Борисов: Докато няма абсолютен консенсус, няма да насилваме приемане на еврото

Борисов: Докато няма абсолютен консенсус, няма да насилваме приемане на еврото*Снимка: БГНЕС

 България сигнализира, че може да забави своeтo кандидатстване за приемане на еврото на фона на опасенията, че подготвителните стъпки биха могли да застрашат дългогодишния фиксиран курс към общата валута.

България планираше да се присъедини към ERM-2 – механизъм, който действа като предходната зала на еврото преди пълноправното членство – до края на април. Но наскоро парламентът прие законодателство, задължаващо правителството да го направи само при съществуващия валутен курс.

Премиерът Бойко Борисов сигнализира в понеделник, че може да е нужно повече време на фона на опасенията, че други държави членки и Европейската централна банка може да се стремят да изместят курса, който гарантираше предсказуемост за бизнеса и домакинствата след банковата и валутната криза през 1997 г. Нещо повече, редица българи се противопоставят на присъединяването към еврозоната, като се притесняват, че компаниите ще използват промяната, за да повишат цените на своите стоки.

„Длъжен съм да забавя темпото и само когато убедим всички, че това е добре, ще продължим напред“, заяви Борисов в  София, без изрично да отхвърля целевата дата за влизане в ERM-II.  „Докато няма абсолютен консенсус по темата за еврото, няма да насилваме влизането в чакалнята на еврозоната“, обяви в словото си за 30-годишнината от създаването на КНСБ Борисов.

Според него няма държава, въвела еврото, която да е станала по-зле, но притеснението на хората идвало от това да не се вдигнат цените. “Трябва време, за да се убедим“, каза още той и допълни, че за да настигнем по-богатите си европейски партньори, трябва доходите да се вдигнат 3-4 пъти. „Имаме 58 млрд. лева износ, рекордно ниво, това значи, че работниците и синдикатите са работили толкова добре, че изнасяме повече отколкото внасяме. Президентът е прав. Няма държава, въвела еврото, която да е станала по-зле. Минимум 10-15 години трябва да има преходен период, през това време да имаме страхотни иновативни предприятия. За да не стане пак да се нападаме, ще направим „Зелен съвет“, каним президентството, синдикати, опозиция. На него без да има консенсус няма да предприемаме и „Зелената сделка“, обяви премиерът.

Повече подробности по темата чете тук.

Съветът на ЕС приема нови правила за обмен на данни за плащане на ДДС

Съветът на Европейския съюз прие набор от правила за улесняване на разкриването на данъчни измами при трансгранични сделки в областта на електронната търговия.

Новите мерки ще позволят на държавите членки да събират по хармонизиран начин записите, предоставени по електронен път от доставчици на платежни услуги, като банките. Наред с това ще бъде създадена нова централизирана електронна система за съхранението на информацията за плащанията и за по-нататъшното обработване на тази информация от националните длъжностни лица, отговарящи за борбата с измамите.

Новите мерки ще се прилагат от 1 януари 2024 г.

Повече подробности по темата четете тук.

Всички делегати от София отиват на Общото събрание на адвокатите от страната

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) отхвърли жалбите срещу избора на делегати от София на Общото събрание на адвокатите от страната, което ще е следващата събота.

По информация на „Лекс.бг“, заседанието е протекло изключително бурно, а решението за законността на вота за делегати е било прегласувано, след като първоначално мнозинството е било за отмяната му. Случващото се днес във ВАдС предизвика дискусии в адвокатските форуми в интернет.

Повод за това стана информацията, че ВАдС е взел едно базисно решение, което накара много адвокати да прогнозират, че ще касира изборите за делегати и за ново ръководство на Софийската адвокатска колегия (САК). По гласуването за ръководство обаче съветът има още време, за да се произнесе и решение за него днес не е било взето.

Днес ВАдС прие, че хората, които не са платили членския си внос към САК до края на декември 2019 г. и заради това не са имали право да гласуват на първия тур на изборите на 28 януари 2020 г., нямат право да участват и на втория тур на 2 февруари 2020 г., въпреки че през януари са си платили вноските и за декември 2019 г., и за януари 2020 г., т.е. отговарят на условието на чл. 49, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

Разпоредбата предвижда, че адвокат, който не е изпълнил задължението да си плати членския внос за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да гласува.

Именно това тълкуване на закона, направено днес от мнозинството в съвета (срещу него са били Албена Пискова, Валя Гигова, Веселка Коева и Красимир Краев, „въздържал се“ е гласувал Емил Ядков, а от заседанието е отсъствал Милен Ралчев) разбуни духовете сред стотиците членове на Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА).

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 14 от 18.02.2020 г.)

В новия 14-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани широко обсъжданите промени в Закона за хазарта, които влизат в сила три дни след обнародването на изменителния закон.

Лотарийните игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват и съответните удостоверения се обезсилват. Печалбите от игрите, които не са изплатени до влизането в сила на закона, се изплащат според съответните условия и правила.

С влизането в сила на промените в закона спира и разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в игрите от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. В 6-месечен срок от влизането в сила на промените лицата привеждат дейността си в съответствие с тях.

Обнародвани са и промените във Валутния закон, с който се изменя Законът за Българската народна банка във връзка с преговорите за присъединяване на страната ни към т.нар. чакалня на еврозоната.

От датата на участие на България в механизма за обменните курсове ЕRM II официалният валутен курс на лева към еврото ще бъде равен на централния курс между еврото и лева, договорен съгласно резолюцията на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове и на Икономическия и паричен съюз Амстердам и споразумението в  националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове.

С  решение на парламента обаче България ще води преговори с изричното настояване, че запазва курса си към днешна дата – 1.953 лева за едно евро.

Промени има и в Наредбата за опазване на околната среда в морските води, които са свързани с промени в европейското законодателство. В резултат на измененията се очаква по-добро планиране и остойностяване на мониторинга и мерките за постигане на доброто състояние на морската околна среда, устойчиво развитие и продуктивност на морските екосистеми, обезпечаване на устойчиви нива и възпроизводимост на морските ресурси.

Държавен вестник, брой 14 от 18.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 14 от 18.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Белгийска фирма осъди ВАС да ѝ плати обезщетение от близо 1 млн. лв.

Върховният административен съд (ВАС) е осъден да плати 939 107 лв. на белгийска фирма, която води дело за обезщетение срещу него, тъй като твърди, че в разрез с правото на Европейския съюз той е отказал да ѝ признае право на данъчен кредит. Решението, с което ВАС е осъден да плати огромното обезщетение, е на Софийския апелативен съд (САС) и все още не е окончателно (пълния текст на решението виж тук). Последната дума за това дали ВАС е нарушил правото на ЕС ще е на Върховния касационен съд.

„Становището на съда е, че няма нарушение на правото на ЕС, още по-малко очевидно“, коментира председателят на ВАС Георги Чолаков. Затова от съда обявиха, че ще обжалват решението на САС в 30-дневен срок.

Наем на едно строително скеле и отказан данъчен кредит

Казусът, заради който белгийската фирма „Бос Рентал” съди ВАС, започва през 2014 г. Тогава с ревизионен акт Националната агенция за приходите (НАП) ѝ  отказва да си приспадне данъчен кредит за отдаването под наем на едно строително скеле на германското дружество “Хермер“, което след това го е преотдало на българска фирма, която си е самоначислa ДДС. „Бос Рентал” обжалва пред Административен съд София-град (АССГ), който приема, че са налице предпоставките за признаване на право на данъчен кредит.

АССГ установява, че белгийското дружество се занимава именно с отдаване на скелета под наем, те са заведени като негов дълготраен актив, а полученото от наема е отчетено като приход в счетоводството му. То е регистрирано по ДДС и в Белгия, и в България. АССГ сочи, че доставката е с място на изпълнение в Германия, затова „Бос Рентал” не е дължала начисляване на ДДС в България. И заявява, че в случая е приложим чл.69, ал.2, т.1 от ЗДДС, според който за целите на данъчния кредит, подлежащ на приспадане, за облагаеми се приемат и доставките, извършени в рамките на икономическата дейност на регистрираното лице, с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната. АССГ се позовава и на решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) (по дело С-118/11), според което ако става дума за дълготраен актив, данъчнозадълженото лице, което го включва изцяло в имуществото на своето предприятие, има право на незабавно приспадане на ДДС. И изтъква, че това, че скелето е използвано за последваща облагаема доставка и че е използван белгийският данъчен номер на дружеството при издаване на фактурите по нея не е злоупотреба с право. Затова според АССГ приходната администрация неправилно е отказала на белгийската фирма да упражни правото си на данъчен кредит (пълния текст на решението на АССГ виж тук).

Решението на ВАС

НАП обжалва пред Върховния административен съд и именно решението, което той постановява, сега е основание за иска за вреди, подаден от белгийската фирма.

Повече подробности по темата четете тук.

Без давност за криминална приватизация и престъпни концесии искат от Атака

Да отпадне давността за престъпления, свързани с приватизацията и концесиите, предлагат петима депутати от „Атака“ с внесени в НС промени в наказателния кодекс.

Предложенията изменения идват, след като главният прокурор нареди на ДАНС  пълна проверка на целия приватизационен процес. Както стана ясно обаче, такива анализи вече няколко пъти са правени, като установените в хода на инспекцията престъпления се оказаха невъзможни за преследване от закона именно заради изтеклата давност.

Сега, в подкрепа на действията на прокуратурата и Гешев, от „Атака“ предлагат давността да отпадне, в частност за онези, имащи качеството на длъжностни лица по смисъла на чл.93, т.1 от НК. Относно престъпните състави, вносителите заявяват, че предложението има значение само за деяния, криминализирани по сега действащия НК, с оглед на принципа, че никой не може да бъде преследван за деяние, което не е било прогласено за престъпление към момента на извършването му (чл.5, ал.З от Конституцията), т.е. предложението е свързано именно с времевите предели на действие на този НК.

Повече подробности по темата четете тук.

Кабинетът и министрите да могат да искат тълкувателни решения

Министерският съвет и всички министри да могат да сезират двете върховни съдилища с искане да излязат с тълкувателно решение по въпрос, по който има противоречие в практиката. Тази промяна в Закона за съдебната власт подкрепи днес Висшият съдебен съвет.

Измененията в ЗСВ се правят с преходните и заключителни разпоредби на мащабния проект за промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Във ВСС във фокуса на вниманието беше поставено изменението в чл. 125 от ЗСВ, който определя кой може да сезира двете върховни съдилища с искане да приемат тълкувателно решение, освен Министерския съвет и министрите се добавят и „колективните органи на власт, създадени със закон, когато имат правомощия по прилагане на съответния закон“. Това означава, че и самият ВСС ще получи правото да иска тълкуване от Върховния административен съд при противоречива практика по съдебния закон.

ВСС обаче обърна внимание, че в закона трябва изрично да се уточни, че става дума за централни колективни органи на власт, защото в противен случай това право ще получат и всички общински съвети в България.

Повече подробности по темата четете тук.

От понеделник НАП изисква нови софтуери от гражданите и фирмите

От 17 февруари 2020 г. (понеделник) всички електронни услуги на Националната агенция за приходите (НАП) ще са достъпни само чрез актуализирани интернет браузъри и операционни системи. Това означава, че изпращането на данни до приходната агенция, извършването на справки и използването на електронен подпис няма да са възможни чрез спрените от поддръжка операционни системи Windows XP, Windows 7, Windows 8, стари версии на браузърите Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, както и на скрипта Java.

НАП обяснява, че изискването е заради повишаване на сигурността на обмена на данни. От агенцията изискват обменът да става само чрез криптографския протокол TLS 1.2, който се поддържа от новите версии на браузърите. Клиентите на НАП трябва да проверят и електронните си пощи дали имат актуалния TLS. Този протокол криптира данните и те не могат да бъдат разчетени от потребител, различен от изпращача и получателя.

Новите изисквания защитават не само обмена на данни с НАП, но и принуждават всички клиенти на приходната агенция да пазят по-добре информацията на компютрите си. Например спряната поддръжка на Windows 7 означава, че машините с тази операционна система не получават от „Майкрософт“ защита срещу зловреден софтуер и са напълно открити за атаки.

Промяната няма отношение към сигурността на базите данни, които поддържа НАП на своите сървъри и затова няма пряка връзка с изтичането на милиони лични данни от агенцията през миналата година.

Според Националната стратегия за киберсигурност над 80% от потребителите в България използват пиратски или неактуализиран софтуер, което е основната причина за пробивите в сигурността.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 13 от 14.02.2020 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за защита на потребителите, които влизат в сила от днес, с изключение на някои текстове, които влизат в сила от 1 септември 2020 г. Измененията имат за цел да осигурят прилагане на разпоредбите на европейски регламент за сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите.

Ще бъде определен орган, който да изпълнява функциите на единна служба за връзка и да координира дейността на компетентните органи по смисъла на регламента. Ще бъдат предоставени минимални правомощия на компетентните органи за разследване на нарушения на законодателството, както и на Комисията за защита на потребителите – тя ще може да разпорежда сваляне на онлайн съдържание в случаи на нелоялни практики от страна на електронни търговци.

Комисията ще има право да сваля онлайн съдържание, когато санкциониран търговец продължи да подвежда с невярна информация и когато извършва нелоялна конкуренция. Решението ще се публикува на интернет страницата на комисията в деня на издаването му и моментално се уведомява търговеца, който е отговорен за нарушението. Ако до три дни от уведомяването търговецът не се съобрази с взетото решение, председателят на КЗП издава заповед, с която разпрорежда на доставчиците на хостинг услуги да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейса на нарушителя. Освен това, доставчиците на хостинг услуги ще имат задължение да изпълнят заповедта също в срок до три дни от уведомяването им.

Промени има и в Закона за платежните услуги и платежните системи, с които се обезпечава регулярното получаване на информация от доставчици на услуги, които извършват дейност в ограничена мрежа, или от доставчици на електронни съобщителни мрежи или услуги, както и изменения поради необходимост от регламентация на реда за вписването им в Регистъра на Българската народна банка.

Регламентира се и извършването на сетълмент на определени платежни операции с карти в лева в платежната система RINGS, произтичащо от съображения за сигурност и ефективност на платежните системи, както и избягване на формиране на валутно-курсови разлики. Предвижда се тези промени, свързани с клиринга и сетълмента на платежни операции с карти в левове, да влязат в сила в шестмесечен срок от обнародване на измененията.

Обнародвани са промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност с цел актуализиране на националните мерки и решаване на някои спешни въпроси с оглед актуалната епизоотична обстановка в страната.

Отпада изискването стопаните да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните. С цел улеснение то ще се подава при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 10-дневен срок да го предостави в ОДБХ. Актуализирани са процедурите по лицензиране на употребата, производството, търговията на едро и дребно с ВМП.

Публикувано е Решение № 1 от 4 февруари 2020 г. по конституционно дело № 17 от 2018 г., с което Конституционният съд отхвърля искането за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., с които се изменят редица здравни закони, тъй като дванадесетте съдии се разделиха по равно в мнението си и не успяха да излязат с единно становище.

„Конституционният съд е отклонил в една част искането на 66-те народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредби, приети със Закона за бюджета на НЗОК 2019 г., а по отношение на останалите атакувани разпоредби искането за установяване на противоконституционност е отхвърлено поради липса на необходимото конституционно мнозинство от 7 гласа за формирането на общи мотиви“, пише в решението на съда.