Указание на МФ относно прилагане на ЗДДС при дарения чрез SMS

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите с цел единно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на дарения, извършени чрез кратко текстово съобщение – SMS или обществена телефонна услуга – телефонно обаждане.

Има още

Държавен вестник бр. 21 от 13.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 21 от 13.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Държавен вестник брой: 100, от дата 20.12.2011 г.

Държавен вестник брой: 100, от дата 20.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник брой: 98, от дата 13.12.2011 г.

Държавен вестник брой: 98, от дата 13.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник бр. 95 от 2011 г.

Държавен вестник брой: 95, от дата 02.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник брой: 93, от дата 25.11.2011 г.

Държавен вестник брой: 93, от дата 25.11.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още