Архив на ‘Въпроси и отговори’

Държавен вестник бр. 32 от 05.05.2015 г.

Държавен вестник, брой 32 от 05.05.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник бр. 69 от 19.08.2014 г.

Държавен вестник, брой 69 от 19.08.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Прочети пълния текст на публикацията »

Омбудсманът препоръча закриване на социално-педагогическите и възпитателни интернати

изтеглен файлНационалният омбудсман изпрати на министрите на образованието и науката, вътрешните работи и правосъдието, както и на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето „Доклад от извършени проверки и оценка на състоянието и спазването на правата на децата, настанени в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища – интернати в Република България”, предадоха от пресцентъра на институцията.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Отговор на Министерството на труда и социалната политика във връзка с възнаграждение по време на неработни дни

43570ko3nlvthxvОтправен е следния въпрос към Министерство на труда и социалната политика:

Дължи ли работодателят възнаграждение на служителите си в размер, по-голям от уговорения в трудовия договор, за работа през неработни дни (23.12.2013 и 31.12.2013 г.), които не са официални празници по чл. 154 от КТ? Съботните дни, които са обявени за работни, няма да бъдат отработени.

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Отговор на Министерството на труда и социалната политика във връзка с обезщетение поради отложен отпуск

43570ko3nlvthxvОтправен е следния въпрос към Министерство на труда и социалната политика:

„Имам неизползван отпуск от 22 дни за 2013 г. поради отпуск по болест. Предстои ми пенсиониране през 2014 г. Имам ли право на парично обезщетение за този отложен отпуск, както и за платения годишен отпуск за 2014 г.? Работя като учител.“

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Разяснение на НАП относно данъчно третиране на на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител

nap1_1_0_0_4_0_13Отправено е следното запитване към Национална агенция по приходите (НАП):

Облагаеми ли са субсидиите, изплатени на регистриран земеделски производител физическо лице по мярка 112 „Млад фермер“, получени през 2012 г.?

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

НАП относно данъчното третиране на отстъпено право на строеж

РАЗЯСНЕНИЕ № 3-3684 от 20.12.2011 г. относно данъчно третиране на отстъпено право на строеж съгласно Закона за данък върху добавената стойност Прочети пълния текст на публикацията »

Отговор на НОИ във връзка с Наредбата за парични обезщетения

Отговор на НОИ във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Надомен и дистанционен труд при втори работодател

Отговор на МТСП от 22.11.2011 г. във връзка с чл. 111 от КТ

Въпрос: Във връзка с последните изменения на КТ, касаещи работата от разстояние, имам следния въпрос – допустимо ли е да се сключи трудов договор по чл. 111 КТ (допълнителен труд при друг работодател), във връзка с чл. 107в КТ и работното място да е извън предприятието на втория работодател? Прочети пълния текст на публикацията »

Допълнителен труд при същия работодател

Анотация

Вестник „Седмичен законник“, бр. 39, 24 – 30 октомври 2011 г., 7 стр.

чл. 110,

чл. 152 КТ

В отговор на читателски въпрос, авторката Нина Манолова – адвокат разглежда възможността работникът или служителят да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Обяснено е, че когато се полага допълнителен труд в същото предприятие, е необходимо съществуването на друго трудово правоотношение, което е основната работа на работника или служителя. Уточнено е, че трудовият договор за допълнителен труд се сключва за извършване на работа, която не е в кръга на трудовите задължения на работника или служителя по основното му трудово правоотношение. Посочено е, че за сключването му не е необходима свободна щатна бройка, а размерът на трудовото възнаграждение за допълнителен труд се уговаря между страните според времетраенето на работата или според изработеното. Разяснено е, че допълнителната работа трябва да се извършва извън установеното работно време по основното трудово правоотношение и да бъде с такава продължителност, че работникът или служителят да има възможност да ползва задължителната си междудневна почивка.

Архив