България очаква да разполага с 11,43 млрд. евро по оперативните програми за 2021-2027 г.

България очаква да разполага с 11,43 млрд. евро по оперативните програми за 2021-2027 г.Снимка: Bloomberg L.P.

 

България очаква да получи от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, кохезионните фондове и Фонда за морско дело и рибарство малко над 9,7 млрд. евро за новия програмен период (2021-2027 г.). Заедно с националното съфинансиране сумата, с която се очаква страната ни да разполага по новите оперативни програми, възлиза на 11,43 млрд. евро.

Това се вижда от проекта на споразумение за партньорство с ЕС за следващия програмен период, който е публикуван за обсъждане на портала за обществени консултации. Крайният срок за подаване на становища по документа изтича на 30 ноември.

Допълнително ще се уточнява финансирането за слаборазвитите региони, което е договорено в размер на около 200 млн. евро. В тази сметка не са включени и средствата по програмата за селските райони.

В документа се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството, посочват вносителите.

През януари 2020 г. беше създадена работна група за разработване на споразумението за партньорство с представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други.  В документа се формулирани пет водещи приоритета за финансиране и се предлага рамката на новите оперативни програми.

Приоритети за финансиране

България е формулирала пет цели на политиката за финансиране през новия програмен период. Това са:

·        иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука;

·        чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика;

·        подобряване на мобилността и регионалната свързаност;

·        развитите на човешките ресурси и образование;

·        устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната.

Повече подробности по темата четете тук.

НОИ: Държавната помощ за бизнеса е овладяла безработицата у нас

НОИ: Държавната помощ за бизнеса е овладяла безработицата у нас

Мярката 60/40, с която държавата подпомага бизнеса финансово, за да съхрани работните места в коронакризата, е допринесла и продължава да има ефект за ограничаване на нарастването на безработицата у нас.

За периода март – юни е запазена заетостта на близо 172 хил. души и на над 105 хил. след това до септември. Това става ясно от анализ на Националния осигурителен институт (НОИ), който прави обзор на основните резултати от изпълнението на мерките за запазване на заетостта на работниците и служителите от предприятия, засегнати от мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус.

Анализаторите посочват, че заради предприетите мерки за стабилизиране на пазара на труда коефициентът на безработица в България остава по-нисък от средния за Европейския съюз.

Данните на Евростат за хармонизирания коефициент на безработица показват, че въпреки отчетения спад на БВП от 10% през второто тримесечие на годината, през юли 2020 г. коефициентът на безработица в България е бил 4,4% при средно 7,9% за ЕС. В сравнение с март 2020 г. той е нараснал с 0,3 процентни пункта, докато средното за ЕС равнище – с 0,7 процентни пункта. Освен това, в сравнение с пиковия месец на пандемията – април 2020 г., коефициентът на безработица у нас намалява (той е бил 4,8% през април, 4,6% през май и 4,4% през юни), докато средно за ЕС е налице тенденция на увеличение (7,4% през април, 7,5% през май и 7,7% през юни).

Повече подробности по темата четете тук.

От 1 юли: за пенсиите до 369 лв. индексация от 10%, за по-високите – 5%

От 1 юли: За пенсиите до 369 лв. индексация от 10%, за по-високите - 5%

От 1 юли догодина догодина пенсиите между 300 и 369 лева ще се индексират с около 10%, а за тези над 369 лева индексацията ще е 5 на сто. Това обяви пред Нова телевизия социалният министър Деница Сачева.

Таванът на пенсиите ще надхвърли 1400 лева при 1200 лева в момента. Минималната пенсия ще е 300 лева още от януари 2021 година. Това ще се заложи в проекта за бюджета за следващата година, уточни министърът.

Както вече беше потвърдено, до месец март 2021 година пенсионерите ще продължават да получават по 50 лева допълнително.

Предлага се и еднократните помощи за децата от първи и осми клас също да са без подоходен критерий и сумата да е се повиши до 300 лева, при 250 през тази година. 

„Помощта за 1 клас се получава от около 44 000 деца, а общо едно поколение деца е средно около 60 000. От социалните служби ми обясниха, че много родители се осигуряват на минимума, за да попаднат в тази помощ”, каза социалният министър като мотив за промяната.

Семействата с едно дете ще получават 40 лв., семейства с две деца – 90 лв., а семейства с три деца – 135 лв.

„Универсалните детски добавки са европейска практика, тя действаше до 2011 година, сега се връщаме на нея“, заяви Деница Сачева и допълни, че мярката няма общо с изборите, а целта е да се покаже, че всички деца са с равни права.

Повече подробности по темата четете тук.

До началото на октомври решават за увеличението на пенсиите

До началото на октомври решават за увеличението на пенсиите

Снимка: Pixabay

Обсъждат се три варианта, един от които ще залегне в бюджета за догодина

Най-късно в първите дни на октомври ще бъде решено как ще бъдат увеличени пенсиите. Това каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по повод намерението на правителството да обмисля варианти за увеличение на доходите на хората в пенсия.

Сачева обобщи, че единият вариант е да продължи добавката от 50 лв. Друг вариант е за преизчисляване на пенсиите с дохода от 2015 г., като при това положение ще могат да бъдат преизчислени пенсиите на 1,1 млн. души. Има и  предложение, което е по линия на синдикатите, за преизчисляване на всички пенсии, като се промени съответно и индивидуалният коефициент, така че да може да се запази солидарният и справедлив модел на социалното осигуряване у нас.

„Който и вариант да избере Коалиционният съвет, увеличението ще залегне в бюджета за следващата година. Според изчисленията на МТСП, необходимите средства са между 1,2 млрд лв. и 3,8 млрд лв., в зависимост от модела“, каза Сачева, цитирана от БНТ.

Според нея последният вариант ще стимулира хората да внасят осигуровки върху реалните си доходи.

Що се отнася до добавката от 50 лв. месечно към всяка пенсия, министърът припомни, че за октомври вече има решение на кабинета за осигуряването й, но е възможно изплащането на сумите да продължи до края на годината.

„Новата тема, по която ще се работи в следващите години, е темата за сребърната икономика, т.е. от една страна какъв вид услуги трябва да предоставяме на хората, които са над 65 години. Говорим за интегрирани социално-здравни услуги, за повече технологии и за предприемачество сред възрастните хора“, обясни министърът.(investitor.bg|

 

КФН предупреди за фалшив инвестиционен посредник

КФН предупреди за фалшив инвестиционен посредник

Снимка: БГНЕС

Комисията за финансов надзор (КФН) предупреди потребителите за финансови измами от страна на нелицензиран инвестиционен посредник „Финанс инжереинг“.

От началото на 2020 г. в регулатора на небанковия сектор са постъпили значителен брой жалби от български граждани, които твърдят, че са изгубили парични средства вследствие на извършени измами от страна на дружества с наименования „Финанс Инженеринг“, „Гранд Рисърч“ ЕООД, „Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД, „Файненшъл Рипортинг“ ЕООД, „Фънд Сървисис“ ЕООД.

Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите и обществеността, че посочените дружества нямат издаден от КФН лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и/или извършване на инвестиционни дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Като причинно-следствена връзка посочените фирми нямат право да извършват подобна дейност на територията на Република България, както и да получават по свои банкови сметки парични средства с цел инвестирането им във финансови инструменти.

КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни  дейности. Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама, е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства.

Комисията препоръчва на потенциалните инвеститори преди превеждането на парични суми за търговия с финансови инструменти да поискат информация от банката относно титуляра на съответната банкова сметка, след което да направят справка дали лице с такова наименование разполага с лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги.

Повече подробности по темата четете тук.

 

 

 

Туроператорите и властта се разбраха за критериите за държавната помощ

Туроператорите и властта се разбраха за критериите за държавната помощ

Снимка: Getty

Средствата ще се разпределят пропорционално на общия оборот през 2019 г.

Министерството на туризма ще провежда схемата за набиране на заявленията за подпомагане туроператори и туристически агенти, засегнати от коронавирусната криза. Заявленията ще се подават само по електронен път. Това стана ясно след срещата на министъра на туризма Марияна Николова с ръководители и представители на браншови организации, на която бяха обсъдени критериите за безвъзмездната помощ за туроператори и турагенти от 10 млн. лв.

Броят на изискваните декларации е силно редуциран, останали са само тези, които са задължителни и произтичат от съответното законодателство. Други справки и проверки ще се извършват по служебен път, се посочва в критериите.

Двете страни постигнаха договореност средствата да се разпределят пропорционално на общия оборот през 2019 г. на допуснатите кандидати. До дни те ще бъдат одобрени от Управляващият орган и от Комитета по наблюдение по програмата, а през септември ще започне отпускането на сумите. Заявления ще се приемат в рамките на 5 дни. Комисия ще извърши подбора, оценките и класирането на кандидатите.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Банките в България: Ръст на депозитите и забавяне на кредитирането

Депозитите в банките ще се увеличават през следващите месеци заради несигурността в макроикономическата среда, причинена от коронавируса, а кредитната активност ще се забавя. Това е един от изводите в бюлетина на Асоциацията на банките в България за второто тримесечие на годината.

В края на юни 2020 г. общата сума на кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия и домакинства), отчитани като салда според паричната статистика на БНБ, забавя своя ръст до 4,9% и възлиза на 59,02 млрд. лева спрямо прираст от 7,1% до 58,72 млрд. лева в края на март на 2020 г.

Към края на второто тримесечие на 2020 г. обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни; без централни банки и кредитни институции) спада дo 3,825 млрд. лева от 3,969 млрд. лева тримесечие по-рано. Делът на необслужваните кредити средно за банковата система спада до 5,71% от 5,92%, колкото бе в края на март 2020 г., показват данни на БНБ.

Депозитите, привлечени от банките, продължават да нарастват. В края на юни 2020 г. общата сума на депозитите в банковата система достига 86,32 млрд. лева, като отбелязват годишен ръст от 8,3% на фона на ниските лихвени проценти. Прирастът на спестяванията е по-бърз в сравнение с отчетените 7,8% на годишна база към края на март 2020 г.

През второто и третото тримесечие на 2020г. БНБ очаква лихвените проценти по депозитите да останат на достигнатите ниски нива, като основни фактори за това ще бъдат високата ликвидност в банковата система и предвижданото по-нататъшно 23 увеличаване на депозитите на резидентите в среда на повишена несигурност. Същевременно БНБ допуска, че лихвените проценти по новоотпуснатите кредити на домакинства и нефинансови предприятия могат да се повишат.

Повече подробности по темата четете тук.

БАН: До 7% ще бъде спадът на икономиката

БАН: До 7% ще бъде спадът на икономикатаСнимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

 Кризата за преобладаващата част от българската икономика ще бъде по-скоро краткосрочна – от 2 до 3 тримесечия, и средно дълбока – предвижда се реалният спад в икономическата активност на годишна база да е между 5 и 7%. Това се казва в Годишния доклад за икономическо развитие и политики на България на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките, който традиционно разглежда основните сектори на икономиката, финансовия и банков сектор, пазара на труда, структурните промени, и дава препоръки за подходящи политики в средносрочен план.

Според учените в случай, че няма нова вълна на разпространение на COVID-19 през есенно-зимния сезон, възстановяването ще започне в края на третото тримесечие и ще продължи през цялата следваща година, в края на която ще бъдат достигнати предкризисните нива. Реалният растеж ще започне от 2022 г.

Основният извод в доклада е, че до избухването на пандемията от новия коронавирус българската икономика се е развивала стабилно, макар и със скромни темпове на растеж, с бързо нарастване на заплатите и на заетостта, с устойчива финансова и банкова система и липса на макроикономически дисбаланси. Въвеждането на ограничителните мерки заради COVID-19 и налагането на т.нар. „социално дистанциране“ обаче променя динамиката на икономическото развитие.

Повече подробности по темата четете тук.

Как правителството ще харчи договорените милиарди от ЕС?

Как правителството ще харчи договорените милиарди от ЕС?

Приоритети са енергийна ефективност, тежка инфраструктура, дигитализация, образование и иновации, очерта вицепремиерът Дончев

Тази нощ беше сключена добра сделка за България и за Европейския съюз. През последните тежки 4-5 дни ЕС доказа, че от него има смисъл за европейските граждани, и за всяка една страна членка. За нас е важно не само какви пари ще влязат в България, а и в другите държави членки, защото повече инвестиции там, означава и повече производства у нас”. Това коментира на брифинг вицепремиерът Томислав Дончев, след като вотът на недоверие срещу правителството беше отхвърлен.

Томислав Дончев описа общата картина за европейското финансиране след преговорите с фокус върху средствата, които трябва да получи България в следващите години. Размерът на многогодишната финансова рамка на ЕС е очакваният – 1,74 трлн. евро. Размерът е леко намален заради излизането на Великобритания от блока.

За България общият пакет на финансирането възлиза на 28,934 млрд. евро по всички инструменти, взети заедно. От тах по Кохезионната политика – почти 9 млрд. евро. Средства за преки плащания в земеделието – 5 млрд. евро. По Фонд за справедлив преход, който ще подпомогне зелените политики – 1,178 млн. евро. Заемното финансиране е в размер на 4,5 млрд. евро при нужда и желание, уточни Дончев.

По думите му добрата новина е, че имаме допълнителен пакет от 200 млн. евро по кохезионната политика за най-слабо развитите райони. Той подчерта, че не бива да допускаме това финансиране да потъне като вода в пясък.

Вицепремиерът очерта приоритетните сфери, в които ще се насочат европейските средства в следващите години. Предвижда се акцент върху енергийната ефективност, но не само върху сградите, а и инвестиция в машини. Трябва да санираме всички публични сгради, не трябва да остане такава, която не е енергийно ефективна, заяви Дончев. Имаме възможност да продължим инвестициите в тежка инфраструктура, градска среда, образование и иновации, продължи той.

В същото време с новия инструмент „Европа от следващо поколение“ пък може целенасочено да финансираме там, където от парите ще има максимална полза, каза Дончев. Той изброи конкретни посоки – пари за здравеопазване, схеми, които стигат до огромна част от бизнеса, практически за всеки, който има право. По думите му това са бързи пари, на място и без корупционен риск, защото ще има за всички, а не само за избрани.

Повече подробности по темата четете тук.

Старият сaйт на Имотния регистър ще работи до петък

Разплащането през ePay ще е недостъпно през уикенда. Няма да се вадят и е-удостоверения за актуално състояние на фирмите

Старият сайт на Имотния регистър (https://icadastre.bg/) ще функционира до петък 24 юли, включително, предупредиха от Агенцията по вписванията.

И напомнят, че от понеделник 27 юли регистърът ще бъде достъпен само през единния портал – https://portal.registryagency.bg/.

Освен това на 25 и 26 юли (събота и неделя), ще бъде извършена миграция на данни от профилите на ползващите имотния регистър. „За посочения период няма да има възможност за зареждане на нови суми, както и извършване на справки. Във връзка с миграцията, в този период са възможни и временни прекъсвания в работата на сайта на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ“, посочват от агенцията.

След 27 юли прехвърлянето на наличните суми в профилите на потребителите ще се заявява индивидуално от всеки регистриран на новия портал чрез функцията „Обединяване на профил“.

През следващия уикенд услугите, свързани с автоматизирано разплащане чрез еРay, ще бъдат недостъпни, в това число и издаването на удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър по електронен път.

Агенцията по вписванията напомня, че от 27 юли Имотният регистър и Търговският регистър ще бъдат достъпни в пълната си функционалност само на новия единен портал.

(Информация на Lex.bg)