Публикации с етикета ‘Информационно право’

Договор за аутсорсинг

imagesДоговърт за аутсорсиг би могъл да се определи като договор, по силата на който едната страна предоставя на другата страна срещу възнаграждение определена дейност за определен период от време. Въпреки, че прилича на договора за услуга и за изработка, това е съвсем различен вид договор, който следва да бъде изрично уреден в законодателството поради широкото му приложение, с цел да се избегнат различни правни тълкувания, свързани с неговите специфики.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Цифровизацията се отлага докато социално слабите хора не получат декодери за цифров сигнал

NewsАналоговият сигнал няма да се спира, докато социално слабите хора не получат декодери за цифрова телевизия, каза пред журналисти Георги Тодоров, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

УКАЗАНИЕ относно определяне на сроковете при възлагане на обществени поръчки

Глава осма „а“  от Закона за обществените поръчки (ЗОП) предвижда облекчен ред за възлагане на поръчки, чиято ниска стойност не оправдава разходването на времеви, човешки и финансов ресурс за провеждане на процедура по закона. Определеният ред изисква публикуване на покана на Портала за обществени поръчки и на „профила на купувача“.

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник бр. 20 от 09.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 20 от 09.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Прочети пълния текст на публикацията »

Съдът на ЕС: Социалните мрежи не са длъжни да следят за пирати

Решение на Съда на ЕС от 16.02.2012 г. по Дело C-360/10 (Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)/Netlog NV)

Кадри от обявяването на решението – виж тук.

 

Оператор на социална мрежа онлайн, не може да бъде задължен да въведе система за общо филтриране по отношение на всички ползватели на социалната мрежа, за да се предотврати незаконното използване на музикални и аудио-визуални произведения.

Подобно задължение не би било съобразено нито със забраната да се налага на такъв доставчик общо задължение за контрол, нито с изискването да се осигури справедливо равновесие между защитата на авторското право, от една страна, и свободата на стопанската инициатива, правото на защита на личните данни и свободата на получаване или разпространяване на информация, от друга страна.

Прочети пълния текст на публикацията »

Парламентът прие на второ четене Закона за Българската телеграфна агенция

БТА се определя като национален независим информационен институт на България

Агенцията ще бъде юридическо лице на бюджетна издръжка – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София.

 

Определят се принципите, от които БТА се ръководи при осъществяване на своята дейност, сред които независимост, обективност, добросъвестност, свободно търсене и бързо разпространяване на пълна, точна, безпристрастна, достоверна и навременна информация.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив