Търсенето на съдебни заседатели за най-големия съд в България продължава

Столичният общински съвет удължи до 13 юни 2020 г. търсенето на желаещи да станат съдебни заседатели в най-големия съд в страната – Софийският районен съд. Срокът за подаване на документи изтече още на 6 април, но се оказва, че няма достатъчно желаещи. Затова сега общината обяви нов срок, като изрично уточни, че хората, които вече са кандидатствали, няма нужда да го правят повторно.

Софийският районен съд има нужда от 250 заседатели, които да участват в разглеждането на наказателни дела до края на 2024 г.

За работата си като част от правораздаването гражданите получават 60% от дневната надница на съдия от съответния съд. При 2985 лв. основна заплата на съдия в СРС, това означава 81,40 лв. за пълен работен ден на заседател. През 2020 г. възнаграждението на час на всеки съдебен заседател е 10,18 лв.

Гражданите, които желаят да участват в правораздаването, могат да подадат документи в деловодството на Столичната община на ул. „Московска“ № 33.

Кандидатите трябва да са на възраст от 21 до 68 години, да са дееспособни български граждани, да имат настоящ адрес в София, завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и да не страдат от психически заболявания.

Списъкът на документите, които трябва да подадат желаещите да станат съдебни заседатели към Софийския районен съд, можете да видите тук:

Адвокати предлагат конкретни мерки за безопасно отваряне на съдилищата

Съдийската колегия да създаде единни правила за всички съдилища за поетапното нормализиране на работата им и да не допуска отклоняване от тях. Ако пък се наложи за отделни съдилища да се предвидят различни мерки, поради специфично развитие на епидемиологичната обстановка в региона, то те да бъдат своевременно обявени както на сайта на Висшия съдебен съвет (ВСС), така и на интернет страницата на съответния съд. Затова настояват десет адвокати в писмо до Съдийската колегия и отправят серия от предложения за безопасно възстановяване на работата на съдилищата.

 В писмото си до колегията адвокатите Стефан Марчев, Валентина Бакалова, Златка Стефанова, Жана Кисьова, Катерина Граматикова, Христо Хинов, Десислава Миразчийска, Мирослав Мичев, Валя Гигова и Георги Атанасов най-напред посочват, че трябва да се обмисли какъв ще е достъпът на страните по делата до съдебните сгради.

И предлагат следното. Да не се допускат хора със симптоми на заболяване като това може да стане чрез измерване на температурата. Носенето на лични предпазни средства да се въведе задължително условие за допускане в съдебните палати. Посетителите трябва да бъдат оборудвани с ръкавици, маски, шлемове, дезинфектанти и др.

Освен това, казват още адвокатите, трябва да се изготви съгласуван график за откритите съдебни заседания за деня/седмицата, който да бъде оповестен на сайта на съда (преди началото на периода, за който се отнася), както и на входа на съдебната сграда. Да се посочват делата, които междувременно са отсрочени, защото така ще се предотврати ненужно струпване на хора заради дела, които няма да се гледат в открито съдебно заседание, се казва още в писмото до СК.

В съдебните сгради да се допускат само хора, чието явяване на съответната дата е свързано с провеждане на открито съдебно заседание, посочват още адвокатите и продължават с идеите: „Гарантиран достъп на адвокатите до съдебните дела до деловодствата и адвокатските стаи на съдилищата – чрез изготвяне на график за делата с възможност за предварителни заявки по телефон или електронна поща, за да се ограничи струпването на множество адвокати в адвокатските стаи (и да се избегне ненужното посещение на съда за справка по дело, което не е налично за справка, а се намира в съдия, вещо лице и пр.)„.

Повече подробности по темата четете тук.

Призовкарите да се движат по определен маршрут и със служебен автомобил

Организацията излезе с идеи за защита на служителите при връчване на книжа и съобщения и за отваряне на съдебните палати

Да се определят маршрути за служителите, които трябва да връчват призовки, книжа и съобщения на страните, а те да използват служебните автомобили, включително и тези на Висшия съдебен съвет, които сега не са толкова необходими. Да се насърчат гражданите да посочват електронни адреси за връчването на съдебни книжа. Да се издадат инструкции за действията на призовкарите и мерки за тяхна защита при физическото връчване на документи. Това са само част от предложенията на Съюза на съдиите за безопасността на магистратите, служителите и гражданите при постепенното възстановяване на нормалната работа на съдилищата.

Повод за обръщението на организацията до председателите на съдилищата и Съдийската колегия е решението на кадровия орган от миналата седмица, в което беше указано призовки, книжа и съобщения да се връчват и физически, когато това не може да стане по телефона или на имейл.

В тази връзка от ССБ изтъкват, че решението на колегията е бланкетно и отговорността за безопасността на служителите е оставена на административните ръководители. От организацията посочват, че призовкарите са притеснени, че „в атмосфера на страх от заразяване у гражданите, на които трябва да се връчват призовки и съобщения, както и у техните съседи и управителите на етажните собствености, в които адресатите на съобщенията живеят“, работата им ще бъде значително затруднена. Те се опасяват и че при липса на отворени места с публично достъпни санитарни помещения е трудно поддържането на добра лична хигиена при работата с множество химикалки, листове хартия и др., които се налага постоянно да влизат в контакт с други хора докато те изпълняват задълженията си.

Затова ССБ излиза със серия от предложения за гарантиране на безопасността на служителите и възстановяване на работата на съдилищата.

Една от идеите е в по-големите градове да се създаде организация между различните съдилища за определяне на маршрути на призовкарите, при изпълнението на които те да бъдат придружавани със служебните автомобили, които да управляват сами или да им бъде осигурен шофьор. „Според нас е отговорност на Висшия съдебен съвет да организира наличните автомобили и да ги разпредели между различните съдилища, като при необходимост да използва и собствените си служебни автомобили, от засилената употреба на които в момента няма неотложна нужда за дейността на Съвета“, посочват от ССБ.

Друго предложение е да се използват пресаташетата на съдилищата за организиране на медийна кампания за насърчаване на гражданите и организациите, които са страни по дела, да посочат електронен адрес за връчване на съдебни книжа в случаите, в които законът не предвижда такова задължение. Освен това хората да бъдат уведомени, че служителите започват да връчват съобщения, за да могат гражданите спокойно да им съдействат.

Повече подробности по темата четете тук.

ВСС пита правителството ще променя ли териториалното деление на страната

Министерският съвет ще извърши ли реформа на административно-териториалното деление на страната предвид факта, че 25% от общините в страната не отговарят на законовото изискване за минимален брой население.

Такъв въпрос ще отправи към правителството комисията за натовареност към Съдийската колегия, става ясно от протокола от заседанието ѝ в петък.

Според данните на Националния статистически институт, към 31 декември 2019 г. 76 от общо 256 общини са с население по-малко от 6000 души, което не отговаря на изискването на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на България. Според тази разпоредба едно от условията за създаване на нова община е наличието на население над 6000 души общо в населените места, които да бъдат включени в нея.

От комисията по натовареност изтъкват, че дали ще има реформа на административно-териториалното устройство на страната зависи изцяло от изпълнителната власт. „Но евентуално оптимизиране на административно-териториалната структура в страната ще спомогне за оптималното преначертаване на съдебната карта доколкото структурата на съдилищата трябва да отговаря на нуждата от предоставяне на качествено правосъдие на гражданите. Местонахождението на съдилищата е важен фактор при определяне на съдебната карта поради необходимостта да се осигури достъп до правосъдие за населението на местно ниво от една страна. Отделно от това, взаимодействието между съда и останалите представители на държавна власт по места – полиция, социални служби, както и общинските съвети, налага по целесъобразност съдебната и административно-териториалната инфраструктура да са максимално синхронизирани“, посочват от комисията.

Повече подробности по темата четете тук.

Студенти от СУ станаха първи в света по международно право

Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ взе най-голямата награда и се нареди сред най-добрите отбори в света в най-престижното състезание по международно право – Phillip C. Jessup, съобщиха от висшето училище.

В конкуренция с повече от 750 университети от цял свят, българските студенти спечелиха наградата Richard R. Baxter за най-добра писмена защита на ответник. Освен това, отборът в състав Иван Иванов, Ива Белчева, Мирослав Йонов и Доника Ставрева, с треньори Валери Благоев и Сибел Хасан, се нареди на 4-то място в света в общото класиране за писмени защити. Мемориалът на Софийския университет ще бъде публикуван в ILSA Journal of International and Comparative Law и на сайта на състезанието.

Състезанието, кръстено на знаменития съдия към Международния съд на ООН – Филип Джесъп, възниква през 1960 г. в Харвард. През годините придобива огромна популярност и в момента в „Джесъп“ се състезават най-престижните университети в цял свят. Сред победителите са университети като Оксфорд, Кеймбридж, Сорбоната, Джорджтаун, Колумбийският университет и други. България участва в „Джесъп“ от 1984 г., а тазгодишното представяне е едно от най-успешните.

Състезанието по право за студенти представлява симулация на процес пред Международния съд на ООН. Всяка година през септември излиза казус, провокиран от актуални теми от “сивата зона“ на международното право, по които участниците спорят от позициите на ищец и ответник. Тази година казусът постави акцент върху използването на автономни оръжия без човешки контрол по време на война, държавна приемственост и наказателна отговорност на държавни ръководители за военни престъпления.

Повече подробности по темата четете тук.

Измамничка получила близо 2 млн. лева кредит от Българската банка за развитие

Жена е успяла да получи с измама кредит за близо 2 млн. лева от Българската банка за развитие (ББР). Това съобщиха от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), след като са внесли в съда иск за отнемане на над 3 млн. лева от жената.

Измамата е станала в началото на 2011 г., когато И. Д. е получила с документна измама 967 319 евро. Сумата представлявала отпуснат кредит от ББР на фирма „М.Т.И-2000“ ЕООД, съобщават от антикорупционната комисия. Съучастникът на жената бил упълномощен от представителя на фирмата, след което двамата съизвършители изготвили неистинските документи, които представили пред банката.

За измамничката е установено още, че по същото време е присвоила и над 3 млн. лева от фирма, като използвала нотариално заверено пълномощно, без да има основание за това, след което изтеглила парите от банкови клонове. Тя вече е обвиняема за обсебване в особено големи размери.

Разкритието за старата измама идва, след като в началото на месеца ръководството на ББР, начело със Стоян Мавродиев, беше сменено по настояване на премиера Бойко Борисов. До рокадата се стигна пак заради отпуснат кредит, но за 75 млн. лева за колекторска фирма.

Повече подробности по темата четете тук.

ВАС атакува в КС автоматичното прекратяване на мандата на кметове с фирми

Върховният административен съд (ВАС) атакува в Конституционния съд (ВАС) текста на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), който регламентира автоматично прекратяване на правомощията на кмет, който в едномесечен срок не се е освободил от несъвместими бизнеси и дейности.

Според трима върховни съдии – Ваня Пунева, Искра Александрова и Румяна Лилова,  тя противоречи на чл. 16 и чл. 56, изречение първо от Конституцията, както и на принципа на правовата държава.

Поводът ВАС да поиска въпросната разпоредба от ЗМСМА да бъде обявена за противоконституционна е делото на избрания за кмет на община Ветово Мехмед Мехмед. Той обжалва решението на Административен съд – Русе, с което е потвърдено това на ОИК-Ветово за предсрочно прекратяване на пълномощията му. „Казусът касае предсрочно прекратяване на правомощията на кмета заради незаличено участие във фирма в законоустановения срок“, посочват от ВАС.

Атакуваната пред КС разпоредба предвижда, че пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от същия закон. Тя пък регламентира, че в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати, съответно от приемане решението на Общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност, която не може да се съвместява с новия му пост, „предприема необходимите действия за прекратяване на дейността или за освобождаването му от заеманата длъжност, като уведомява писмено за това председателя на Общинския съвет и ОИК.

Повече подробности по темата четете тук.

Четирима младежи създадоха първия правен подкаст в България

Четирима младежи създадоха първия правен подкаст в България

Подкаст за право създаден от четирима младежи си поставя голямата цел да повиши правната култура на обществото.

Екип от четирима младежи, сред които и един младши адвокат, са решили да приемат каузата за обществената правна култура за своя собствена като са направили първото по рода си „онлайн радио предаване“ за право.

Подкастът се казва „Темида слуша“ и името не е случайно, защото Темида трябва да съблюдава за справедливостта, но е със завързани очи – затова и слуша. Подобно на Темида и слушателите слушат истински истории с художествена преработка и внедрени юридически понятия и основни права.

С помощта на този развлекателен формат, създателите на подкаста се надяват да разширят максимално аудиторията си, вярвайки че това е от съществено значение за развитието на гражданско общество в България.

Младши адвокат Нанси Дахабре, основател и двигател на инициативата, споделя че: „Видяла съм от първа ръка, че правната материя не е лесно достъпна за хората, затова исках да подпомогна възможността хората да узнаят правата си. Вярвам в това, че ние имаме само толкова права, колкото можем да защитим.“

Подкастът може да бъде достъпен в социалните мрежи Facebook (https:// www.facebook.com/PodcastPravo/) и Instagram (https://www.instagram.com/temidaslusha/),> на личния сайт на адвокат Нанси Дахабре (www.nansidahabre.com) както и в най-известните световни платформи – Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Необходимо е само човек да напише „Темида слуша“.

Повече подробности по темата четете тук.

26 затворници водят съдебна битка за секс без камери, свиждане без прегради и право на труд

Делото им във Върховния административен съд може да промени живота на всички зад решетките

Интимни срещи без наблюдението на камери и надзиратели, прегръдка с близките и възможност за работа. За това настояват 26 затворници в жалби до Върховния административен съд (ВАС), обединени в общо дело, които може да доведат до промяна в основни правила, при които се изтърпява лишаването от свобода.

Затворниците са атакували три разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ППЗИНЗС) и ако съдът ги отменени, от това ще се ползват всички лишени свобода в България.

Дългата история на съдебната битка за интимност зад решетките

Преди две години 15 затворници вече водиха дело срещу невъзможността да ползват т. нар. удължено свиждане с половинките си без да ги наблюдават камери и в стаята да присъства надзирател. Тогава те се обърнаха към съда с искане за отмяна на заповед на тогавашния шеф на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Свилен Цветанов, с която беше регламентиран редът за т.нар. удължено свиждане. Според заповедта то е за срок до 4 часа, вид поощрителна мярка и в заведенията от закрит тип и поправителните домове се провежда в помещения, при възможност оборудвани със системи за видео-наблюдение, като мероприятието протича в присъствието на надзиратели.

Затворниците настояваха да може да се уединяват с половинките си без „съгледвачи“ и камери. Административен съд София-град отхвърли жалбата им с основен аргумент, че удълженото свиждане е награда, а не право.

ВАС обаче отмени заповедта. Въпреки това, затворниците така и не можеха да останат насаме с половинките си. Причината за това е, че докато делото се разглеждаше, беше променен Правилникът за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ППЗИНЗС) и изискването помещенията за интимни свиждания да бъдат оборудвани с видеонаблюдение и срещите да стават в присъствието на надзиратели залегна в неговия чл. 73, ал. 18.

Именно тази разпоредба от правилника обжалват сега затворниците и настояват тя да бъде отменена, защото според тях нарушава правото зачитане на личния и семеен живот, гарантирано от чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека, чл. 7 и чл. 8 от Хартата на основните права в Европейския съюз (защита личния и семейния живот и на личните данни) и разпоредби от Конституцията.

Повече подробности по темата четете тук.

Прокуратурата разреши на ВСС да огласи доклада за случайното разпределение на делата

Прокуратурата разреши на Висшия съдебен съвет (ВСС) да публикува части или целия от доклад от проверката на Централизираната система за случайно разпределение на делата. Разрешението е дадено от наблюдаващите прокурори от Софийската градска прокуратура като те са казали, че обявяването на резултатите няма да попречи на разследването. Това обявиха от държавното обвинение.

Миналата седмица ВСС на закрито заседание обсъди доклада от проверката на системата, която беше назначена преди година. Одитът установил общо 23 уязвимости – 11 високо рискови, две средно и 10 ниско рискови. ВСС дълго спори може ли да публикува доклада от проверката, за да се спрат интерпретациите на констатациите в него, включително и за това, че системата за случайно разпределение на дела е „пробита“. В доклада няма данни за установен пробив. В него е описан само един случай от октомври 2016 г. на неуспешен опит да се влезе в системата.

Тогава надделя мнението, че в одита външните експерти стъпка по стъпка са описали как са установили уязвимостите и ако те станат публично известни, това може да послужи като „упътване“ на недобросъвестни хора да проникнат в нея.

Освен това докладът беше изпратен на СГП, която образува досъдебно производство за компютърни престъпления. Затова крайното решение на Пленума на ВСС беше първо да се пита държавното обвинение дали може резултатите от одита да бъдат публикувани , а след като бъде получено разрешение, да бъде помолена фирмата, изготвила доклада, да изготви резюме без чувствителните моменти, което да бъде публикувано.

Повече подробности по темата четете тук.