Архив на ‘Избрано от Апис Финанси’

Депонентска карта

Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения и други плащания. Аналитичното отчитане към сметка 421 може да се организира с депонентски карти – за депонираните заплати.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив