Рискът да работиш в колцентър

Пореден млад българин, работил в колцентър, очаква решение на съда дали да бъде екстрадиран в Германия, съобщава сайтът dir.bg . Той е поискан с европейска заповед за арест почти година и половина, след като са задържани и екстрадирани други четирима негови колеги.

Всеки от младежите е обвинен, че е извършил по над сто измами на стойност над 1 милион и половина евро. Въпросът е да се разбере дали те или някой над тях е извършил тези измами. Петимата младежи са работили в колцентър, който се е свързвал с потенциални клиенти и са предлагали продажбата на софтуер за търговия с криптовалута. Според данните, с които БНТ разполага, въпросният колцентър е бил нает под наем от две търговски дружества. Едното – регистрирано в Германия, а другото – в Швейцария.

Българите, работили в колцентъра тук твърдят, че когато някой от потенциалните клиенти изрази съгласие да се запознае подробно с възможностите на предлагания софтуер, те прехвърляли комуникацията на по-горно ниво към акаунт мениджъри. По наша информация, именно тези акаунт мениджъри са част от двете дружества в Германия и Швейцария и не са били на територията на България. Те са тези, които окончателно са извършвали сделката с продажбата на въпросния софтуер, чрез който след това са присвоявани парите на клиентите.

Повече подробности по казуса четете в dir.bg.

 

 

Meta се опитва да уреди извънсъдебно антитръстовите разследвания на ЕС

Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Компанията майка на Facebook Meta се е обърнала преди известно време към антитръстовия орган на Европейския съюз (ЕС), за да се опита да уреди съществуващо разследване. Разследването, започнало през юни миналата година, се фокусира върху това дали социалната мрежа използва нечестно данните на рекламодателите, за да се конкурира с тях в областта на онлайн обявите. Второ разследване проверява дали Facebook обвързва услугата си за обяви Marketplace със социалната си мрежа, за да си осигури предимство при достигането до клиентите, предава Ройтерс. 

Сключването на споразумение по антитръстово разследване позволява на компанията да избегне евентуални глоби в размер на до 10% от световните си приходи. Освен това няма да бъде установено нарушение, което може да бъде от полза за предотвратяване на искове за обезщетение.

Повече подробности по темата четете в Investitor.bg.

Съдът не може автоматично да прекратява дело срещу нормативен акт само защото е бил променен, постанови СЕС

Съдът на Европейския съюз (СЕС) e сложил край на преобладаващата практика на административните съдилища автоматично да прекратяват делата срещу подзаконови нормативни актове, щом издателят им ги измени, съобщава Lex.bg (пълния текст на решението виж тук). Тя позволява на изпълнителната и местната власт да си играят на своеобразно надлъгване с гражданите и бизнеса, които оспорват пред съда техни наредби.

В момента практиката е следната – обжалва се незаконен правилник или наредба, жалбоподателят печели делото на първа инстанция и преди да стигне до втората, властта променя оспорения акт. Съдът прекратява делото, тъй като приема, че вече жалбоподателят няма правен интерес – атакуваното от него не съществува, а съдът няма как да се произнесе по нормативен акт, който вече не действа. Направената по време на висящото дело промяна в оспорената наредба или правилник може на практика да не променя съществено смисъла му, но прави надлъгването успешно, защото делото е прекратено.

Проблемът се поставя още по-остро откакто с последните изменения в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) се даде възможност на гражданите и бизнеса да търсят обезщетения за действието на незаконни наредби. Т.е. гражданите и бизнесът се нуждаят от акт на съда, с който подзаконовият нормативен акт се обявява за незаконосъобразен, за да могат да търсят обезщетение за вредите, които им е причинил. Съдът обаче прекратява делото и такова произнасяне няма.

Днес СЕС заяви, че това не може да се случва автоматично.Решението на съда в Люксембург отваря вратата за произнасяне на административните съдии, с което оспореният (същевременно изменен) подзаконов нормативен акт се обявява за незаконосъобразен, въпреки изменението му, но без да се постановява отмяната му. Това най-малкото ще позволи на гражданите и бизнеса, които са увредени от приложението му, да заведат дела по ЗОДОВ.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

ВСС излъчи само трима делегирани европрокурори, остават три свободни места

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) e излъчила само трима обвинители за шестте свободни места за европейски делегирани прокурори, съобщава Lex.bg. Това са Василен Бенчев (СРП), Михаела Райдовска и Юлиана Христова (и двете от СГП).

Първоначално кандидатите са били осем – Иван Кучиев, Марио Томов, Милко Момчев, Михаела Райдовска и Юлиана Христова от Софийската градска прокуратура, обвинителите от Софийската районна прокуратура Василен Бенчев и Живка Арсенова, както и следователят Бойко Атанасов.

Но Бойко Атанасов и Милко Момчев не са се явили, а Иван Кучиев се е отказал от участие. Така на практика кандидатите са останали петима за шест места.

Юлиана Христова е била единодушно подкрепена за европейски делегиран прокурор, а Михаела Райдовска и Василен Бенчев са получили по 7 гласа „за“ и един „против“.

Живка Арсенова и Марио Томов не са получили нито един глас в своя подкрепа.

Тримата, преминали успешно подбора в ПК на ВСС, ще трябва да преминат и през още „цедка“ – тази на Европейската прокуратура, която има последната дума за избора.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Почти половин милиард лева субсидии са си поделили 10 агрокомпании за 10 години

Зърненият сектор в България е изключително окрупнен и поглъща лъвския пай от субсидиите

  • Десетте най-големи агрокомпании взимат 4% от субсидиите, макар да представляват едва 0.02% от всички подпомагани фермери.
  • Въпреки тавана от 300 хил. евро за плащанията на площ, тези фирми са взимат в пъти повече по това перо.
  • Проблемът с окрупняването на земеделието се задълбочава, като за 10 години броят на стопанствата е намалял с почти 75%.

Общо над 420 млн. лв. субсидии от еврофондовете са получили десетте най-големи земеделци в България за десет години – от 2012 до 2022 г. Парите са по линия на двете големи пера в земеделските плащания – схемата за базово плащане на площ (СЕПП) и т.нар. зелени плащания – добавки за въвеждането на земеделски екопрактики. Ако към тях се добавят и държавните помощи под формата на отстъпка от акциза за горива, използвани за земеделски цели, сумата достига внушителните 450 млн. лв.

Отделно стопаните получават и още помощи по редица схеми, така че тази сума реално е още по-висока. А над половината от нея, или около 250 млн. лв., е влязла в сметката на само един човек, който реално контролира пет от десетте най-субсидирани земеделски компании в България.

Това сочи справка на „Капитал“ в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), направена с помощта на експертите от „Сдружение Данни за добро“. СЕБРА позволява да се проследят плащания от държавния бюджет и по линия на европейските програми към различни субекти.

За ограничаването на субсидиите на площ за най-едрите фермери в България се говори отдавна, а още в миналия програмен период бе въведен таван от 300 хил. евро на стопанство. Местните земеделци обаче намериха начин да го заобиколят, като раздробиха собствеността си, а ефективен контрол за свързаност на фирмите така и не бе приложен. Отделно има и вратички през приспаданите разходи за заплати. В крайна сметка всички в топ 10 получават над тази сума по линия на субсидиите за площ, а някои взимат и 6-7 пъти над тавана.

Повече подробности по темата четете в capital.bg.

Полезно в ДВ (бр. 92 от 18.11.2022 г.)

В брой 92 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

С Наредба № РД-02-20-3 се въвеждат изисквания на чл. 3, 4 и 9 и Приложение I от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ, L 153/13 от 18 юни 2010 г.).

Основна цел на новия акт е да осигури единни за страната технически изисквания към енергийните характеристики на сградите, които са съобразени с европейските изисквания в Директива 2010/31/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/844 включително за изпълнение на проектите за енергийна ефективност от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

С наредбата се определят: показателите на енергийните характеристики (EPB показатели) и изискванията към енергийните характеристики на сградите; скалата на класовете на енергопотребление с числови граници за различни по предназначение категории сгради и минималните изисквания за енергийна ефективност в съответствие със скалата за съответната категория сгради; националната изчислителна методика за оценка на енергийните характеристики на сградите; изискванията за енергийна ефективност към инвестиционните проекти на сгради.

В текущия брой на ДВ е обнародвана и Наредба № 3 от 15 ноември 2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските сто­пани, които са особено засегнати от после­диците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Наредбата се издава за прилагане на чл. 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Ев­ропейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.).

С приемането на Наредба № 3 се цели създаване на опростена процедура за предоставяне на спешна помощ на земеделските стопани, които осъществяват дейност в сектори, силно засегнати от руското нашествие в Украйна. Така следва да се ограничат загубите вследствие на увеличените цени на вложените ресурси, да се осигури стабилност на земеделските стопанства, както и да се обезпечи тяхната ликвидност и жизнеспособност.

Очакваният резултат е това да доведе до продоволствена сигурност в страната.

 

 

 

 

Чл. 83а и следващите от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) противоречи на Хартата на основните права

Това постанови Съдът на Европейския съюз, съобщава правно-информационният сайт LEX.bg (пълния текст на решението виж тук). Процедурата позволява фирма да бъде наказана за престъпление на свой шеф или служител, без за него да има влязла в сила присъда. Достатъчно е да е внесен обвинителен акт за някое от над 80 вида престъпления – от тероризъм, през длъжностно присвояване и измама до укриване на данъци и от нея да е било възможно да се обогати юридическото лице. Тази процедура, с някои изменения, действа от 2005 г. Бургаският окръжен съд я e изпратил за проверка в СЕС именно защото е имал съмнения, че тя не съответства на правото на ЕС и най-вече на Хартата за основните права в съюза (ХОПЕС).

Съдът в Страсбург е постановил, че е недопустимо „налагането на наказателна санкция на лице, без предварително да бъде установена неговата наказателна отговорност, тъй като в противен случай би била нарушена и презумпцията за невиновност, гарантирана в член 6, параграф 2 от ЕКПЧ“. В случая на чл. 83а и сл. ЗАНН санкция на юридическото лице може да бъде наложена преди неговият управляващ или служител да бъде осъден с влязла в сила присъда.

Повече подробности по темата четете в LEX.bg.

Собствениците на апартаменти се считат за потребители, когато сключват договор с управител на етажната собственост

Физически лица – собственици на апартаменти, трябва да се считат за потребители, когато сключват договори с управител, който да управлява и поддържа общите части на сграда – етажна собственост, стига да не използват жилището си за цели, свързани изключително и с търговска или професионална дейност – това постанови Съдът на Европейския съюз (СЕС) по преюдициално запитване от съда в Несебър, съобщава информационният сайт LEX.bg. От обхвата на понятието „потребител“ не бива да се изключва хипотезата, при която човек използва апартамента си и за професионални цели – например работи дистанционно или упражнява свободна професия.

Решението на СЕС означава, че при спорове между съсобственик и домоуправител, съдът ще трябва да следи служебно за неравноправни клаузи в договора им.

Той се произнася и по друга хипотеза – когато договорът за управление и поддръжка на общите части на сградата – етажна собственост, е сключен между управителя и общото събрание на етажната собственост или сдружението на собствениците в сградата. Тогава според СЕС „физическото лице, собственик на апартамент в тази сграда, би могло да се счита за „потребител“ по смисъла на Директива 93/13, при условие че може да се квалифицира като „страна“ по този договор и не използва апартамента изключително за цели, свързани с търговската или професионалната му дейност“.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg

ВАС се „отърва“ от осъждане за нарушение на правото на ЕС, а решението му се озова в Брюксел и Страсбург

B Cъдa пo  чoвeшĸитe пpaвa в Cтpacбypг e пocтъпилa жaлбa cpeщy peшeниe нa BAC, в ĸoeтo въpxoвнaтa cъдeбнa инcтaнция ce caмooпpaвдaвa зa cъщecтвeнo нapyшeниe нa eвpoпeйcĸaтa пpaĸтиĸa нa Cъдa нa EC в Люĸceмбpyг – съобщава сайтът Defacto.bg.  Жaлбaтa e пoдaдeнa oт aдвoĸaтcĸo дpyжecтвo „Eĸимдижeв и пapтнopи“ и в нeя ce твъpди, чe ca нapyшeни  изиcĸвaниятa зa бeзпpиcтpacтeн cъд, eфeĸтивeн дocтъп дo пpaвocъдиe и нeмoтивиpaн oтĸaз дa ce  oтпpaви  пpeюдициaлнo зaпитвaнe дo CEC пo ĸлючoв пpaвeн въпpoc, cвъpзaн c тълĸyвaнe нa пpaвoтo нa EC.

C peшeниeтo  нa  BAC e ceзиpaнa и Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия в Бpюĸceл, ĸoятo  мoжe дa зaпoчнe нaĸaзaтeлнa пpoцeдypa, aĸo ycтaнoви нeзaчитaнe нa cъдeбнaтa пpaĸтиĸa нa Cъдa нa EC.

Hacĸopo Bъpxoвният aдминиcтpaтивeн cъд пpoизнece peшeниe, c ĸoeтo oпpaвдa cъcтaв нa BAC и HAΠ, ocъдeни зa  „cъщecтвeнo“ нapyшeниe нa пpaвoтo нa EC и зa oтĸлoнeниe oт пpaĸтиĸaтa нa CEC, ycтaнoвeнo oт Старозагорския административен съд.  Двeтe инcтитyции бяxa ocъдeни пo ЗOДOB oт пъpвoинcтaнциoнния cъд дa зaплaтят coлидapнo oбeзщeтeниe зa имyщecтвeни и нeимyщecтвeни вpeди нa фиpмaтa „Teнeвa“ EOOД, нaнeceни й cлeд oтĸaз нa дaнъчeн ĸpeдит пo ЗДДC зa дocтaвĸи нa cтoĸи, пoтвъpдeн и oт въpxoвнaтa cъдeбнa инcтaнция.  Peшeниeтo нa Cтapoзaгopcĸия aдминиcтpaтивeн cъд бe мoтивиpaнo c  ĸoнcтaнтнa пpaĸтиĸa нa cъдa нa EC, ĸoятo фиĸcиpa изчepпaтeлнo ĸpитepиитe, нa ĸoитo cлeдвa дa oтгoвapят дoпycтимитe oт пpaвoтo нa EC (ΠEC) oтĸaзи зa възcтaнoвявaнe нa ДДC.

Πo дeлoтo ĸaтo пocлeднa инcтaнция oбaчe BAC пpиeмa, чe coчeнaтa eвpoпeйcĸa пpaĸтиĸa e „нeoтнocимa“ пo ĸaзyca,  oтмeня peшeниeтo нa aдминиcтpaтивeн cъд Cтapa Зaгopa зa ocъждaнeтo нa HAΠ и BAC пo ЗOДOB и paзpeшaвa нa дaнъчнитe дa пoднoвят пpинyдитeлнoтo cъбиpaнe нa взeмaния oт дpyжecтвoтo, ĸoeтo мeждyвpeмeннo e изпaднaлo в нecъcтoятeлнocт oт пpoизвoлa нa дъpжaвнитe инcтитyции.  Дeлoтo пo ЗOДOB пpeд BAC e oбpaзyвaнo пo жaлби нa HAΠ и BAC, ĸoитo твъpдят, чe нe ca нapyшили  eвpoпeйcĸoтo пpaвo c oтĸaзa cи дa пpизнaят дaнъчeн ĸpeдит нa дpyжecтвoтo и ocъждaнeтo им e нeпpaвoмepнo.

Повече подробности по темата четете в defacto.bg

 

Държавен вестник, брой 39 от 27.05.2022 г.

Държавен вестник, брой 39 от 27.05.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Държавен вестник, брой 39 от 27.05.2022 г. Има още