Архив на ‘Избрано от Евро Финанси’

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ за продуктите АПИС Право, АПИС Финанси, АПИС и Евро Финанси

РЕШЕНИЕ НА СЪДА – 24 януари 2018 г. Обезщетение за вредите, претърпени поради липсата на адекватно и своевременно транспониране на Директива.

Правото на Съюза задължава държавите членки да поправят вредите, които са причинили на частноправните субекти поради липсата на транспониране на директивата, доколкото са изпълнени три условия… Дори когато не са налице специални национални разпоредби за транспониране на дадена директива, националният съд трябва да тълкува националното право, доколкото е възможно, в светлината на текста и целите на съответната директива, за да се постигне предвиденият от нея резултат . . (C‑164/13, EU:C:2014:2455, т. 52).

вж. Евро Финанси – Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Ще Ви представим и „Нови данъчни и осигурителни казуси“: прилагането на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване (с ежемесечна актуализация).

Ще научите актуалните новости в практиката на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика и в европейската съдебна практика по данъчни дела от България относно практическото приложение на норми и стандарти в сферата на икономиката и финансите.

За да получите безплатен достъп до продуктите, е необходимо да се регистрирате, като посетите: http://euroapis.eu/freeregistrations/ или да се обадите на тел.: 02/923 98 00, 988 35 41, 980 48 27.

Можете също да позвъните на представителя на АПИС за Вашия регион, чийто телефон ще намерите тук: http://apis.bg/bg/about-us/dealers.html.

Новости в Апис Финанси и Евро финанси (ноември 2017 г.)

    Основни теми – Новия Закон за счетоводството и прилагането на Международните счетоводни стандарти през 2017 г.
Годишен финансов отчет по новия Закон за счетоводството. Финансова отчетност по Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансова отчетност за 2017 г.

Решения на Европейският съд по три дела за прилагането на данъчните закони в България в съответствие с изискванията Европейското законодателство.

Апис-Финанси – Общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет
Суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат
Събиране на публичните вземания
Д
авностен срок за възстановяване на обезщетение

 Евро финанси – обща система на данъка върху добавената стойност практика по 3 дела по преюдициално запитване от български съд
Прехвърляне на дялове между търговски дружества и обезценка на дяловете – защита на кредиторите

Международни счетоводни стандарти – 25 променени стандарта и разяснения.

АПИС ЕВРОПА“ АД Ви кани да вземете участие в национален семинар на тема „Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане на новия Закон за счетоводството“

Семинарът ще се проведе на 07.12.2017 г. от 12.30 ч. в залата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7. Участието в него не се заплаща, достатъчна е предварителна регистрация.

АПИС разработи и СПЕЦИАЛНИ пакетни предложения с ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ цени, включващи продуктите, които съществено улесняват счетоводители, одитори и финансисти в изпълнението на ежедневните им задачи.  Предлагаме на своите клиенти специални оферти за три абонаментни пакета :

 АПИС СТАРТ (Апис Право + Апис Финанси) – едногодишен абонамент за 5 едновременни потребители – 474.60 лв/без ДДС/

АПИС ЕКСПЕРТ (Апис Право + Апис Финанси + Апис Еврофинанси) – едногодишен абонамент за 5 едновременни потребители – 669.20 лв. /без ДДС/

АПИС ПРОФЕСИОНАЛИСТ (Апис Право + Апис Финанси + Апис Еврофинанси + TAX&FINANCIAL STANDARTS) – едногодишен абонамент за 5 едновременни потребители – 913.50 лв. /без ДДС/

 Всеки потребител може да избере онзи пакет, който по негова преценка отговаря в най-голяма степен на потребностите му.

 В пакетите е включена и новата услуга LINK DETECTOR – разширение-добавка за интернет браузърите и Microsoft Word, която АПИС предоставя БЕЗПЛАТНО за улеснение на всички, които ползват правна информация в Интернет пространството. Разширението е в помощ не само на юристи и икономисти, а и на всеки, който чете в Интернет.

 

Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане за първи път на новия Закон за счетоводството

Съвместно със съюзите на счетоводителите и на юристите в България, фирма АПИС ЕВРОПА организира на 7.12.2017 г. национален семинар на тема “ Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане за първи път на новия Закон за счетоводството“. Семинарът ще се проведе от 12.30 ч. в Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7.

Програмата предвижда разглеждането на актуални теми, като прилагане за първи път на новия Закон за счетоводството при изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 г., промени в счетоводното законодателство за 2018 г. –  нови Международни стандарти за финансова отчетност (лектор доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА – регистриран одитор), запознаване със системата Link Detector за финансисти и презентация на финансовите системи на АПИС.

Предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара можете да задавате на адрес: seminar@apis.bg.

Семинарът е безплатен. Ако желаете да участвате в него, е достатъчно да се запишете,

като се обадите на един от следните телефони:

за клиенти – 02/988 35 41, 980 48 27

за други участници – 02/970 89 45

 

 

ЕК предлага нови правомощия за банков надзор за ЕЦБ като част от банковия съюз

Европейската комисия  предложи днес Европейският банков орган (ЕБО) да разработи единен наръчник за надзор, за да се запази целостта на единния пазар и да се осигури съгласуваност в банковия надзор за всички 27 държави — членки на ЕС.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Правото на данъчен кредит и европейското законодателство

Правото на данъчен кредит е същностен елемент от системата на ДДС и има абсолютен характер. То е основополагащо за системата на ДДС и е неразделна част от нея.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив