Публикации с етикета ‘Обществени поръчки’

КЗК отмени решение за обществена поръчка на ТУ-Варна

33031-Court_HammerКомисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на помощник ректора на ТУ-Варна за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително монтажни работи на сградния фонд на Технически университет Варна“, описанието на които е подробно разписано в документацията за участие в обществената поръчка, както и в условията и изискванията за изпълнение на СМР, включени в обхвата”.
Проучването установи, че заложената методика, касаеща „Организация на работа и срокове за изпълнение на дейностите по части“ е в нарушение на ЗОП (отм.) и позволява субективно и нееднозначно тълкуване и оценяване от страна на помощния орган на възложителя, а това от своя страна ще доведе до липсата на обективно прозрачно класиране на офертите. Прочети пълния текст на публикацията »

Приеха нов Закона за обществените поръчки

3Със Закона за обществените поръчки (в сила от 15 април 2016 год.) е отменен действащият към момента Закона за обществените поръчки. Предвиждат се някои нови моменти в производството по обжалване пред КЗК. На първо място, се предоставя възможност КЗК да уведомява страните в производството посредством публикуване на съобщение до тях в Публичния регистър на Комисията, съобщават от пресцентъра на КЗК.

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник бр. 20 от 09.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 20 от 09.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник бр. 17 от 28.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 17, от дата 28.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив