Столичната община спира „прикриването“ на жилищни сгради като общежития и ателиета

Промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ), с които да се ограничат възможностите за заобикалянето на изискванията за изграждане на жилищни сгради, като се представят като общежития, апартхотели или сгради с ателиета обяви, че ще предложи Столичната община.

Засега от местната власт не огласяват конкретни текстове, тъй като предстои предложенията да бъдат прецизирани от работна група в Министерството на регионалното развитие. Но обясниха, че идеята е да се затвори вратичка в ЗУТ, която позволява на имоти, които не са отредени за жилищно строителство, на практика да се правят блокове. Така не се спазват изискванията за отстояние, разположение на апартаментите, осигуряване на повече места за паркиране. От общината посочиха, че от години ателиета, стаи в общежития и апартаменти в хотели на практика се продават като жилищни имоти. Собствениците им обаче нямат право да се регистрират там, а такса смет се изчислява като за нежилищни имоти.

Злоупотребата с тази законова възможност води до проблеми с паркирането и създава проблеми на собствениците. Те не могат да се регистрират по постоянен адрес и това създава проблеми при кандидатстване за детска градина и училище, посочи кметът Йорданка Фандъкова. Тя каза, че бъде внесен и друг пакет от промени, който да предвижда по-големи отстояния при изграждането на сгради в жилищните комплекси, за да „има повече въздух“ и зелени площи. Заедно с екип от Университета по архитектура, строителство и геодезия вече работим по анализ на плановете и наредбите, каза главният архитект на София Здравко Здравков.

Повече подробности по темата четете тук.

ВАС окончателно: Отмяната на инструкцията за предварителните проверки е нищожна

дело, лесидрен

Върховният административен съд (ВАС) окончателно обяви за нищожна инструкция на главния прокурор и вътрешния министър, с която през 2014 г. е отменена Инструкцията за провеждане на предварителните проверки. Причината – тя е нормативен акт, а не е била обнародвана в Държавен вестник.

Петчленен състав на ВАС с председател Любомир Гайдов и членове Георги Георгиев (докладчик), Севдалина Червенкова, Росен Василев и Славина Владова потвърди, че при отмяната на инструкцията за предварителните проверки грубо е погазен Законът за нормативните актове (пълния текст на решението виж тук). Преди 8 месеца тричленен състав на съда обяви инструкцията за отмяна на тази за предварителните проверки за нищожна. От МВР обаче обжалваха.

Делото беше образувано по жалба на двама адвокати от Велико Търново – Иван Млъзев и колегата му Павлин Стоянов, който го представлява.

Целта им не е отменената през 2014 г. инструкция да продължи да действа, а впоследствие да атакуват и нея като нищожна и така да се сложи ред в правилата за предварителните проверки.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 90 от 15.11.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, с които се цели да бъде облекчен достъпът на българските граждани, в това число и на децата, до качествена и навременна медицинска помощ.

В момента извършването на трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки в чужбина може да бъде финансирано само в държави от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария или в държави, с които България има сключен договор. Това ограничение отпада и в случаите, когато трансплантация не може да бъде извършена в България, такава ще бъде финансирана в най-подходящото за пациента лечебно заведение в чужбина.

Заради констатирани затруднения на родителите при попълване на декларации за наличие на дарителски сметки и ползването им, се премахва това изискване. След промените заявителят/негов представител ще може да упълномощава съответната болница да го представлява в процедурата по подаване на заявление. Като резултат ще отпадне ангажиментът на родителите да се занимават с документацията, а процедурата ще се провежда на ниво болница – НЗОК. Предвиждат се и облекчаване на режима и съкращаване на сроковете както за разглеждане и одобрение от НЗОК на заявленията, така и за издаване на съответния административен акт.

Обнародвана е нова Наредба № 24 от 5 ноември 2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план. Съгласно чл. 55 от Закона за физическото възпитание и спорта училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие осигуряват условия за спортна дейност на деца и ученици извън учебния план, като спортната дейност се организира чрез спортни федерации и техните членове, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

С наредбата се определят институциите и спортните организации, които създават условия за тренировъчна и състезателна дейност, изискванията, на които следва да отговарят педагогическите специалисти, както и основните цели на тренировъчната и състезателната дейност, свързани с насърчаване на децата и учениците към здравословен начин на живот и системни занимания със спорт.

Държавен вестник, брой 90 от 15.11.2019 г.

Държавен вестник, брой 90 от 15.11.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

КС обяви за противоконституционни 10-те критерия за баланс между свободата на словото и защитата на личните данни

Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционна разпоредбата от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), с която бяха въведени 10 критерии, по които ще се преценява дали журналистите са спазили баланса между правото на информация и това на защита на личните данни, когато са използвали такива в свои материали, съобщава „Лекс.бг“.

Решението е взето с 8 на 4 гласа. На особено мнение са Павлина Панова, Красимир Влахов, Гроздан Илиев и Анастас Анастасов.

Разпоредбата беше атакувана от депутати от БСП, а преди това вето ѝ наложи президентът Румен Радев. Според депутатите от левицата критериите, определени от законодателя са „абстрактни, неясни, обтекаеми и субективни“, а това създава сериозен риск за произволни тълкувания. Това, според тях, ще доведе до затрудняване на свободата на словото, а там където я няма нея, е „немислима и невъзможна правовата държава“.

Адвокати: ЧСИ ограничават неправомерно достъпа ни до изпълнителни дела

Частни съдебни изпълнители ограничават неправомерно достъпа на адвокати до изпълнителните дела. За това алармират в писмо до председателя на Камарата на ЧСИ Георги Дичев от Обединението на свободните адвокати (ОСА).

От новото сдружение отправят покана към камарата за сътрудничество във връзка с констатирани в практиката проблеми и предложения за разрешаването им, като подчертават, че в изпълнителния процес участват активно и взискателите, и длъжниците и третите лица със засегнати от изпълнението права, наддавачите и купувачите при публична продан.

От ОСА съобщават и за сигнали на адвокати за проблеми при работата им с ЧСИ, като повечето са свързани с достъпа до изпълнителните дела. Има сигнал от адвокатската колегия в Смолян, която преди дни е получила уведомление от ЧСИ Константин Павлов от Пловдив, че има решение на ръководството на камарата, че достъп до изпълнителни дела от архива на ЧСИ могат да имат само страните и техните упълномощени адвокати или юрисконсулти. Това решение на КЧСИ е мотивирано с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и със Закона за защита на личните данни, но не са посочени конкретни разпоредби от тях, които го налагат.

От ОСА приканват камарата да отмени това решение, защото според тях то е „правно необосновано, а в нито един от визираните нормативни актове не съществуват разпоредби, които да забраняват или ограничават достъпа на адвокатите до справки и документи по изпълнителните дела при и по повод упражняваната от тях професионална дейност“. И припомнят, че изискването на пълномощно по конкретното дело, за да се даде достъп до него на адвокат, пряко нарушава Закона за адвокатурата.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Полезно в ДВ (бр. 89 от 12.11.2019 г.)

В днешния 89-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за издаване на българските лични документи, като целта им е намаляване на административната тежест на гражданите.

Въвеждат се редица облекчения за хората: чрез електронната автоматизирана система за електронни услуги на Министерството на външните работи се създава възможност за подаване по електронен път на заявление за издаване на лична карта, без да е необходимо ползването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис; намаляват се сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина; ще има възможност за лично получаване на български личен документ чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато заявлението за издаването на документа е подадено лично в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина, което предлага тази услуга.

Осигурява се и възможността за подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в определени случаи и в районни управления към ОДМВР по постоянен адрес на заявителя.

Изменя се и Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии с цел подобряване на системата за контрол на дървесината. Нормативните промени ще позволят незабавно отнемане на достъпа до интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) на обекти за съхранение, преработка и търговия с дървесина, ако се установят нарушения в дейността им. Ограничението реално лишава тези обекти да функционират, като издават превозни билети.

Премахва се хартиеният дневник за обектите, като се въвежда изискване той да се води само чрез интернет информационната система на ИАГ. Създава се задължение за собствениците на обекти, за които има наложена принудителна административна мярка за нарушения по Закона за горите, за срок от една година след възстановяване на дейността на обекта да осигуряват достъп в реално време до системата за видеонаблюдение. Също така, собствениците или ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев, ще предоставят в съответната Районна дирекция на горите потребителското име и паролата за достъп до данните от GPS устройствата.

Промени има в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, с които се повишават минималните гаранционни срокове в строителството.

Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти стават: за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години; за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години; за вътрешни инсталации на сгради – 7 години; при основен ремонт и реконструкция – 5 години; за автомагистрали и скоростни пътища – 7 години и т. н.

Държавен вестник, брой 89 от 12.11.2019 г.

Държавен вестник, брой 89 от 12.11.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Когато се качи във влака без билет, пътникът сключва договор с превозвача

В съответствие с условията си за превоз Société nationale des chemins de fer belges (Национално дружество на белгийските железници, наричано по-нататък „SNCB“) съставя актове на пътниците, които пътуват във влака без валиден документ за превоз. Към меродавния по делото момент тези пътници са имали възможност да уредят отношенията си с дружеството, като незабавно платят цената на пътуването заедно с увеличението по т.нар. „бордна тарифа“ или като в 14-дневен срок от констатирането на нарушението заплатят фиксирана сума в размер на 75 EUR. След изтичането на 14-дневния срок остава възможността да платят фиксирана сума от 225 EUR.

В конкретния случай трима пътници със съставени актове не използват нито една от тези възможности. Затова SNCB предявява искове срещу тях пред Vredegerecht te Antwerpen (мирови съд Антверпен, Белгия), като иска да бъдат осъдени да му платят съответно 880,20 EUR, 1103,90 EUR и 2394 EUR. Дружеството мотивира исковете си с това, че тъй като въпросните пътници не са закупили документи за превоз, правоотношенията им с него не са договорни, а административни, уредени с подзаконов нормативен акт.

Мировият съд се пита какво е правоотношението между SNCB и пътниците без документ за превоз. Във връзка с това той поставя въпроса дали регламентът на Съюза за правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, трябва да се тълкува в смисъл, че хипотезата, в която пътникът се качва във влака, за да пътува, без да си е набавил билет, попада в обхвата на понятието „договор за превоз“ по смисъла на този регламент1 . Ако това е така, следва и да се определи дали в светлината на директивата за неравноправните договорни клаузи, ако констатира неравноправност на наказателната клауза в договор между продавач или доставчик и потребител, съдът може да намали размера на предвидената с нея неустойка

В днешното си решение Съдът най-напред отбелязва, че щом железопътното предприятие предоставя свободен достъп до своя влак и щом пътникът се качва във влака с цел да пътува, то и двете страни изявяват съвпадаща воля да встъпят в договорно правоотношение. Що се отнася до въпроса дали притежаването на билет от пътника е абсолютно необходима предпоставка, за да се приеме, че е налице „договор за превоз“, Съдът приема, че билетът не е нищо повече от документа, който материализира договора за превоз. Понятието „договор за превоз“ не зависи от това дали пътникът притежава билет и следователно обхваща хипотезата, в която пътникът се качва във влак със свободен достъп с цел да пътува, без да си е набавил билет.

Доколкото обаче в Регламент № 1371/2007 няма разпоредби в това отношение, това тълкуване не засяга въпросите за действителността на договора и за последиците от неизпълнението на договорните задължения на някоя от страните, въпроси, които продължават да се уреждат от приложимото национално право. Що се отнася до правомощието на националния съд да измени евентуално неравноправната наказателна клауза, Съдът констатира, че тази клауза е част от общите условия за превоз на SNCB, за които националният съд уточнява, че са „считани за общо задължителни, тъй като са с нормативен характер“ и че са „обнародвани чрез официалното им публикуване от държавата“. Договорните клаузи, които отразяват в частност задължителни законови или подзаконови разпоредби, не са предмет на разпоредбите на Директивата.

Съдът в Люксембург дава свободен достъп до научни и съдебни документи

Съдът на Европейския съюз дава свободен достъп до съдебни и научни документи на сайта си, които са част от базата данни на Съдебната мрежа на ЕС. За това съобщиха днес от съда в Люксембург.

Решението е мотивирано с факта, че тази информация е от голямо значение за развитието и съгласуваността на правото на ЕС. А основната цел е да се осигури споделен и централизиран достъп до информация и документи, които биха могли да са от полза за прилагането, разпространението и изучаването на правото на Съюза, така както е тълкувано и прилагано не само от СЕС, но и от националните юрисдикции. Друга от целите му е да способства за взаимното познаване и разбиране на правото и системите на държавите членки от сравнително-правна гледна точка, което би позволило по-лесно да се вземат под внимание правните традиции на всяка страна, изтъкват от съда в Люксембург.

И предоставят следния достъп:

  • пряк до преюдициалните дела (чрез търсачка с предварително зададени критерии за търсене), и конкретно за справки с отправените след 1 юли 2018 г. преюдициални запитвания, на езика на производството, но и на всички други езици, на които са налични;
  • справки с постановени от националните юрисдикции съдебни актове, избрани от конституционните и върховните съдилища на държавите членки поради значението им за правото на Съюза;
  • справки с различни научни и образователни документи, резултат от изследователската и аналитичната работа на членуващите в Съдебната мрежа на ЕС съдилища, в това число бележки и анализитематични фишове за съдебната практика в областта на правото на съюза и различни правни коментари.

Повече подробности по темата четете тук.