Провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори

ВСС определи нормативно организацията и редът за провеждане на изпитите, които полагат кандидатите за младши съдии и младши прокурори, в края на курса на задължително първоначално обучение в Националния институт на правосъдието. Тези правила влизат в сила от 1 януари 2012 г.

Има още

Относно надлежно процесуално представителство от младши адвокат

Решение № 5 от 12.05.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1470/2009 г., II г. о., ГК, докладчик съдията Камелия Маринова

Младшият адвокат може да представлява и защитава страни по дела в районните съдилища и по същите дела в окръжните съдилища, а заедно с друг адвокат – и по първоинстанционни дела в окръжните съдилища.

 

 

Държавен вестник брой: 99, от дата 16.12.2011 г.

Държавен вестник брой: 99, от дата 16.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Промени в българското законодателство от 08.11.2011 г

Държавен вестник брой: 88, от дата 08.11.2011 г.

(Забележка: Текстовете ще бъдат свързани към съответните актове след публикуването им в официалната страница на Държавен вестник)

 

Нови актове:

Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Постановление № 298 от 1 ноември 2011 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Турция за нуждите на пострадалото от земетресението население

Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

Изменения:

Наредба № 41 от 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура