Народното събрание прие промени в Кодекса за социално осигуряване

images (2)Пенсионноосигурителното дружество приема инвестиционна политика на всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с минимално съдържание, определено от заместник-председателя на КФН, предават от пресцентъра на Народното събрание. Това записаха депутатите в Кодекса за социално осигуряване, вследствие на приети на второ четене промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Има още

Ще можем да проверяваме денонощно здравно-осигурителния си статус по телефона

изтеглен файлВсеки български гражданин може да провери здравно-осигурителния си статус 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието с обаждане на информационния телефон на НАП 0700 18 700. Услугата е изцяло автоматична и изисква въвеждането на ЕГН, като дава отговор дали здравните права на съответния потребител са прекъснати или не, както и информация за всеки месец в последните 3 години, за който няма данни за платени здравни осигуровки, съобщават от пресцентъра на НАП.

Справката се извършва в подменю „Осигуряване“ на телефон 0700 18 700, като се заплаща градски разговор при набиране от стационарен апарат и такса по съответната тарифа за мобилните телефони.

Справка за здравноосигурителния статус на граждани може да се направи и онлайн в портала за електронни услуги на НАП (https://inetdec.nra.bg/).

Отговор на НОИ във връзка с Наредбата за парични обезщетения

Отговор на НОИ във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

 

Има още

Указание на НОИ относно особеностите при осигурителните книжки

УКАЗАНИЕ № 910168 от 16.03.2012 г. относно особености при заверяване на осигурителните книжки след определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2011г.

 

Има още

Днес ВАС ще гледа дело по жалба на 10 столични адвокати

Софийски адвокати атакуват Наредба № Н-8 на министъра на Финансите, изискваща попълване на допълнителни данъчни декларации, неуказани в закона.

 

Има още

Държавен вестник бр. 16 от 24.02.2012 г.

Държавен вестник, брой 16 от 24.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си

Източник: www.nap.bg

Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

 

Те могат да изберат да внасят осигурителните си вноски на по-висок процент и да се ползват от всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

 

Има още

Българите в чужбина не дължат здравни вноски

Българските граждани, които са напуснали страната могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България. Това гласи промяна в Закона за здравното осигуряване, която беше гласувана с бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.

 

Има още

Предстоящи изменения в данъчното законодателство

Парламентът обсъжда на второ четене промени в данъчните закони. Според седмичната програма се предвижда да бъдат разгледани на второ четене изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за данък върху добавената стойност.

Депутатите трябва да разгледат на второ четене и законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., както и проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за следващата година. Парламентът да обсъди проекта за държавен бюджет за 2012 година в четвъртък като първа точка от заседанието си, предвижда програмата на Народното събрание за тази седмица. Като първа точка за петък в дневния ред е записано второто четене на промените в Кодекса на труда. В програмата са включени и промени на първо четене в Закона за собствеността, а на второ четене – в Закона за електронните съобщения.

Източник: http://parliament.bg/

Разяснение на НОИ относно правото на пенсия

Във връзка със запитвания от страна на граждани, изпълнили или изпълняващи до края на 2011 г. настоящите условия за пенсиониране, Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) правото на пенсия не се погасява по давност. Това означава, че веднъж придобито, то може да бъде упражнено от правоимащите лица при същите условия и през следващите години.

.

Лицата, които през 2011 г. са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – имат навършени 60 години за жените и 63 години за мъжете и съответно 34 години осигурителен стаж за жените и 37 години осигурителен стаж за мъжете, ще могат да се пенсионират и през 2012 г. и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

. Има още