Архив на ‘Въпроси и отговори’

РАЗЯСНЕНИЕ на НАП относно право на приспадане на данъчен кредит при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по ЗДДС лице дейност

В запитването до НАП е изложена следната фактическа обстановка: в рамките на проект по Програма Хоризонт 2020, дружество планира да закупи специализиран автомобил за мобилно триизмерно лазерно скениране. Предоставянето на услуги в областта на мобилното триизмерно лазерно скениране е в предмета на дейност на дружеството.

Поставени са следните въпроси: като се има предвид ограничението на правото на приспадане на данъчен кредит, регламентирано в чл. 70, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗДДС и изключението в дефиницията за „лек автомобил“ съгласно § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС, при какви условия и след спазването на какви процедури придобиването на визирания „лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност“ от дружеството, може да бъде съпътствано от упражняване на право на приспадане на ДК, отчитайки, че за целите на ЗДДС предвиденият за закупуване технически оборудван автомобил „не е лек автомобил“?

НАП изразява следното становище:

Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.

В същото време, в чл. 70 от ЗДДС са посочени ограничителни условия във връзка с приспадането на данъчен кредит, като в чл. 70, ал. 1, т. 4 се указва следното: Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69, когато е придобит или внесен лек автомобил.

Определение за лек автомобил е разписано в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС. „Лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

В този смисъл, за да не попадне в обхвата на определението, дадено в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС, автомобилът следва да има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. Необходимо е да се има предвид, че понятието „трайно вградено допълнително техническо оборудване“ означава оборудването да е неподвижно закрепено и при обичайната му употреба да не се налага неговото отделяне от превозното средство. Същевременно това оборудване следва да е функционално предназначено за изискваното от закона трайно прикрепване в превозното средство и да не е възможно използването му без да е трайно прикрепено.

Предвид изложеното по-горе, при покупка на автомобил, с трайно вградено допълнително техническо оборудване (неподвижно закрепено) за целите на извършваната дейност, ще е налице право на приспадане на данъчен кредит съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.

 

Държавен вестник бр. 32 от 05.05.2015 г.

Държавен вестник, брой 32 от 05.05.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник бр. 69 от 19.08.2014 г.

Държавен вестник, брой 69 от 19.08.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Прочети пълния текст на публикацията »

Омбудсманът препоръча закриване на социално-педагогическите и възпитателни интернати

изтеглен файлНационалният омбудсман изпрати на министрите на образованието и науката, вътрешните работи и правосъдието, както и на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето „Доклад от извършени проверки и оценка на състоянието и спазването на правата на децата, настанени в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища – интернати в Република България”, предадоха от пресцентъра на институцията.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Отговор на Министерството на труда и социалната политика във връзка с възнаграждение по време на неработни дни

43570ko3nlvthxvОтправен е следния въпрос към Министерство на труда и социалната политика:

Дължи ли работодателят възнаграждение на служителите си в размер, по-голям от уговорения в трудовия договор, за работа през неработни дни (23.12.2013 и 31.12.2013 г.), които не са официални празници по чл. 154 от КТ? Съботните дни, които са обявени за работни, няма да бъдат отработени.

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Отговор на Министерството на труда и социалната политика във връзка с обезщетение поради отложен отпуск

43570ko3nlvthxvОтправен е следния въпрос към Министерство на труда и социалната политика:

„Имам неизползван отпуск от 22 дни за 2013 г. поради отпуск по болест. Предстои ми пенсиониране през 2014 г. Имам ли право на парично обезщетение за този отложен отпуск, както и за платения годишен отпуск за 2014 г.? Работя като учител.“

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Разяснение на НАП относно данъчно третиране на на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител

nap1_1_0_0_4_0_13Отправено е следното запитване към Национална агенция по приходите (НАП):

Облагаеми ли са субсидиите, изплатени на регистриран земеделски производител физическо лице по мярка 112 „Млад фермер“, получени през 2012 г.?

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

НАП относно данъчното третиране на отстъпено право на строеж

РАЗЯСНЕНИЕ № 3-3684 от 20.12.2011 г. относно данъчно третиране на отстъпено право на строеж съгласно Закона за данък върху добавената стойност Прочети пълния текст на публикацията »

Отговор на НОИ във връзка с Наредбата за парични обезщетения

Отговор на НОИ във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Надомен и дистанционен труд при втори работодател

Отговор на МТСП от 22.11.2011 г. във връзка с чл. 111 от КТ

Въпрос: Във връзка с последните изменения на КТ, касаещи работата от разстояние, имам следния въпрос – допустимо ли е да се сключи трудов договор по чл. 111 КТ (допълнителен труд при друг работодател), във връзка с чл. 107в КТ и работното място да е извън предприятието на втория работодател? Прочети пълния текст на публикацията »

Архив