Държавен вестник, брой 61 от 19.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 61 от 19.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 60 от 16.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 60 от 16.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 59 от 12.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 59 от 12.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Десислава Атанасова и Борислав Белазелков остават конституционни съдии, но не с пълен мандат

Двамата съдии Десислава Атанасова и Борислав Белазелков положиха клетва като членове на Конституционния съд от квотата на парламента на 26 януари

Новите конституционни съдии Десислава Атанасова и Борислав Белазелков остават в състава на Конституционния съд (КС), но не с пълен мандат от 9 години, както бе записано в решението на парламента за избора им, а с мандат от около 6 години и 10 месеца, който ще продължи до есента на 2030 г.

Това става ясно от решението на КС, с което е отхвърлено искането на президента, както и това на група депутати от „Възраждане“, да се обяви за противоконституционен избора на двамата, извършен през януари т.г.

Решението е прието единодушно, но при участието на 10 съдии, тъй като Белазелков и Атанасова не са участвали в заседанието. С него КС обявява за противоконституционна само онази част от решенията на парламента за избора на двамата съдии, в която изрично е записано, че те се избират с мандат от 9 години.

Повече подробности по темата четете в Capital.bg.

Държавен вестник, брой 57 от 05.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 57 от 05.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 56 от 02.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 56 от 02.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 56 от 02.07.2024 г.)

В брой 56 на „Държавен весник“ се обнародва  Указ № 165 на Президента за възлагане на кандидата за министър-председател Росен Димитров Желязков да състави правителство.

В текущия брой се обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър.

С приетите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР), обн., ДВ, бр. 8 от 2023 г., се прецизират основни понятия, необходими в процеса на изграждане на имотен регистър и нормативно се урежда имотният регистър като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи. Регламентира се идентичността между съдържанието на партидата на хартия и партидата в електронна форма, съответно съдържанието на партидното дело на хартия и в електронна форма. Законодателно се дефинира правомощието на службите по вписванията да въвеждат информация в електронните партиди на недвижими имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

С приетите промени се цели привеждане в съответствие на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър с изискванията на ЗКИР за създаване и поддържане от Агенцията по вписванията на имотен регистър в електронна форма като обща база данни, съдържаща електронните партиди на недвижими имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

Обнадова се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал.

Въвеждат се по-ясни и опростени материалноправни и процедурни правила и ред за възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) за закупени стоки и услуги и на акциз за закупени стоки от чуждестранни дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации, както и от членовете на техния персонал.

Държавен вестник, брой 55 от 28.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 55 от 28.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Държавен вестник, брой 53 от 21.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 53 от 21.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 52 от 18.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 52 от 18.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още