Съдът наложи санкция на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД за 20 000 лв.

изтеглен файлКасационен състав на Административен съд – Смолян остави в сила решение № 7/08.01.2016 г. на Районен съд – Девин, с което е потвърдено наказателно постановление, издадено от Председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране гр.София, предават от пресцентътра на Върховен административен съд.

Делото беше образувано по жалба на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.
Наказателното постановление е издадено за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2 от ОУ. С него на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е наложена санкция в размер на 20 000лв.

Извършеното нарушение се състои в това, че служители на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, са подменили съществуващо средство за търговско измерване на клиент в с. Беден, общ. Девин и са монтирали ново, без клиента да е уведомен за това. За предприетите действия е съставен констативен протокол, който е подписан само от служител на електроразпределителното дружество.
За последните четири месеца това е шестата санкция за ЕВН в такъв размер.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ВАС потвърди решение на КЗК за нелоялна конкуренция на организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

33031-Court_HammerВърховният административен съд окончателно потвърди решение на КЗК, с което на „Трансинс технорециклираща компания“ АД (Трансинс) е наложена имуществена санкция в размер на 3% от общия оборот за увреждане доброто име на конкурент. Комисията е установила, че представители на ответното дружество са се свързвали с членове на “Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци” АД („НООРО“) и са предлагали услугите на „Трансинс“, като са представяли невярна информация, че разрешението на „НООРО“ като организация по оползотворяване е отнето, съобщават от пресцентъра на съда.

Има още

От Парламента решиха, че „гонките“ нямат място на пътното платно под никаква форма

изтеглен файлНерегламентираните състезания нямат място на пътното платно под никаква форма. Около това мнение се обединиха участниците в дискусия по темата, която беше организирана от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Дискусията е по повод обсъждането от Народното събрание на промени в Закона за движение по пътищата, както и засиления обществен интерес към зачестилите произшествия от „гонките“, съобщават от пресцентъра на Парламента.

 

Има още

ВАС потвърди решение на КЗП за нелоялна практика при договори за мобилен интернет

33031-Court_HammerВърховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Комисията за защита на потребителите (КЗП), че телекомуникационно дружество прилага нелоялна практика, като представя по заблуждаващ начин информацията за метода на изчисляване на цената за мобилния интернет трафик на данни в мрежата си, съобщават от пресцентъра на Комисията.

В договора си с общи условия телекомът посочва, че таксуването е на всеки килобайт съгласно тарифния план, но премълчава факта, че съществува минимална цена за всяко влизане в мрежата (интернет сесия), която се равнява на 1 МВ трафик на данни. Потребителят не е информиран за това обстоятелство и си създава погрешно впечатление за пресмятането на цената, която ще заплати.

Експертите на КЗП напомнят, че когато с окончателно решение на ВАС е потвърдена нелоялна търговска практика, засегнатите от нея имат право да развалят сключения в резултат от използването й договор и да претендират за обезщетение по съдебен път. Законът предвижда още окончателните решения на ВАС да имат обвързваща сила за гражданския съд, като правото на потребителите да искат обезщетение отпада с изтичането на пет години, считано от датата на влизане в сила на решението на ВАС.

Омбудсманът премахна такса „юрисконсулт“ на „Топлофикация София“ ЕАД

изтеглен файл„Топлофикация София“ ЕАД вече няма да прибира по 650 лева юрисконсултски възнаграждения от клиенти на дружеството, които е дала на съд. Това е една от мерките, които омбудсманът Мая Манолова успя да наложи по време на организираната от нея дискусия по проблемите на потребителите на топлинна енергия в България, съобщават от пресцентъра на институцията.

 

 

Има още

Със свое решение ВАС потвърди наложена от КЗК санкция на Лидл за заблуждаваща реклама

изтеглен файлВърховният административен съд (ВАС) потвърди санкция в размер на 370 859 лв., наложена на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД от Комисията за защита на конкуренцията за заблуждаваща реклама (нарушение на чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК). Проучването на Комисията през 2013 г. установи, че рекламната кампания „Най-доброто от България, най-доброто от Европа“ има заблуждаващ характер, съобщават от пресцентъра на Комисия за защита на конкуренцията.

Има още

Административният съд във Враца прекрати предсрочно пълномощията на общински съветник

33031-Court_HammerАдминистративен съд Враца постанови Решение от 15.02.2016 г. по адм. дело № 29 по описа на съда за 2016 г., с което потвърждава Решение № 279 – МИ от 12.01.2016 г. на Общинска избирателна комисия – Мездра за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник в Общински съвет Мездра, поради влязла в сила присъда за извършено престъпление от общ характер, предават от пресцентъра на Върховния административен съд.

Според мотивите на съда оспореното Решение на ОИК Мездра е законосъобразно, прието е от компетентен орган, в предвидената от закона форма, в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби на които се основава, при спазване на административно-производствените правила, съобразено е с целта на закона и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата отхвърлена като неоснователна.

Решението на съда подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните, чрез Административен съд Враца пред Върховен административен съд София.

ВАС остави в сила решението на АС гр. Добрич по оспорените резултати от изборите 2015г. за на кмет на с.Кранево

imagesС Решение №161 от 19.11.2015г. по АД №643/2015г. АС-Добрич потвърди Решение №284 от 27.10.2015г. на ОИК-Балчик, с което Р.П.Н. – независим кандидат е обявен за избран, на първи тур, за кмет на кметство Кранево, област Добрич. Делото беше образувано по жалба на Д.В.П., кандидат за кмет на с.Кранево. Решението на АС-Добрич бе обжалвано от Д.В.П. пред ВАС, който с Решение №1087 от 03.02.2016г. по АД №13688/2015г. остави в сила решението на АС-Добрич, съобщават от пресцентъра на Върховния административен съд.

 

Има още

ВАС потвърди санкция на Кауфланд, наложена от КЗК

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9ВАС потвърди решение на КЗК, постановено по преписка № КЗК-113/2014 г., с което Комисията налага имуществена санкция на „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД в размер на 542 662.50 лв. (петстотин четиридесет и два шестстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки) за заблуждаваща реклама (нарушение на чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК), съобщават от пресцентъра на Комисията.

 

Има още

Прогласиха нищожността на 4 разрешения за строеж в района на къмпинг „Юг“

изтеглен файлПо протести на Окръжна прокуратура – Бургас, РДНСК – Югоизточен район – гр.Бургас прогласи нищожността на 4/четири/ разрешения за строеж в района на къмпинг „Юг“ – Община Царево. Изцяло са възприети аргументите на прокуратурата за това, че разрешенията за строеж са издадени при груби нарушения и неспазване на разпоредбите на Конституцията, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за Закона за биологичното разнообразие, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

 

Има още