Финансов уебинар „Годишен финансов отчет за 2020 г. – рамка за финансово отчитане“

Имаме удоволствието да Ви поканим на ежегодно организирания от фирма „АПИС ЕВРОПА“ финансов уебинар на тема: „Годишен финансов отчет за 2020 г. – рамка за финансово отчитане“, който ще се проведе на 15.12.2020 г. от 09.30 ч.

Основната тема на уебинара е:

  • Изготвяне на Годишния финансов отчет за 2020 г. Концептуална рамка за финансово отчитане

лектор доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА, регистриран одитор

Програмата включва още:

  • Новите моменти в българската и европейската финансова практика, както и законодателните промени в областта на данъчното и финансовото законодателство
  • Данъчни и осигурителни казуси от икономическото законодателство при нововъзникнали въпроси и спорове, които не са били обект на тълкуване от компетентните институции – ВАС и ВКС, и са предмет на обстойно разглеждане във финансовите системи на АПИС

Такса за участие в уебинара не се заплаща.

Желаещите да участват, моля да се регистрират тук:

Регистрираните участници ще получат линк за достъп до виртуалната зала.

Предварителни въпроси за дискусия в рамките на уебинара можете да задавате на адрес: seminar@apis.bg.

За допълнителни въпроси и уточнения можете да се обадите на телефони:

02 / 980-48-27 и 02 / 923-98-00.

 

Държавен вестник, брой 100 от 24.11.2020 г.

Държавен вестник, брой 100 от 24.11.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 100 от 24.11.2020 г.)

В днешния брой 100 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, съгласно които производителите на оръжия, боеприпаси, взривове и пиротехника в България вече ще кандидатстват за разрешителни за дейностите си пред министъра на икономиката. Досега разрешенията се издаваха от директора на Главна дирекция „Национална полиция” в МВР.

В срок до 3 години Министерството на икономиката трябва да създаде електронен регистър на производителите, в който да се съхранява цялата релевантна информация, включително за самите оръжия – идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, за направени преработки или модификации, за бракувани и унищожени оръжия, взривни вещества и др. Информацията за боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ще се съхранява в срок от 20 години след вписването й в регистъра, а за огнестрелните оръжия – 30 години.

Издадените до влизането в сила на закона разрешения и удостоверения запазват действието си. По досегашния ред ще се довършват и процедурите за издаване на такива, които не се приключили в срок от 3 месеца след обнародването на изменителния закон.

Промени има в Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

Отменят се таксите за административни услуги, за които е отпаднало правното основание. Отменят се и 440 такси за извършването на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица.

Във връзка с новия Закон за храните (обн., ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г.,) се правят промени в наименованията на съществуващите държавни такси, като се определят и такси, свързани с новите административни режими при бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води.

Във връзка с промени в Закона за защита от шума в околната среда се въвежда нова такса за издаване на становище относно спазването на граничните стойности за шум.

За Националния център по заразни и паразитни болести и за регионалните здравни инспекции се въвежда такса за изследване чрез полимеразната верижна реакция (PCR) за COVID-19 в размер на 130 лв.

Венецианската комисия видя неясни и произволни промени в проекта за нова Конституция

Неясно, произволно, изпусната възможност – това са част от изразите, които употребява Венецианската комисия във временното си становище по проекта за нова Конституция, който беше внесен от управляващите.

От него става ясно, че тя категорично одобрява премахването на Пленума на Висшия съдебен съвет и обособяването на два съвета – съдийски и прокурорски, но и по този въпрос посочва, че това няма да е достатъчно, а трябва съдиите, избрани от съдии да са мнозинство в техния кадрови орган.

Венецианската комисия изразява съжаление, че започването на конституционната реформа не е било предшествано от подходящ публичен дебат, проектът е изготвен в рамките на парламентарното мнозинство, изглежда без никакъв външен принос, а причините за някои изменения не са добре обяснени, пише в становището. Като определя като похвално, че самата тя е включена на толкова ранен етап от обсъждането на проекта.

Комисията обаче заявява: „Тъй като реформата продължава, българските власти трябва да изяснят причините, които стоят зад всяко предложение, и да осигурят значимо участие на обществеността, експертите и всички политически сили в този процес“.

Повече подробности по темата четете тук.

Над 130 адвокати призоваха президента да наложи вето на новата висока неустойка по бърз кредит

Над 130 адвокати от цялата страна призоваха президента Румен Радев да наложи вето върху разпоредбата от Закона за потребителския кредит (ЗПК), предвиждаща нова висока неустойка по бърз кредит.

Според адвокатите тя противоречи на Конституцията, на правото на Европейския съюз и на Европейската конвенция за защита правата на човека и единственото обяснение за приемането ѝ е „крещящ лобизъм в интерес на фирмите за бързи кредити“.

Както „Лекс“ писа, на 19 ноември депутатите гласуваха промяна в ЗПК с предпоследната от преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДДС. С нея се предвижда, че разходите, които потребителят вече ще плаща при неизпълнение на задълженията си по договор за потребителски кредит от финансова институция, т.е. не от банка, може да достигнат до двойния размер на главницата и няма да се считат за прекомерни.

Става дума за т. нар. „разходи, които потребителят заплаща при неизпълнение на задълженията си по договора за потребителски кредит“.

И в нова ал. 7 на чл. 19 от ЗПК беше записано, че тези разходи (по чл. 19, ал. 3, т. 1 от ЗПК) „по договор за кредит, отпуснат от финансова институция по чл. 3 от Закона за кредитните институции, не могат да бъдат по-големи от двукратния размер на главницата, като при изпълнение на това условие те не се считат за прекомерни по смисъла на чл. 143, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на потребителите и накърняващи добрите нрави съгласно чл. 26 от Закона за задължения и договорите“, т.е. съдът няма да може да обяви подобна клауза в договора за неравноправна и следователно нищожна, каквато беше практиката досега.

След приемането ѝ омбудсманът Диана Ковачева заяви, че ще се сезира Конституционния съд (виж тук). А пред в. „24 часа“ шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова заяви, че разпоредбата ще бъде отменена. Това може да стане именно ако държавният глава наложи вето и депутатите я прегласуват.

Повече подробности по темата четете тук.

От догодина всички родители ще ползват по-големи данъчни облекчения

От догодина всички родители ще ползват по-големи данъчни облекчения

Детските надбавки остават само за по-бедните семейства

От следващата година семействата със средномесечен доход под 510 лв. за всеки член от домакинството ще получават детски надбавки в размер на 40 лв. за едно дете и 90 лв. за две деца. Помощите за семействата с три деца ще са в размер на 135 лв., а за четири деца – 145 лв. Това става ясно от доклада за държавния бюджет за догодина, който предстои малко по-късно днес да бъде гласуван на второ четене в парламентарната Комисия по бюджет и финанси.

В доклада се е появила и друга новост – бедните семейства ще получават освен помощи за децата и данъчно облекчение, ако родителите работят или са декларирали други облагаеми доходи пред НАП. Данъчното облекчение обаче ще бъде и за всички останали родители.

Припомняме, че в първоначалния вариант на Бюджет 2021 се планираше догодина да няма подоходен критерий за детските надбавки и от тях да може да се възползва всяко семейство с дете до 18-годишна възраст. Според данните сега надбавки получават 572 хил. деца, а според плановете през 2021 г. от помощта трябваше да се възползват 1,26 милиона деца. Тригодишната бюджетна прогноза обаче включваше тази опция да важи само за догодина, което отприщи вълна от критики срещу управляващите, че си „купуват“ родителите заради предстоящите през пролетта парламентарни избори.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 99 от 20.11.2020 г.

Държавен вестник, брой 99 от 20.11.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 99 от 20.11.2020 г.)

В днешния 99-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за закрила на детето с цел превенция на здравето на децата до 18-годишна възраст чрез въвеждане на допълнително ограничение, свързано с употреба на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия.

Промените са продиктувани от вредите, които продуктите, наподобяващи тютюневи изделия с неясен произход и неясна субстанция – пушени в наргилета, например, могат да нанесат върху подрастващите. Освен санкции за подрастващите, отговорност ще носят и техните родители.

Изменен е Правилникът за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, за да бъде приведен в съответствие с промените в Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 60 от 2020 г.).

Определено е устройството на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

В продължение на извършеното от Република България официално нотифициране на Европейската комисия, че националното звено ETIAS ще бъде изградено от МВР, в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е създадено ново звено, което е национална точка за контакт по линия на „Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) – национално звено ETIAS.

Регламентира се дейността на досегашните научноизследователски и научно-приложни институти и се определя тяхната организационна структура.

Ветото на президента за НК и споделеното пътуване мина

За първи път от много време вето на законопроект, наложено от президента Румен Радев, мина успешно в Народното събрание. Депутатите не приеха за втори път промените в Наказателния кодекс (НК), с които има опасения, че се криминализира споделеното пътуване.

Макар повечето от присъстващите в пленарната зала да подкрепиха измененията в НК, те не получиха необходимото за преодоляване на ветото мнозинство от 121 гласа. „За“ гласуваха 93 депутати, 61 бяха „против“, а 18 се въздържаха.

Промяната в НК беше приета между първо и второ четене на проект за изменения в Кодекса на търговското корабоплаване и обсъдена само от транспортната комисия в парламента, а не и от правната.

Ето какво предвижда разпоредбата, която сега след успешното вето отново ще се върне за обсъждане в комисиите на Народното събрание:

„Чл. 234г (1) Който извършва обществен превоз на пътници без разрешение, регистрация или лиценз, които се изискват по нормативен акт или акт на Европейския съюз, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години, като моторното превозно средство, послужило за извършване на деянието, се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е.“
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване, или чрез използването на неистински или преправен документ или на документ с невярно съдържание, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и с глоба от пет до петнадесет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация до една втора от имуществото на виновния.“

Дебатът по ветото се съсредоточи върху това дали всъщност с тази разпоредба се криминализира споделеното пътуване, или не. Като тезата на БСП беше, че се случва именно това, защото това е превоз на пътници без лиценз, а ГЕРБ застъпиха позицията, че споделеното пътуване не е обществен превоз и следователно не изпълнява състава на предложеното престъпление.

Иглика Събева от ГЕРБ изложи позицията на партията. Тя цитира определението за обществен превоз от Закона за автомобилните превози. То гласи: „Обществен превоз“ е превоз, извършван за чужда сметка или срещу заплащане или икономическа облага, който се извършва с моторно превозно средство“.

И заяви, че приятелското пътуване, при което пътникът дава 2 лева на шофьора, за да си покрие той разходите за бензин, не влиза в определението за обществен превоз и следователно извършващите го няма да бъдат наказани.

Повече подробности по темата четете тук.

Неустойката по бърз кредит може да достига двойния размер на главницата

Разходите, които потребителят плаща при неизпълнение на задълженията си по договор за потребителски кредит от финансова институция, т.е. не от банка, може да достигнат до двойния размер на главницата и няма да се считат за прекомерни. Тази промяна в Закона за потребителския кредит (ЗПК) приеха окончателно депутатите днес.

Тя беше направена с предпоследната от преходните и заключителни разпоредби на проект от над 180 страници с изменения в Закона за ДДС. Внесена е между първо и второ четене от независимия депутат Спас Панчев и е подкрепена от бюджетната комисия, а днес беше приета окончателно от пленарната зала. Гласуването ѝ стана ведно с още 10 параграфа от законопроекта и депутатите въобще не дебатираха по нея. „За“ бяха 69 народни представители, 34 бяха „против“, а трима се въздържаха.

Изменението на практика означава, че ако човек е взел 1000 лв. кредит, тези разходи (както ги нарича законът, но на практика става дума за неустойка), може да достигнат 2000 лв.

За класическата неустойка за забава ЗПК – чл. 33, ал. 2, регламентира ограничение. Разпоредбата предвижда: „Когато потребителят забави дължимите от него плащания по кредита, обезщетението за забава не може да надвишава законната лихва“.

Тук обаче става дума за т. нар. „разходи, които потребителят заплаща при неизпълнение на задълженията си по договора за потребителски кредит“.

И сега с нова ал. 7 на чл. 19 от ЗПК беше записано, че тези разходи (по чл. 19, ал. 3, т. 1 от ЗПК) „по договор за кредит, отпуснат от финансова институция по чл. 3 от Закона за кредитните институции, не могат да бъдат по-големи от двукратния размер на главницата, като при изпълнение на това условие, те не се считат за прекомерни по смисъла на чл. 143, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на потребителите и накърняващи добрите нрави съгласно чл. 26 от Закона за задължения и договорите“.

Като от приетата специална разпоредба излиза, че тази ще влезе в сила от 1 януари 2021 г.

Повече подробности по темата четете тук.