологично решение на световния лидер и глобален доставчик в областта на цифровизиращите програми – ABBYY. Продуктите и технологиите на компанията се предлагат в повече от 200 държави и региони чрез широка партньорска мрежа.
Специално за юристи, финансисти и експерти в администрацията на организациите от публичния и частния сектор екипът на ABBYYе разработил иновативното решение за работа с хартиени документи и всички типове PDF файлове ABBYY Fine Reader 14 Corporate, комбиниращо мощен инструмент за оптично разпознаване на символи (OCR) и функции за преглед и редактиране на PDF документи.
Едно от уникалните предимства на продукта, което улеснява в най-голяма степен дейността на юристи, финансисти и административни ръководители, е възможността за сравняване и намиране на разлики в нецифровизирани текстове, като договори, пълномощни, счетоводни документи и др. Продуктът, например, дава възможност да се сравнят две версии на даден документ /хартиени или PDF копия или снимки/ и да се отбележат разликите, което би спестило много време висококвалифициран труд.
От 01.10.2018 г. до 30.11.2018 г. ABBYY Fine Reader 14 Corporate се предоставя на специална абонаментна цена от 179 лв. /без ДДС/ за една година.
За да Ви запознаем с ABBYY Fine Reader 14 и улесненията, които можете да ползвате с него, АПИС Академия организира презентации в учебната зала на ул. „Граф Игнатиев“ 7 А, 5 ет.
Датите на първите две презентации са:

– 10 октомври от 14:00 ч.

– 17 октомври от 14:00 ч.

В рамките на това обучение ще ви запознаем и с обновената версия на деловодната система за практикуващи юристи АПИС КАНТОРА.
Участието не се заплаща.
За допълнителна информация можете да се свържете с нашите търговски представители или на телефон 02/9883541 и на e-mail: abbyy@apis.bg.

Ще се радваме, ако проявите интерес към нашите предложения и ще Ви очакваме!

Екипът на Апис
apis.bg

Четирима нови съдии встъпват в длъжност в Съда на Европейския съюз

Четирима нови съдии встъпват в длъжност днес на тържествено заседание на Съда на Европейския съюз.

На церемонията ще бъде подновен и мандатът на осем от действащите съдии, сред които е и Александър Арабаджиев. Заедно с него през следващите шест години правораздавателната си дейност в съда в Люксембург ще продължат Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský и Alexandra Prechal.

До 2024 г. е и мандатът на новите четирима в СЕС. Те са Lucia Serena Rossi, която встъпва на мястото на Antonio Tizzano, Irmantas Jarukaitis (на мястото на г-н Egidijus Jarašiūnas), Peter George Xuereb (на мястото на Anthony Borg Barthet)и Nuno José Cardoso da Silva Piçarra (на мястото на José Luís da Cruz Vilaça).

В съда през следващите шест години остават и генералните адвокати Yves Bot и Maciej Szpunar. От днес към тях се присъдиняват двама нови генерални адвокати. Те са Giovanni Pitruzzella и Gerard Hogan.

Новоназначените съдии ще положат клетва на тържествено заседание днес. От съда в Люксембург огласиха кратки професионални биографии на новите попълнения в състава му.

Повече подробности по темата четете тук.

Архив