Да останат 28 районни съдилища, които да гледат само леки дела

Във вторник Съдийската колегия ще обсъди всички предложени варианти за реформа на съдилищата

Да останат 28-те районни съдилища в областните градове, а останалите да бъдат трансформирани в териториални отделения. Всички те да гледат само „леки“ дела. Окръжните съдилища да станат основна/единна първа инстанция, а броят на апелативните да бъде увеличен от 5 на 10.

Това предвижда появилият се четвърти модел за реформа на съдебната карта, който се е зародил в рамките на изпълнението на проекта за Единната информационна система на съдилищата, при който една от дейностите обхваща именно варианти за реформа.

Моделът беше представен от Боряна Димитрова, която го определи като „радикален“. Тя започна презентацията на този вариант с думите, че на районните съдилища и ТО ще останат само „бързо ликвидни дела“. Предложението е да гледат следните дела:

 • Заповедни производства;
 • Всички дела по дежурство – граждански и наказателни (без мерки за неотклонение по определен вид тежки наказателни дела);
 • Обезпечения – без значение, че делата може да са подсъдни на ОС сега;
 • Обезпечение на доказателства – чл.207 ГПК;
 • Делата по Семейния кодекс (дали всички е въпрос на експертна преценка);
 • Делата по Закона за защита от домашно насилие;
 • Делата по регламенти (ако няма обвързваща подсъдност);
 • Делата по чл.356 ГПК- защита и възстановяване на нарушено владение;
 • Охранителни производства;
 • Установяване на факти – глава 50 ГПК;
 • Обявяване на отсъствие или смърт – глава 51 ГПК;
 • Производство по открито наследство – глава 52 ГПК;
 • Наказателните дела от административен характер;
 • Други – например делата за контрол в досъдебното производство: включва и мерките за неотклонение, ЗЕС, спиране на делата и др.

Повече подробности по темата четете тук.

Прерайонирането на София няма да затрудни административните съдилища

Съдийската колегия отново обсъжда прекрояването на съдебния район

Прекрояването на софийския съдебен район едва ли ще затрудни административните съдилища. Ако бъде осъществено, само около 330 дела ще бъдат „прехвърлени“ от Административен съд София-град (АССГ) към тези в Перник и София-област, сочат данните, събрани от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков.

Според анализа за натовареността на съдилищата за 2019 г. най-натоварен е АССГ – там един магистрат средно на месец разглежда 22.40 дела, докато този в АдмС-Перник – 16.25, а в АССО – 14.05, което е под средната за страната, която е 17.19 дела месечно на магистрат.

Днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще обсъди отново темата за прерайонирането на софийския съдебен район, която стои на вниманието ѝ от две години.

През 2018 г. кадровиците Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков предложиха да се променят границите на съдебните райони на 32 кметства и пет столични квартала. Идеята е делата на хората, които живеят в крайни квартали на София, вилни зони и села около столицата, да се гледат от районни съдилища в съседни градове.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Парадоксът шофирането на кола без регистрация да е и престъпление, и нарушение стигна до Люксембург

С ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА СЪДА В ЛУКОВИТ

От няколко години в българското законодателство съществува един парадокс – шофирането на кола, която не е регистрирана, е и престъпление, и нарушение. Разлика в двете деяния – в Наказателния кодекс (НК) и в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), няма. Няма и критерии, по които административният орган, прокурорът или съдът да степенуват обществената опасност, за да могат обективно да квалифицират всеки конкретен случай като нарушение или престъпление.

В опит за разрешаване на това положение Районният съд в Луковит отправи преюдициално запитване (пълния му текст виж тук) до Съда на Европейския съюз (СЕС).

Стъпвайки на принципа на законоустановеност на престъплението и наказанието, съдия Владислава Цариградска поставя въпроса:  Допуска ли правото на ЕС национална правна уредба, която за едно и също деяние, предвижда едновременно административна и наказателна отговорност, без да има критерии, които да позволяват обективно степенуване на обществената опасност? 

Повече подробности по темата четете тук.

От 1 юли: за пенсиите до 369 лв. индексация от 10%, за по-високите – 5%

От 1 юли: За пенсиите до 369 лв. индексация от 10%, за по-високите - 5%

От 1 юли догодина догодина пенсиите между 300 и 369 лева ще се индексират с около 10%, а за тези над 369 лева индексацията ще е 5 на сто. Това обяви пред Нова телевизия социалният министър Деница Сачева.

Таванът на пенсиите ще надхвърли 1400 лева при 1200 лева в момента. Минималната пенсия ще е 300 лева още от януари 2021 година. Това ще се заложи в проекта за бюджета за следващата година, уточни министърът.

Както вече беше потвърдено, до месец март 2021 година пенсионерите ще продължават да получават по 50 лева допълнително.

Предлага се и еднократните помощи за децата от първи и осми клас също да са без подоходен критерий и сумата да е се повиши до 300 лева, при 250 през тази година. 

„Помощта за 1 клас се получава от около 44 000 деца, а общо едно поколение деца е средно около 60 000. От социалните служби ми обясниха, че много родители се осигуряват на минимума, за да попаднат в тази помощ”, каза социалният министър като мотив за промяната.

Семействата с едно дете ще получават 40 лв., семейства с две деца – 90 лв., а семейства с три деца – 135 лв.

„Универсалните детски добавки са европейска практика, тя действаше до 2011 година, сега се връщаме на нея“, заяви Деница Сачева и допълни, че мярката няма общо с изборите, а целта е да се покаже, че всички деца са с равни права.

Повече подробности по темата четете тук.

Съдебната карта на съдилища и прокуратури пак е на дневен ред във ВСС

Съдебната карта на съдилища и прокуратури пак е на дневен ред във ВСС

Днес Съдийската колегия ще обсъди резултатите от постигнатото до момента по проекта по ОПДУ, а в сряда – Прокурорската колегия ще решава за модела, по който ще бъдат оптимизирани обвиненията на окръжно и апелативно ниво

Темата за прекрояването на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите в страната отново влезе в дневния ред на колегиите на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Както е добре известно – прокуратурата вече премина през три вълни на окрупняване на районно ниво – от 1 януари 2019 г. се закриха 11 районни прокуратури, от 1 януари 2020 г. – още 28, а от 1 януари 2021 г. 38 обвинения. За разлика от тях съдилищата са до никъде в реалното прекрояване на съдебната карта, макар че друго добре известно е, че срокът за изпълнение на целия проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата“  е до 31 декември 2020 г.

Припомняме, че през декември 2019 г. ВСС взе решение да тества пилотно моделите за реорганизация и/или обединяване на десет районни съдилища и прокуратури, за да вземат накрая кадровиците решение как да процедират по-нататък. А по-конкретно става дума за РС-Eлxoвo, РС-Toпoлoвгpaд, PC-Oмypтaг, РС-Tъpгoвищe, PC-Beлиĸo Tъpнoвo, РС-Eлeнa, PC-Чeпeлape, РС-Cмoлян, PС- Kocтинбpoд и РС-Cливницa. За прокуратурите – РП-Aйтoc, РП-Kapнoбaт, PΠ – Бaлчиĸ, РП-Kaвapнa, PΠ-Πaвлиĸeни, РП-Ceвлиeвo, PΠ-Πaнaгюpищe, РП-Xapмaнли, PΠ-Бepĸoвицa, РП-Meздpa.

Повече подробности по темата четете тук.

С 6 лв. по-висок праг на бедност през 2021 г. поиска държавата

С 6 лв. по-висок праг на бедност през 2021 г. поиска държавата

Социалният министър ще може да предлага размера на линията на бедност

Държавата предлага прагът на бедност у нас през 2021 г. да е 369 лв., като ръстът е с 6 лева спрямо тази година. Министърът на труда и социалната политика ще има право да предлага размер на линията на бедност при отрицателен брутен вътрешен продукт и при особени обстоятелства, в каквито е страната ни в условията на Covid-кризата, както и при по-благоприятни условия, когато има ръст. Това стана ясно по време на днешното обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество за промяна в методиката на определяне на линията на бедността и размера ѝ за следващата година.

Размерът й трябва да е съобразен с възможностите на бюджета, но и да не е по-нисък от размера от предходната година.

Социалният министър Деница Сачева уточни, че няма да определя еднолично размера на линията на бедност, а предложението ще минава през обществено обсъждане и консултации в рамките на Тристранния съвет.

По данни на Евростат през 2019 г. с доходи под прага са били над 1,3 млн. души от българите, или 18,6 на сто от населението, според данни на социалното министерство.

„С размера на линията на бедност е обвързана финансовата подкрепа за хората с увреждания. За най-уязвимите групи, които имат нужда от социална подкрепа, също ще бъдат осигурени допълнителни средства от системите за социално подпомагане“, каза Сачева. 

Повече подробности по темата четете тук.

КФН предупреди за фалшив инвестиционен посредник

КФН предупреди за фалшив инвестиционен посредник

Снимка: БГНЕС

Комисията за финансов надзор (КФН) предупреди потребителите за финансови измами от страна на нелицензиран инвестиционен посредник „Финанс инжереинг“.

От началото на 2020 г. в регулатора на небанковия сектор са постъпили значителен брой жалби от български граждани, които твърдят, че са изгубили парични средства вследствие на извършени измами от страна на дружества с наименования „Финанс Инженеринг“, „Гранд Рисърч“ ЕООД, „Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД, „Файненшъл Рипортинг“ ЕООД, „Фънд Сървисис“ ЕООД.

Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите и обществеността, че посочените дружества нямат издаден от КФН лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и/или извършване на инвестиционни дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Като причинно-следствена връзка посочените фирми нямат право да извършват подобна дейност на територията на Република България, както и да получават по свои банкови сметки парични средства с цел инвестирането им във финансови инструменти.

КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни  дейности. Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама, е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства.

Комисията препоръчва на потенциалните инвеститори преди превеждането на парични суми за търговия с финансови инструменти да поискат информация от банката относно титуляра на съответната банкова сметка, след което да направят справка дали лице с такова наименование разполага с лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги.

Повече подробности по темата четете тук.

 

 

 

Наредба урежда изцяло електронна вътрешна комуникация в адвокатурата

Електронна комуникация и движение на производствата вътре в адвокатурата предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в проект за изцяло нова Наредба № 3 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри (пълния му текст виж тук).

Той беше обявен за обществено обсъждане късно в петък вечерта и ВАдС дава срок от 30 дни на всички заинтересовани да дадат становища по него.

Проектът е от 110 страници, тъй като включва множество образци на различните заявления, които адвокатите подават до колегиите си или до ВАдС и на съответните разпореждания по тях.

Основната промяна е, че регистрите – на адвокатите, включително младшите и чуждестранните, на дружествата, съдружията и сътрудниците, официално стават „структурирана електронна единна база от данни, които се съхраняват и са собственост на Висшия адвокатски съвет“.

Както и досега е заложено регистрите да са публични. И се предвижда, че всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни за целите на справка по извършените вписвания, заличавания и обявявания, но не и до приложените документи.

Повече подробности по темата четете тук.

Спирането на ЕИСС ще нанесе репутационен удар върху държавата

ВСС отложи за сряда дебата по проблемите в работата на съдилищата със системата

„Евентуалното спиране на внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) ще нанесе сериозен репутационен удар не само върху Висшия съдебен съвет (ВСС), а и върху държавата. Още повече, че скоро се очаква да излезе и докладът за върховенството на закона за България, в който ще бъде обсъден и този въпрос“. Това заяви главният прокурор Иван Гешев на днешното заседание на Пленума на ВСС по повод предложение на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов за включване на допълнителна точка в дневния ред, свързана с ЕИСС.

Панов поиска внедряването на системата във ВКС да бъде отложено, поради съществени проблеми, които ще блокират работата най-вече на Наказателната колегия. По график от днес до 18 септември ЕИСС трябва да бъде въведена във ВКС. Панов каза още, че е редно към материалите за заседанието на съвета да бъдат приобщени и всички писма от съдилища, в които се излагат редица трудности при работата със системата.

ВСС обаче не пожела да обсъди днес проблемите, а отложи дебата за сряда.

След близо два часа спорове и упреци, че се цели просто усвояване на едни средства и след предупрежденията за репутационния удар, мнозинството в съвета реши днес да се не занимава с темата. Имаше и предложения въпросът отново да се върне в Съдийската колегия, въпреки че на 1 септември в продължение на над пет часа членовете ѝ обсъждаха трудностите в работата на ЕИСС.

Повече подробности по темата четете тук.

Докладът за върховенството на закона в България излиза на 23 септември

ЕК не се ангажира с дата за отпадането на стария механизъм за сътрудничество и проверка

Докладът за върховенството на закона в България ще бъде огласен на 23 септември, съобщи еврокомисарят за прозрачността и ценностите Вера Йоурова на заседание на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в европарламента.

То беше посветено на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), по който ЕК наблюдава България и Румъния от самото им присъединяване към съюза през 2007 г.

Въпреки че много от евродепутатите поискаха да чуят от Йоурова какво ще следва занапред за двете държави и точна дата, на която ще се вземе окончателно решение за отпадане на МСП, тя каза, че ЕК не може да се ангажира с такава. Напротив – еврокомисарят заяви, че България все още има неизпълнени ангажименти по стария механизъм.

„Комисията продължава да следи отблизо политическата ситуация в България и протестите. Винаги сме застъпвали становище, че мирните демонстрации са основно право. Протестите показват, че в българското общество се водят оживени дебати и гражданите отдават голямо значение на независимата и ефективна съдебна система“, каза Йоурова.

Тя настоя за широк дебат и консенсус в обществото, ако България реши да предприеме конституционна реформа и заяви, че е добре да се вземат предвид препоръките на Венецианската комисия, визирайки въпроса с липсата на възможност за независимо и ефективно разследване на главния прокурор.

Повече подробности по темата четете тук.