Архив на ‘Избрано от Евро Финанси’

ЕК предлага нови правомощия за банков надзор за ЕЦБ като част от банковия съюз

Европейската комисия  предложи днес Европейският банков орган (ЕБО) да разработи единен наръчник за надзор, за да се запази целостта на единния пазар и да се осигури съгласуваност в банковия надзор за всички 27 държави — членки на ЕС.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Правото на данъчен кредит и европейското законодателство

Правото на данъчен кредит е същностен елемент от системата на ДДС и има абсолютен характер. То е основополагащо за системата на ДДС и е неразделна част от нея.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив