Екатерина Захариева не очаква нов мониторингов доклад от ЕК

Екатерина Захариева не очаква нов мониторингов доклад от ЕК

Новината за мониторинг от Европейската комисия е интрига, каза правосъдният министър Данаил Кирилов

Не очакваме нов мониторингов доклад от Европейската комисия. България е единствената държава, която се придържа към критериите за бюджетен дефицит. Това заяви вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева пред bTV. Външният министър увери, че няма промяна в позицията на Европейската комисия и няма нищо различно от миналата есен. 

„Няма да има нов мониторингов доклад и няма промяна за мониторинга върху правосъдието. Някой е направил „копи-пейст“ от доклада от миналата година, когато докладът още не бил излязъл“, смята външният министър.

Няма промяна в позицията на Европейската комисия по отношение на изпълнението от страна на България на всички нейни ангажименти в контекста на Механизма за сътрудничество и проверка, обяви Захариева и в пост във Facebook, след като вчера в препоръките към България от новия Европейски семестър беше посочено, че ЕК продължава да следи борбата с корупцията и реформата на съдебната система.

Захариева посочи, че реформите не се правят заради някого, а заради българските граждани. Реформата е процес и тя трябва да продължи. По думите й докладът за сътрудничество и проверка не може да възпрепятства по някакъв начин пътя ни към чакалнята на еврозоната.

Не сме обект на мониторинг по смисъла на Механизма за сътрудничество, по който получихме последния доклад в края на миналата година, заяви и правосъдният министър Данаил Кирилов по БНТ. По думите му се цели манипулативно внушение, че Механизмът за сътрудничество и оценка не е изпълнен. Ние сме на съвсем друго ниво, наравно с другите държави членки, каза Кирилов.

Много други държави членки имат по-сериозни проблеми с върховенството на закона, отколкото България, коментира правосъдният министър.

Повече подробности по темата четете тук.

Дистанционно изслушване на страни, свидетели, вещи лица и превод влизат в ГПК, АПК и НПК

Задържаните да не е задължително да идват в съда по делата за мерките им за неотклонение, а осъдените – по тези за предсрочното им освобождаване, предвижда още проектът

Страни, свидетели, вещи лица и преводачи да не е нужно да се явяват в съдебната зала, а да бъдат изслушвани от съда чрез видеоконферентна връзка от града, в който живеят или работят. Тази възможност по граждански, административни и наказателни дела да бъде регламентирана в трите процесуални закона, предлага Министерството на правосъдието (пълния текст на законопроекта виж тук).

То огласи проект за изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), чрез който се променят и Административнопроцесуалният кодекс (АПК), и Наказателно-процесуалният кодекс (НПК). Измененията в трите закона в основата си са сходни, но съдържат и специфични нововъведения за всеки от видовете дела.

Преди дни с предложения за изменения в ГПК, АПК и НПК, чрез които се урежда провеждането на заседания чрез видеоконферентна връзка, излезе и Висшият съдебен съвет. В обявените за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието промени са възприети повечето идеи на кадровиците, но в тях например отсъстват предложенията на ВСС за нови разпоредби, свързани с извършването на процесуални действия в електронна форма.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Полезно в ДВ (бр. 47 от 22.05.2020 г.)

В брой 47-ми на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № Iз-1031 от 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране с цел да бъде приведена наредбата с последните промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 37 от 2019 г.

Създава се нов раздел „Дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия“ с членове от 6 до 15 включително. Един от основните моменти в него е въвеждането на изискване за съдържанието на констативния протокол, който се представя от лицата по чл. 133 от ЗОБВВПИ пред компетентния орган за издаване на сертификат за дезактивиране.

Предвижда се нанасянето на обща уникална маркировка върху дезактивираното оръжие да се извършва от Главна дирекция „Национална полиция“ или от районното управление на МВР, които издават и сертификата за дезактивиране на огнестрелно оръжие. Маркировката, която се нанася, е по образец.

Промени има и в Наредба № 1 от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия.

Чрез промените в първата наредба се регламентира възможността за целите на ценообразуването Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), въз основа на извършен анализ, да определя прогнозна цена на природния газ за всеки регулаторен/ценови период. Основната причина, която налага определянето от комисията на прогнозна цена,  е формирането на цената на природния газ по нов начин – ежемесечно.

  С цел справедливо разпределение на разходите за закупуването на квоти за въглеродни емисии между енергийните предприятия и крайните клиенти е предвидено КЕВР да остойностява разходите за квоти за въглеродни емисии по индивидуална прогнозна цена на въглеродните емисии

. Въвежда се и механизъм за справедливо компенсиране на производителите, които произвеждат топлинна енергия и  електрическа енергия по високоефективен комбиниран способ. Предвижда се възможността тези недовзети или надвзети приходи да бъдат изцяло или частично разсрочвани за следващи периоди.

Държавен вестник, брой 47 от 22.05.2020 г.

Държавен вестник, брой 47 от 22.05.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

От утре отпада забраната за граждани на ЕС да влизат в България

От утре отпада забраната за граждани на ЕС да влизат в БългарияСнимка: Министерски съвет

 Със заповед на здравния министър се регламентират и случаите, в които 14-дневната карантина няма да важи за влизащите в страната

Със заповед на здравния министър Кирил Ананиев от утре, 22 май, отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение (включително Светлейшата Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако̀ и Държавата град Ватикан) да влизат на територията на България

Забраната за влизане в България не важи за български граждани, членовете на техните семейства, както и за лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин

Няма забрана за влизане у нас и за лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства.

Повече подробности по темата четете тук.

Уебинар – представяне на интегрираната платформа Salesforce Customer 360

Next Consult и АПИС организират уебинар, на който ще бъде представена най-новата интеграция на платформата Salesforce Customer 360 с фирмените бази данни на продукта „АПИС Регистър+“. Уебинарът „Customer 360: Съберете цялата информация за клиентите си на едно място“ ще се проведе на 27 май, сряда, от 15:00 ч.

Участниците в онлайн събитието ще имат възможност да научат как лесно и гъвкаво могат да придобият универсален поглед върху всеки клиент с помощта на платформата Salesforce Customer 360 благодарение на успешната интеграция с регистровите системи на АПИС. Salesforce днес е водещата CRM платформа в света.

„Във времето на информационните технологии, за успеха на всяка дейност от голямо значение са базите данни с бизнес информация, които имаме за нашите клиенти и контрагенти – подчертават организаторите от компанията Next Consult, която е златен партньор на Salesforce в Европа. – Когато разполагаме с тези данни, можем да опознаем по-добре какви са потребностите и възможностите на всеки наш клиент, да съобразим каква оферта да му предложим, от какво обслужване се нуждае, за да спечелим доверието и лоялността му. Информацията, която ни интересува, за да се развива успешно нашият бизнес, днес се съдържа в различни системи, идва по различни канали, както онлайн, така и офлайн, достига до различни служители в компанията и се нуждае от ефективно управление, което без добра технология не може да се постигне.“

Ако желаете да проследите уебинара, моля регистрирайте се тук.

ВАС: Заповедта за предварително изпълнение на мерките на Ананиев е нищожна

Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожна заповедта на здравния министър, с която беше допуснал предварително изпълнение на 8 негови предходни заповеди, с които беше наложил мерки във връзка с извънредното положение (пълния текст на определението виж тук).

Става дума за заповед № РД-01-157/26.03.2020 г. (пълния ѝ текст можете да видите тук). С определението на тричленен състав с председател Любомир Гайдов и членове Румяна Папазова и Николай Гунчев (докладчик) се прогласява нищожността не на цялата заповед, а на части от нея, които са били атакувани пред ВАС от гражданина Добромир Трифонов. Мъжът е бил поставен под 14-дневна карантина при пристигането си в България и през това време е нямал право да се върне на работното си място във Великобритания.

От мотивите, изложени от съдебния състав, следва, че цялата заповед страда от тежък порок – издадена е по въпрос, по който министърът на здравеопазването няма правомощие да се произнася. Съдът обаче прогласява нищожността само на оспорените пред него части от нея. Ето как е ги е описал в определението си:

„Обявява нищожността на заповед № РД-01-157/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването в частта ѝ, с която е допуснато предварително изпълнение на: заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България, в частта по т. 1, касателно частта й за: „и членовете на техните семейства, пристигащи от … Обединено кралство Великобритания …, се поставят по карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол“, както и в частта по т. 3 и т. 4, т. 6 в частта по „т. 1“, т. 7, т. 9 в частта по „ т. 1“, т. 10 в частта по „ т. 1“, т. 11 в частта по „ т. 1 “, т. 12 и т. 13 в частта по т. 1; заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България, в частта по т. 1; заповед № РД-01-140/19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България, в частта по т. 2; заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България“.

От това следва, че ВАС е обявил за нищожно предварителното изпълнение на разпореждането на здравния министър, когато българи и членовете на техните семейства пристигат от Обединеното кралство, да се поставят по карантина за срок от 14 дни в дома им или на друго място за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават. Освен това от заповедта от 17 март 2020 г. е отменено и предварителното изпълнение на правилото, че когато поставените под карантина нямат личен лекар, ги проследява местната здравна инспекция. Същото важи и за чужденците. За нищожна е обявено и предварителното изпълнение на забраната, идващите от чужбина да напускат домовете си и на разпореждането, ако до края на карантината не се появяват симптоми на коронавирус, тя да се преустановява.

С определението е отменено и предварителното изпълнение на заповедта, с която Ананиев забрани посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

Отменено е и предварителното изпълнение на цялата заповед от 20 март 2020 г., с която Ананиев забрани посещенията на паркове, градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Със същата заповед бяха въведени КПП-та на входовете и изходите на областните градове като МВР трябваше да извършва проверка на целта на пътуването.
Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 46 от 19.05.2020 г.)

В новия 46-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, с които въвежда ново Приложение № 1д, което включва актуализиране размера на летищните такси и програма за стимулиращи отстъпки за ползване на летище София за 2020 г.

Маркетинговият характер на отстъпките е предпоставка да бъдат прилагани от летищния оператор към повече превозвачи. Това ще даде допълнителен стимул към авиокомпаниите да развиват нови маршрути и запазват стари, което ще повиши конкурентоспособността на летище София в региона.

 Промени има и в Наредба № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Необходимостта от измененията се обуславя от няколко аспекта. От една страна, са извършените промени в организационната структура на Въоръжените сили със създаването на Съвместно командване на специалните операции и откриването на Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“.

От друга страна, се налага актуализация на част от приложенията за вида и нормите на осигуряваните облекла, във връзка с въведените със заповед на министъра на отбраната нови номенклатури униформени облекла на военнослужещите.

От трета страна, се определят еднакви условия за осигуряване с униформено облекло на новоназначените военнослужещи в различните структури на Въоръжените сили, като допълнително се регламентира и осигуряването с униформено облекло в случаите при повторно назначаване на военна служба.

Оптимизирани са редът и сроковете за планиране и заявяване на униформено облекло. Прецизиран е редът за осигуряване с вещево имущество на военнослужещите, изпълняващи военна служба извън територията на Република България, като допълнително е указано осигуряването на военнослужещите от военните формирования, определени за участие в занятия и учения зад граница.

Държавен вестник, брой 46 от 19.05.2020 г.

Държавен вестник, брой 46 от 19.05.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Търсенето на съдебни заседатели за най-големия съд в България продължава

Столичният общински съвет удължи до 13 юни 2020 г. търсенето на желаещи да станат съдебни заседатели в най-големия съд в страната – Софийският районен съд. Срокът за подаване на документи изтече още на 6 април, но се оказва, че няма достатъчно желаещи. Затова сега общината обяви нов срок, като изрично уточни, че хората, които вече са кандидатствали, няма нужда да го правят повторно.

Софийският районен съд има нужда от 250 заседатели, които да участват в разглеждането на наказателни дела до края на 2024 г.

За работата си като част от правораздаването гражданите получават 60% от дневната надница на съдия от съответния съд. При 2985 лв. основна заплата на съдия в СРС, това означава 81,40 лв. за пълен работен ден на заседател. През 2020 г. възнаграждението на час на всеки съдебен заседател е 10,18 лв.

Гражданите, които желаят да участват в правораздаването, могат да подадат документи в деловодството на Столичната община на ул. „Московска“ № 33.

Кандидатите трябва да са на възраст от 21 до 68 години, да са дееспособни български граждани, да имат настоящ адрес в София, завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и да не страдат от психически заболявания.

Списъкът на документите, които трябва да подадат желаещите да станат съдебни заседатели към Софийския районен съд, можете да видите тук: