Полезно в ДВ (бр. 33 от 07.04.2020 г.)

В новия 33-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение. С него извънредното положение се удължава до 13 май, а правителството ще може да въвежда още мерки.

Обнародвано е ново Постановление № 57 от 2 април 2020 г. за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, който заменя действащия до този момент и приет през 2004 г. кодекс. Новият акт отговоря на новите, по-високи стандарти, съвременни изисквания и очаквания за поведение на служителите.

Разширява се каталогът на принципите на поведение на служителите в държавната администрация. Въвеждат се принципите на добросъвестност, равнопоставеност, почтеност, конфиденциалност и колегиалност и учтивост, като по този начин се повишават стандартите за взаимоотношенията с гражданите, бизнеса и неправителствения сектор. Служителите ще са длъжни да не проявяват грубост, невъзпитание и неуважение към лицата, които обслужват.

Новият кодекс адресира и превенцията на корупцията в администрацията. Служителите не трябва допускат поведение, което ги въвлича в корупция и противодействат на такива прояви и на други неправомерни действия в държавната служба. Акцентира се на забраната за приемане на подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните задължения.

Публикувано е  Постановление № 61 от 2 април 2020 г. за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост.

Държавните висши училища може да създават дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества по реда на Търговския закон, както и да участват в капитала на такива дружества само за стопанската реализация на резултати от извършените научни изследвания и създадените обекти на интелектуална собственост.

Академичният съвет на държавното висше училище взема решение за учредяването, преобразуването или прекратяването, както и за участието или прекратяване на участието на висшето училище в капитала на търговските дружества.

Държавен вестник, брой 33 от 07.04.2020 г.

Държавен вестник, брой 33 от 07.04.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Депутатите, министрите, шефовете на агенции и членовете на политическите кабинети остават без заплати по време на извънредното положение

Промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение вече са факт – депутатите приеха окончателно множество изменения в нормативния акт по-малко от две седмици след като той започна да действа. Те засягат много сфери на живота и сектори на икономиката и с две изключения ще започнат да действат веднага щом бъдат обнародвани в Държавен вестник.

Измененията бяха обсъждани часове наред, като първо депутатите се караха дали и с колко да си намалят заплатите и за актуализацията на бюджета и така парламентарният дебат се проточи над 10 часа без почивка.

Депутатите оставиха без заплати себе си, министрите и шефовете на агенции

Изненадващо на 10-ия час от заседанието ГЕРБ предложиха депутатите, министрите, шефовете на агенции и членовете на политическите кабинети в министерствата да останат без заплати от 1 април до края на извънредното положение. От заплатите на заемащите всички тези висши държавни длъжности ще се правят удръжки за данъци и осигуровки, а останалата сума ще бъде превеждана директно по сметката на здравното министерство за борба с коронавируса. Мярката не важи за президента, вицепрезидента и съдебната власт.

Красимир Ципов опита да оттегли предложението по отношение на членовете на политическите кабинети на министрите, в които влизат зам.- министрите, шефовете на кабинети, съветниците, секретарите и парламентарни секретари. Но след възражение на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ това не се случи.

Така с подкрепата на всички партии в парламента решението за даряването на заплатите беше прието.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Делата, по които текат срокове, влязоха в закон. Страните получиха 7 дни да се подготвят

Общото правило, че процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства не текат по време на извънредното положение вече е придружено със специални изключения, изброени в приложение към Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Това гласува днес на второ четене парламентарната правна комисия, която прие промени в закона, които ще бъдат окончателно обсъдени в пленарната зала още утре.

Безпрецедентното заседание на комисията в неделния следобед продължи над три часа и половина, а финалните предложения за много от разпоредбите не бяха огласени и за немалка част от тях окончателното им съдържание на практика ще стане известно едва утре с публикуването на доклада за пленарната зала.

Основната промяна, която прие правната комисия, е, че „вкара“ в закона списък с дела, по които ще текат срокове по време на извънредното положение. По същество в закона се преповтаря решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за това кои дела ще се гледат от съдилищата. В него обаче се регламентират и други производства, които ги няма в решението на колегията.

Заради промяната за сроковете, в закона изрично беше записано, че по производствата, по които от началото на извънредното положение те са били спрени, а сега ще започнат да текат, това ще стане след 7 дни от обнародването на промените в Държавен вестник. Така страните, по чиито дела сроковете са били спрени, но сега ще започнат да текат, все пак ще имат някакво време, за да се подготвят. Отначало то беше само 3 дни, но и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, и адвокат Гигова настояха да бъде удължено.

Правната комисия прие важна промяна за работодателите. По предложение на Йордан Цонев от ДПС, подкрепено единодушно, беше предвидено, че държавата ще поема и „дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя“ по мярката 60:40. Мнозинството в комисията отхвърли предложението на Христиан Митев от Обединени патриоти парите да се превеждат директно на работника, като Менда Стоянова обясни, че това не е мярка в полза на служителите, а на работодателите.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Полезно в ДВ (бр. 32 от 03.04.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 4 от 11 март 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“, с която се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Определеният с настоящата наредба държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ регламентира: изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация; изискванията към кандидатите за включването им в обучение по професията „Оператор в дървообработването“; валидирането на професионални знания, умения и компетентности; описанието на професията и т. н.

 

България беше осъдена за прекомерни съдебни такси

еспч, страсбург, туркменски дисиденти

Държавата с едната ръка взема каквото е присъдила с другата. Такъв коментар прави Европейският съд по правата на човека в постановеното си вчера осъдително решение срещу България.

В него съдът в Страсбург констатира, че баща и дъщеря, осъдили общината за нелепата смърт на тяхната съпруга и майка, загинала от паднал клон, на практика са били лишени от справедлив съдебен процес. А причината за това е, че обезщетението, което им е присъдено (без лихвите), е по-малко от таксите, които са им събрани по делото.

Според съда в Страсбург в случая е нарушено правото им на справедлив съдебен процес и затова той осъжда държавата да им плати близо 14 700 евро (обезщетение и разноски).

В решението си ЕСПЧ отбелязва, че приложимото българско право за съдебните такси преследва законната цел да финансира съдебната система и да действа възпиращо за завеждането на несериозни искове. Но напомня, че вече е констатирал прекомерност на таксите по дела срещу държавни органи у нас. И подчертава, че вече е заявявал, че правилата за определяне на съдебните разноски трябва да са такива, че да избягват прекомерното натоварване на ищците, когато претенциите им срещу държавата са обосновани. Тъй като е парадоксално, че с налагането на различни такси държавата взема с едната ръка това, което е присъдила с другата, се заявява в решението.

Повече подробности по темата четете тук.

Отменят съдебната ваканция през 2020 г.

Без предсрочна изискуемост и наказателни лихви само по кредити и лизинги, а не за всички договори, предвиждат промени в закона за извънредното положение

Съдебна ваканция тази година няма да има. Това да се регламентира в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, предлагат трима депутати от ГЕРБ (пълния текст на проекта виж тук) – Красимир Ципов, Емил Христов и Анна Александрова.

На практика 10 дни след като той стана факт, те предлагат ревизия на серия от разпоредбите в него. В мотивите се посочва, че промените „отговарят в значителна степен на обществените очаквания“ и се налагат заради предстоящото удължаване на извънредното положение, а в тях са отчетени становищата и бележките, постъпили в Народното събрание.

Една от новостите е, че изрично със закон се урежда, че през 2020 г. чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт не се прилага, т.е. няма да има съдебна ваканция.

Предлага се и различен подход по отношение на делата, които ще се разглеждат по време на извънредното положение и законът директно препраща към решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в което са изброени.

Предложението е в него да се запише: „За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове за страните по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по производствата, посочени в решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, обнародвано в „Държавен вестник“, по производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки, по глава шеста от Закона за концесиите и по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“. Т.е. въвежда се изискване решенията на колегиите да бъдат публикувани в Държавен вестник.

Повече подробности по темата четете тук.

За първи път властта заговори за директно подпомагане на самонаетите, но не на всички

За първи път от обявяването на извънредното положение властта заговори за икономическа помощ и за самонаетите. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева днес заяви: „Що се отнася до самонаетите, работим в момента заедно с всички колеги, изчакваме да получим и информация от Националната агенция за приходите по отношение на различните доходи, които са декларирани през 2019 г.“.

Тя посочи, че най-вероятно това, което правителството ще направи, е да отвори мярката за безлихвения заем до 1500 лв. и за тях. Но добави: „От друга страна – за тези самонаети, които са под един определен общ годишен доход, ще потърсим механизми за директно подпомагане“.

Т.е. тепърва ще се обмисля под какъв праг на доходите от миналата година трябва да са тези на самоосигуряващия се, за да може той да получи директна помощ от държавата. Каква ще е тя и за всички самонаети ли ще важи, още не е решено.

Много адвокати настояха да бъдат подпомогнати по т. нар. схема 60:40. Тя обаче не важи за самоосигуряващите се, тъй като те не правят вноски във фонд „Безработица“, а именно през него минават плащанията.

Повече подробности по темата четете тук.

Прокуратурата пусна е-достъп до преписки и дела

Жалби, сигнали и заявления до прокуратурата за някои административни услуги вече могат да се подават електронно. От държавното обвинение съобщиха, че заради коронавируса и необходимостта от дистанционна работа, на сайта на прокуратурата е въведен раздел „Електронни услуги“ (в него можете да влезете от тук), чрез който пострадали, обвиняеми и адвокатите им могат да искат и да получават информация.

Електронно вече могат да се издават удостоверения за неприключени дела, да се подават жалби и сигнали от граждани, да се предоставя информация за преписките и делата и да бъде получаван отдалечен достъп до тях.

Ще се дава отдалечен достъп и до електронните преписки и дела на прокуратурата. Всеки гражданин има правото да бъде информиран за отразения в информационната система на прокуратурата статус на преписките, образувани по негов сигнал или жалба, след удостоверяване на самоличността си с квалифициран електронен подпис“, посочват от държавното обвинение.

И обясняват, че искане за електронен достъп до конкретно досъдебно производство и до преписки, включително такива по реда на административния надзор за законност, може да бъде подадено от обвиняемия и пострадалия и техните упълномощени представители. Адвокатите ще трябва да представят сканирани пълномощно и адвокатска карта. Достъпът се заявява с регистрация на портала и при наличие на квалифициран електронен подпис.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 32 от 03.04.2020 г.

Държавен вестник, брой 32 от 03.04.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още