Архив на ‘ЕС’

Готови ли сте за GDPR ?

Остават само три месеца до 25.05.2018 г., когато влиза в сила Общият регламент за защита на личните данни (GDPR). Той поставя нови, завишени изисквания към всички администратори на лични данни и предвижда строги санкции за тяхното неспазване

Поради естеството на работата си много фирми и организации събират и обработват лични данни на граждани. Готови ли сте с всички правни, технически и организационни мерки, които вашата организация е задължена да предприеме?

Апис Европа ви предлага отговор на тези въпроси с един нов пакетен продукт, включващ в себе си информационна (GDPR Инфо) и практическа (GDPR асистент) част. С тяхна помощ не само ще имате възможност да се подготвите за влизането в сила на Регламента на 25.05.2018 г. , но и ще разполагате с всички помощни средства, за да се чувствате спокойни, че можете да отговаряте на изискванията на GDPR през цялата година.

За повече информация относно продуктите ни посетете сайта ни http://apis.bg/bg/ или се свържете с нас на тел: (+359 2) 923 98 00, 923 98 10,

923 98 70, 988 35 41,
E-mail: office@apis.bg

До средата на годината България ще кандидатства за ЕRM ІІ

До средата на годината България има намерение официално да кандидатства за ERM II – валутният механизъм, който предшества влизането в еврозоната. Тази информация е изнесена от финансовия министър Владислав Горанов пред чуждестранни журналисти в деня на официалното откриване на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Още от началото на миналата година правителството на ГЕРБ засили дипломатическите усилия в тази посока, но не се ангажираше с твърди срокове. Причината беше, че се чакаше да се получат уверения за успех от всички важни фактори по процедурата и най-вече от Европейската централна банка (ЕЦБ). Неофициално се знаеше за позитивни сигнали от Германия и Франция, а през есента силен знак беше даден от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, който каза: „България е готова за еврото и ако кандидатства, аз напълно ще я подкрепя.“ Сега изказването на Горанов показва, че явно страната е получила и неформално одобрение от ЕЦБ.

„Най-вероятно ще кандидатстваме в следващите шест месеца“, са били точните думи на министъра според Reuters, дадени през преводач. „По никакъв начин не представляваме риск за еврозоната“, е обяснил още той, изтъквайкиь че от двайсет години левът е вързан към еврото в условията на валутен борд, както и силното макропредставяне и покриването на номиналните маастрихтски критерии за членство в еврозоната.

„Изразяваме решимост да кандидатстваме до средата на 2018 г. за ERM II. Съзнаваме, че това е изключително в правомощията на ЕЦБ и може да получим отговор, който не ни удовлетворява, но смятаме че това е път, който трябва да извървим“, каза Горанов пред „Капитал“.

Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

Доверете се на нашия нов GDPR НАРЪЧНИК за защита на личните данни

Следвайки традицията си да осигурява винаги най-актуална и компетентна информация, да бъде най-близо до потребностите на своите клиенти и в тяхна услуга, АПИС създаде новия си продукт GDPR НАРЪЧНИК. Това е софтуерно решение, което ще подпомогне потребителите при въвеждането на новите нормативни изисквания по прилагането на Общия европейски регламент за защита на данните (GDPR), който влиза в сила от 25.05.2018 г. за всички страни-членки на Европейския съюз.

Разпоредбите на Регламента променят коренно принципите на защита на личните данни, изискванията към администраторите на такива данни, а също и разширява правата на гражданите. Регламент (ЕС) 2016/679 създава и гаранции за налагането на новите правила във вид на солидни санкции, включително до 4% от годишния оборот на компаниите.

GDPR Наръчник е интегрирано софтуерно решение, което предлага два самостоятелни модула:

 • GDPR Инфо Ви предоставя най-пълната и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни и е интегриран с останалите правно-информационни продукти на АПИС, което гарантира бързото и ефективно намиране на търсената информация.
 • GDPR Асистент е уеб-базиран продукт, който Ви подпомага компетентно при създаването на политика по защита на данните и стъпка по стъпка Ви показва как да водите документацията и отчетността, които новият Регламент изисква.

Информация за поръчка можете да видите на сайта на Апис: www.apis.bg

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ за продуктите АПИС Право, АПИС Финанси, АПИС и Евро Финанси

РЕШЕНИЕ НА СЪДА – 24 януари 2018 г. Обезщетение за вредите, претърпени поради липсата на адекватно и своевременно транспониране на Директива.

Правото на Съюза задължава държавите членки да поправят вредите, които са причинили на частноправните субекти поради липсата на транспониране на директивата, доколкото са изпълнени три условия… Дори когато не са налице специални национални разпоредби за транспониране на дадена директива, националният съд трябва да тълкува националното право, доколкото е възможно, в светлината на текста и целите на съответната директива, за да се постигне предвиденият от нея резултат . . (C‑164/13, EU:C:2014:2455, т. 52).

вж. Евро Финанси – Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Ще Ви представим и „Нови данъчни и осигурителни казуси“: прилагането на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване (с ежемесечна актуализация).

Ще научите актуалните новости в практиката на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика и в европейската съдебна практика по данъчни дела от България относно практическото приложение на норми и стандарти в сферата на икономиката и финансите.

За да получите безплатен достъп до продуктите, е необходимо да се регистрирате, като посетите: http://euroapis.eu/freeregistrations/ или да се обадите на тел.: 02/923 98 00, 988 35 41, 980 48 27.

Можете също да позвъните на представителя на АПИС за Вашия регион, чийто телефон ще намерите тук: http://apis.bg/bg/about-us/dealers.html.

Нова финансова практика в „Tax & Financial Standards“ през месец януари 2018 г.

Дело C387/16

 1. Данъчни въпроси
 2. Данък върху добавената стойност
 3. Директива 2006/112/ЕО — Член 183
 4. Приспадане на данъка, платен по получени доставки
 5. Възстановяване на надвзетия данък
 6. Изплащане на лихви при възстановяване на надвзетия данък след срока
 7. Възможност за намаляване на дължимите лихви поради независещи от данъчнозадълженото лице причини
 8. Данъчен неутралитет
 9. Принцип на равностойност и ефективност
 10. Правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания

Дело C396/16

 1. Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Член 184
 2. Корекция на подлежащия на приспадане ДДС по получени доставки — Член 185, параграф 1
 3. Промяна във факторите, използвани за определяне на сумата за приспадане — Член 185, параграф 2
 4. Сделки, по които не е извършено никакво плащане или е извършено частично плащане
 5. Одобрен окончателно предпазен конкордат — Член 90 и член 185, параграф 2, втора алинея
 6. Данъчен неутралитет
 7. Събиране на целия ДДС, дължим на национална територия
 8. Задължение за съгласуваност при прилагането на режимите за корекция на облагането и приспадането в случай на неизвършване на плащане

Съединени дела C398/16 и C399/16

 1. Преюдициално запитване
 2. Корпоративен данък
 3. Свобода на установяване
 4. Приспадане от местно дружество майка на лихви по заем за придобиване на дялове от чуждестранно дъщерно дружество
 5. Приспадане от местно дружество майка на загуба на стойността на дяловото му участие в дъщерно дружество в резултат на курсовите разлики
 6. Консолидирана група

Владислав Горанов застана начело на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН)

Министърът на финансите Владислав Горанов застана начело на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) за първите шест месеца на 2018 г. Той води срещата  в Брюксел, на която се обсъждат икономическия и паричен съюз, както и необслужваните заеми в банковия сектор. Програмата на българското председателство също е включена в дневния ред.

По друга точка от дневния ред бяха премахнати 8 от общо 17 юрисдикции от списъка на несътрудничещите с ЕС за данъчни цели, обявени на 5.12.2017 г. Това се направи след ангажименти, поети на високо политическо равнище, за преодоляване на опасенията на ЕС и реформиране на данъчните им политики. Барбадос, Гренада, Република Корея, САО Макао, Монголия, Панама, Тунис и Обединените арабски емирства се преместват в отделна категория юрисдикции, подлежащи на строго наблюдение.

В черния списък остават Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалските острови, Намибия, Палау, Сейнт Лусия, Самоа и Тринидад и Тобаго.

Европейската комисия ще актуализира мерките срещу пране на пари и ще включи в тях и криптовалутите. Това съобщи комисарят по въпросите на еврото Валдис Домбровскис по време на брифинг след заседанието на ЕКОФИН, излъчен във видеоситемата на Съвета.

Той посочи, че целта е в общността да има гаранции, че те няма да бъдат ползвани за нелегални цели, а търговията с тях ще бъде по-малко анонимна и по-лесно ще се проследява.

Горанов накратко представи и част от приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС. Основно работата на страната ни ще бъде насочена към разширяването на икономическия и монетарния съюз, финализирането на Банковия съюз и намаляването на рисковете за банковия сектор, както и развитието на капиталовите пазари.

България ще работи и за единното данъчно облагане на корпоративните приходи, каза още Горанов.

Повече подробности по темата можете да прочетете тук  и тук.

Днес правителството ще обсъжда предложение до НС за ратифициране на спорната Истанбулска конвенция

На първото си за тази година заседание правителството ще разгледа проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифицирането на т. нар. Истанбулска конвенция от 2016 г. Предложението за ратификацията е на министъра на правосъдието.

Конвенцията на Съвета на Европа е свързана с превенцията и борбата с насилието над жени, както и срещу домашното насилие. Миналата седмица обаче една от трите партии в управляващата коалиция – „Обединени патриоти“ – ВМРО, чиито лидер е вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, се обяви с остра декларация срещу нейното ратифициране, тъй като, според тях, „по този начин се осигурява възможност за признаване от България на наличието на „трети пол“.

„Истанбулската конвенция също така насърчава изучаване на „нестереотипни роли на пола“ като хомосексуализъм, травестизъм и други подобни, и то на всички образователни нива – от детската градина до университетите. Член 3, например, въвежда определение за пол и полова идентичност като нещо различно от биологичния пол на човека: „Пол означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и мъжете“ – се посочва още в позицията на „Обединени патриоти“ – ВМРО.

Според формацията, „на практика това дава възможност за узаконяване на еднополовите бракове – ако един от двамата брачни партньори при законно сключен брак смени своя пол автоматично, според Истанбулската конвенция, се създава еднополово „семейство“.

„Както е известно, българската Конституция признава пол от мъж и жена и семейство от мъж и жена. Това означава да се даде възможност за осъдително решение от Европейския съд по правата на човека срещу България, ако бъде ратифицирана тази Конвенция, която уж се занимава само с домашното насилие“, пише още в декларацията.

С повече подробности по темата можете да се запознаете тук.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

В АПИС ПРОЦЕДУРИ можете да намерите новите процедури във връзка с прилагането на общия РЕГЛАМЕНТ (GDPR) на Европейския парламент и Съвета на ЕС за защита на физическите лица при обработването на личните данни на неговите граждани.

Следете Апис Процедури, за да бъдете в течение на всичко, което е необходимо да знаете и да направите във Вашата дейност по прилагането на новите изисквания и правила за защита на личните данни на физическите лица съгласно общия европейски Регламент.

Хора с високо кръвно и диабет няма да могат да шофират

Диабетиците, които не контролират състоянието си и не провеждат редовни медицински прегледи, няма да имат право да шофират. Няма да бъдат издавани и подновявани шофьорски книжки и на хората със сърдечно-съдови заболявания, които също не полагат грижа за здравето си и не посещават редовно лекар.

Тези ограничения са залегнали в наредбата, която регламентира физическа годност на водачите на моторни превозни средства. Новата наредба е разписана от здравния министър Кирил Ананиев .

Целта на реформата е намаляване на пътнотранспортните произшествия, броя на загиналите и инвалидизирани хора в резултат на катастрофи – посочват от Министерството на здравеопазването. Оттам уточняват, че промените са по силата на европейска директива.

Идеите се очаква да влязат в сила от началото на 2018 година. В тях се предвижда още да се прави индивидуална преценка дали да се позволява шофирането на всички с инсулт или много високо кръвно налягане.

Пълния текст на информацията можете да прочете тук.

Последен брой на ОВ

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/2234 НА СЪВЕТА от 4 декември 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/2382 за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО)
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2233 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 900/2009 по отношение на характеристиката на селенометионин, получен от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2232 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам, произведени от някои производители износители в Китайската народна република и Виетнам, и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2231 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/329 по отношение на името на притежателя на разрешението за 6-фитаза (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2230 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на трихлороизоцианопикочна киселина с произход от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2227 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Makoi petrezselyemgyoker (ЗГУ)]
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2229 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за олово, живак, меламин и декохинат (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2228 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1795 на Комисията от 5 октомври 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Бразилия, Иран, Русия и Украйна и за приключване на разследването по отношение на вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Сърбия (Официален вестник на Европейския съюз L 258 от 6 октомври 2017 г.)
1 9 документа
Архив