ЕK прие нова програма за подобряване на уменията на европейските граждани

изтеглен файлДнес Комисията прие нова и цялостна европейска програма за умения. Целта е да се направи така, че хората да развиват широк набор от умения от ранна възраст, и да се възползваме в максимална степен от човешкия капитал на Европа, с което в крайна сметка ще се стимулират пригодността за заетост, конкурентоспособността и растежът в Европа, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия.

Има още

Съдът в Люксембург забрани арест на незаконно влезли чужденци в държавите-членки

images (2)С последното си решение съдът на Европейския съюз постановява, че Директивата относно връщането“ не допуска на гражданин на страна извън ЕС да се наложи наказание лишаване от свобода, преди да се проведе процедура за връщането му, с единствения мотив, че е влязъл незаконно на територията на държава членка през вътрешна граница на Шенгенското пространство. Това се отнася и за случаите, когато този гражданин минава само транзит през територията на съответната държава членка, заловен е при излизане от Шенгенското пространство и по отношение на него се провежда процедура за обратно приемане в държавата членка, откъдето идва, предават от пресцентъра на съда.

Има още

ЕK настоява България да се съобразява с правилата на ЕС относно придобиването на земеделска земя

imagesЕвропейската комисия официално настоя България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия да изменят законодателството си във връзка с придобиването на земеделска земя поради това, че то нарушава свободното движение на капитали и правото на свободно установяване. С Договора за присъединяване от 2003 г. на новите страни членки се предоставя преходен период, през който да приведат националните си правила за придобиване на земеделска земя в съответствие с правото на ЕС. След като през 2014 г. преходните периоди изтекоха, България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия приеха нови закони за регулиране на придобиването на земеделска земя.

Има още

От 1 юни България вече има своя домейн на кирилица .ею

изтеглен файлОт 1-и юни всеки в Европейския съюз ще може да регистрира свой домейн на кирилица. EURid, организацията, която поддържа домейна на Европа .eu, заедно с представителството на Европейската комисия в България, днес официално представиха пред България нейния нов домейн .ею, съобщават от пресцентъра на Европейската Комисия.

 

Има още

Европейската комисия предлага нови правила за сферите на електронната търговия

imagesЕвропейската комисия представи пакет от мерки в сферата на цифровите услуги, насочен към стимулиране на електронната търговия и модернизиране на правилата на ЕС за аудио-визуалните услуги и онлайн платформите. В изпълнение на стратегиите си за цифров единен пазар и единен пазар Европейската комисия представи план с три направления, насочен към стимулиране на електронната търговия чрез преодоляване на блокирането на географски принцип, благодарение на което трансграничните доставки на колетни пратки стават по-достъпни и ефективни, и насърчаване на потребителското доверие чрез по-добра защита и прилагане на правилата, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия у нас.

Има още

Според съда в Люксембург марката на ЕС, изобразяваща формата на куб на Рубик, трябва да бъде обявена за недействителна

изтеглен файлСпоред генералния адвокат Maciej Szpunar марката на ЕС, изобразяваща формата на куб на Рубик, трябва да бъде обявена за недействителна. Съществените характеристики на спорния знак — формата на куб и решетъчната структура — са необходими за постигането на свойствената за стоката техническа функция, предават от пресцентъра на Съда на Европейския съюз.

 

Има още

Влизат в сила нови правила за тютюневите изделия, продавани в ЕС

изтеглен файлДнес изтече двугодишният срок за транспониране, през който държавите членки трябваше да приведат националното си законодателство в съответствие с преработената Директива на ЕС за тютюневите изделия, приета през 2014 г. Целта на тази директива е да се подобри функционирането на вътрешния пазар на ЕС за тютюневи изделия, като същевременно се осигури висока степен на защита на общественото здраве, предават от пресцентъра на Европейската Комисия. „От днес всички държави от ЕС трябва да прилагат Директивата за тютюневите изделия. Мерките имат за цел да намалят броя на хората, използващи тютюневи изделия, като особено внимание се обръща на младите хора и вредните ефекти за здравето от употребата на тютюневи изделия“, каза комисар Витянис Андрюкайтис, отговарящ за здравеопазване и безопасност на храните.

Има още

Европейската Комисия предлага по-добра защита на работниците от канцерогенни химикали

изтеглен файл (1) Ракът е на първо място сред причините за смъртни случаи, свързани с работата в ЕС. На него се дължат 53 % от всички случаи и съответно той представлява най-големият риск за здравето на работниците в Европейския съюз, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия. За да се подобри защитата на работниците от канцерогенни химични вещества, днес Комисията предлага промени в Директивата относно канцерогените и мутагените (2004/37/ЕО) с цел да се ограничи излагането на 13 канцерогенни химични вещества на работното място.

Има още

Съдът на ЕС пуска първото си приложение за смартфони и таблети

curiaДнес Съдът на Европейския съюз пуска приложението за смартфони и таблети Cvria, което работи както под iOS, така и под Android, съобщават от пресцентъра на съда.
Приложението е достъпно на 23 от езиците на Съюза, като потребителят може да избере своя език от съответното меню. Освен това приложението има четири рубрики:
– „Съдебна практика“: осигурява лесен достъп до последните актове на юрисдикциите, съставящи Съда на ЕС (решения, определения и заключения),
– „Прессъобщения“: позволява да се четат последните прессъобщения на институцията,
– „График“: съдържа графика на съдебните заседания за изслушване на устни състезания, за представяне на заключения и за обявяване на решения за пет седмици напред,
– „Търсене“: осигурява лесен достъп до цялата практика на Съда. Може да се търси по номер на делото, по името на някоя от страните и по дата, както и да се търси произволен текст.

Приложението може да се намери в „Google Play“ и в „App Store“:

Съдът в Люксембург постанови, че Новата директива за тютюневите изделия е валидна

изтеглен файлНовата директива от 2014 г. за тютюневите изделия цели, от една страна, да се улесни безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия при отчитане на основното съображение за осигуряване на високо равнище на защита на човешкото здраве, и от друга, да се изпълнят задълженията на Съюза по Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна, това постанови Съдът на Европейския съюз.

 

Има още