Отпада пречка за електронното подаване на заявленията по чл. 410 ГПК

Министърът на правосъдието Десислава Ахладова предлага да се премахне нормативна пречка пред възможността да заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) да се подават по електронен път.

Тя публикува за обществено обсъждане промени в Наредбата за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

С тях се регламентира: Когато заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК се подава в електронна форма, се използва специализиран електронен формуляр по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 5 от 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация.

Предвижда се това ново правило да влезе в сила от 1 януари 2021 г.

Подаването на заявленията по е-път ще става чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Той вече беше надграден и технически извършването на това процесуално действие е възможно.

Повече подробности по темата четете тук.

СГС насрочи за 24 ноември заседанието за обявяване на КТБ в несъстоятелност

изтеглен файлС определение от днес (17 ноември) Софийски градски съд насрочи делото за обявяване в несъстоятелност на КТБ за 24 ноември от 10.30 часа, предадоха от пресцентъра на съда.

За съдебното заседание, което ще се проведе при закрити врати, са призовани КТБ, БНБ, СГП и Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Омбудсманът отправи препоръки относно извършване на екологична оценка на Общия устройствен план на община Царево

изтеглен файл (1)По повод на получените в институцията на омбудсмана жалби, в които се изразява силно недоволство от одобрения Общ устройствен план на община Царево, както и на фона на многобройните протести, свързани с този казус, Константин Пенчев изпрати писмо до министъра на регионалното развитие.

 

 

Има още

Вътрешни правила на лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги

Предоставяме изготвения от ДАНС образец на Вътрешни правила на лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги, във формат, удобен за редактиране. Има още