Мога ли да участвам в обсъждането на законопроект?

Мога ли да участвам в обсъждането на законопроект?

Осъзнавате, че гражданската активност е важна и ви интересува можете ли да се включите в държавния живот чрез участие в законопроект, например, как става това?

Разбира се, че ДА! В Република България гражданите имат право на пряко участие в държавния живот.  Законите на страната се приемат от Народното събрание, като преди това се обсъждат от него. Вие сте гражданин и можете да вземете участие в този процес. Това ви право е уредено в основния закон на страната – Конституцията .

Как можете да присъствате на заседание на парламентарна комисия ?

Когато заседанията на постоянните комисии в НС са публични, имате право да присъствате на тях.Обявяването на дневния ред, часа и мястото на заседанията  става най-малко 2 дни предварително. На този сайт можете да намерите информация относно комисиите, минали и бъдещи заседания, както и други подробности, които ви интересуват.

А каква е процедурата за посещение на НС?

За да ви допуснат в сградата на Народното събрание, е необходимо да носите документ за самоличност – лична карта или паспорт. Преди влизане се осъществява рутинна проверка чрез скенер и е добре да сте подготвени предварително. Ако носите потенциално опасни предмети (ножчета, бомбички, пиратки, лесно запалими вещества), няма да бъдете допуснат в сградата на институцията.

Повече подробности относно възможностите за участие на гражданите в законодателния процес ще намерите тук.

Държавите в ЕС трябва да признават правото на пребиваване на съпрузи и от еднополови бракове

Държавите в Европейския съюз (ЕС) могат и да не признават еднополовите бракове, но по отношение на правото на пребиваване трябва да ги зачитат, защото в противен случай ще накърнят правата на свой гражданин.

Това става ясно от решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) по делото, което румънецът А. К. води в родината си, която отказва постоянно пребиваване на съпруга му от САЩ Р. Х.

К. и Х. живеели 4 години в САЩ, а през 2010 г. сключили брак в Брюксел. След две години К. и съпругът му поискали от румънските власти да им издадат необходимите документи, които да позволят на семейството да работи и пребивава постоянно в Румъния. Искането им било основано на Директивата за упражняването на свободата на движение. Тя позволява на всеки съпруг на гражданин на ЕС да се присъедини към него в собствената му страна. Властите в Румъния обаче отказали статут на постоянно пребиваващ на Х. с мотив, че той не може да бъде квалифициран в Румъния като „съпруг“ на гражданин на ЕС, тъй като Румъния не признава еднополовите бракове.

Двамата продължили борбата за признаване и казусът стигнал до Конституционния съд (КС) на Румъния, който бил сезиран с възражение за противоконституционност. КС на Румъния отправил въпрос до Съда на ЕС дали на Х. трябва да се предостави право на постоянно пребиваване в Румъния.

Повече подробности по темата четете тук.

Понятието „право на лични отношения“ включва правото на лични отношения на дядото и бабата с техните внуци

Г-жа Н. В., българска гражданка, е баба по майчина линия на родено през 2002 г. непълнолетно дете. След развода на родителите му обичайното местопребиваване на детето е в Гърция, където живее баща му, гръцки гражданин. Бабата иска да има право на лични отношения с детето. Тъй като не ѝ е възможно да поддържа пълноценен контакт с внука си и безуспешно е търсила съдействие от гръцките органи, г-жа Вълчева иска от български съд да определи режима на лични отношения между нея и внука ѝ. Тя иска да го вижда редовно един уикенд месечно, както и той да ѝ гостува два пъти годишно две или три седмици през ваканциите си.

Българските първоинстанционен съд и въззивен съд отхвърлят искането поради липса на компетентност с мотива, че регламент на Съюза (Регламент Брюксел ІІа)1 предвижда компетентността на съдилищата на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на детето (в случая това са гръцките съдилища).

Сезираният като последна инстанция Върховен касационен съд (България) счита, че за да се определи компетентният съд, е важно да се установи дали Регламент Брюксел ІІа се прилага към правото на лични отношения с дядото и бабата.

В решението си Съдът на ЕС констатира преди всичко, че понятието „право на лични отношения“ по смисъла на Регламент Брюксел ІІа трябва да се тълкува самостоятелно.

След като припомня, че този регламент обхваща всички решения относно родителската отговорност и че правото на лични отношения се счита за приоритет, Съдът отбелязва, че законодателят на Съюза е избрал да не ограничава броя на лицата, които могат да упражняват родителската отговорност или да се ползват от право на лични отношения.

Така, според Съда, понятието „право на лични отношения“ се отнася не само до правото на лични отношения на родителите с тяхното дете, но и на други лица, с които е важно това дете да поддържа лични отношения, по-специално със своите дядо и баба.

Съдът уточнява също така, че за да се избегне приемането на конфликтни мерки от различните съдилища и с оглед на най-добрия интерес на детето, е необходимо един и същи съд да се произнася по правата на лични отношения и по принцип това е съдът по обичайното пребиваване на детето.

РАЗЯСНЕНИЕ на НАП относно право на приспадане на данъчен кредит при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по ЗДДС лице дейност

В запитването до НАП е изложена следната фактическа обстановка: в рамките на проект по Програма Хоризонт 2020, дружество планира да закупи специализиран автомобил за мобилно триизмерно лазерно скениране. Предоставянето на услуги в областта на мобилното триизмерно лазерно скениране е в предмета на дейност на дружеството.

Поставени са следните въпроси: като се има предвид ограничението на правото на приспадане на данъчен кредит, регламентирано в чл. 70, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗДДС и изключението в дефиницията за „лек автомобил“ съгласно § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС, при какви условия и след спазването на какви процедури придобиването на визирания „лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност“ от дружеството, може да бъде съпътствано от упражняване на право на приспадане на ДК, отчитайки, че за целите на ЗДДС предвиденият за закупуване технически оборудван автомобил „не е лек автомобил“?

НАП изразява следното становище:

Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.

В същото време, в чл. 70 от ЗДДС са посочени ограничителни условия във връзка с приспадането на данъчен кредит, като в чл. 70, ал. 1, т. 4 се указва следното: Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69, когато е придобит или внесен лек автомобил.

Определение за лек автомобил е разписано в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС. „Лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

В този смисъл, за да не попадне в обхвата на определението, дадено в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС, автомобилът следва да има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. Необходимо е да се има предвид, че понятието „трайно вградено допълнително техническо оборудване“ означава оборудването да е неподвижно закрепено и при обичайната му употреба да не се налага неговото отделяне от превозното средство. Същевременно това оборудване следва да е функционално предназначено за изискваното от закона трайно прикрепване в превозното средство и да не е възможно използването му без да е трайно прикрепено.

Предвид изложеното по-горе, при покупка на автомобил, с трайно вградено допълнително техническо оборудване (неподвижно закрепено) за целите на извършваната дейност, ще е налице право на приспадане на данъчен кредит съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.

 

Държавен вестник бр. 32 от 05.05.2015 г.

Държавен вестник, брой 32 от 05.05.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Държавен вестник бр. 69 от 19.08.2014 г.

Държавен вестник, брой 69 от 19.08.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Омбудсманът препоръча закриване на социално-педагогическите и възпитателни интернати

изтеглен файлНационалният омбудсман изпрати на министрите на образованието и науката, вътрешните работи и правосъдието, както и на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето „Доклад от извършени проверки и оценка на състоянието и спазването на правата на децата, настанени в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища – интернати в Република България”, предадоха от пресцентъра на институцията.

 

Има още

Отговор на Министерството на труда и социалната политика във връзка с възнаграждение по време на неработни дни

43570ko3nlvthxvОтправен е следния въпрос към Министерство на труда и социалната политика:

Дължи ли работодателят възнаграждение на служителите си в размер, по-голям от уговорения в трудовия договор, за работа през неработни дни (23.12.2013 и 31.12.2013 г.), които не са официални празници по чл. 154 от КТ? Съботните дни, които са обявени за работни, няма да бъдат отработени.

 

 

Има още

Отговор на Министерството на труда и социалната политика във връзка с обезщетение поради отложен отпуск

43570ko3nlvthxvОтправен е следния въпрос към Министерство на труда и социалната политика:

„Имам неизползван отпуск от 22 дни за 2013 г. поради отпуск по болест. Предстои ми пенсиониране през 2014 г. Имам ли право на парично обезщетение за този отложен отпуск, както и за платения годишен отпуск за 2014 г.? Работя като учител.“

 

 

Има още

Разяснение на НАП относно данъчно третиране на на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител

nap1_1_0_0_4_0_13Отправено е следното запитване към Национална агенция по приходите (НАП):

Облагаеми ли са субсидиите, изплатени на регистриран земеделски производител физическо лице по мярка 112 „Млад фермер“, получени през 2012 г.?

 

 

Има още