Парламентът задължи министъра на здравеопазването в едноседмичен срок да представи отчет за постигнатите резултати и разходваните средства за дейностите по създаване и изграждане на Национална детска болница

Парламентът задължи министъра на здравеопазването в едноседмичен срок да представи отчет за постигнатите резултати и разходваните средства за дейностите по създаване и изграждане на Национална детска болница. Това стана с гласувания проект на решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Националната детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД. Вносители на проекторешението са Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски, Костадин Ангелов, Джевдет Чакъров, Васил Пандов и Александър Симидчиев. Проектът е внесен на 21 декември 2023 г. Решението бе гласувано единодушно със 166 гласа „за“.

Първа точка от решението задължава министъра на здравеопазването да представи такъв отчет, изготвен след целия одит на извършените действия, постигнатите резултати и разходваните средства за дейностите за създаване, изграждане и оборудване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД. Приетият текст задължава в 30-дневен срок от приемането на това решение, министърът на здравеопазването да представи на Народното събрание план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД, отговаряща на действащите стандарти за качество в областта на детското здравеопазване в Европейския съюз, включително програма за кадрово обезпечаване на структурите и звената в Националната детска болница. След представянето на плана на Народното събрание, министърът на здравеопазването ежемесечно предоставя на комисията по здравеопазването доклад за неговото изпълнение, предвижда гласуваното решение. Според текста му в срок до един месец след приемането на решението, министърът на здравеопазването създава специализирана интернет страница, на която да се публикува цялата информация, свързана с изграждането на Национална детска болница.

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с които се цели повишаване проследимостта на наличните количества лекарствени продукти на територията на България и създаване на възможност за ограничаване на съществуващите недобри практики за нерегламентиран паралелен износ.

С измененията се въвежда задължение за Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да осигурява свързаност на националния номер за идентификация на лекарствения продукт с кода на продукта в Позитивния лекарствен списък, което да доведе до подобряване проследимостта на лекарствените продукти във веригата на лекарствоснабдяване у нас.

Парламентът създаде временна комисия за проверка на факти и обстоятелства за дейността на Глеб Мишин, свързана с данни за евентуално осъществяване на неправомерно предоставяне на българско гражданство.  За председател на комисията беше избран Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), а за заместник-председатели – Валентин Радев от ГЕРБ-СДС и Цветан Енчев от ДПС. Комисията ще работи 3 месеца и ще излезе с доклад за резултатите от дейността си.

Концесионерите да осигурят условия за свободно и безплатно ползване на морските плажове от хората с увреждания, гласуваха депутатите с приетия на първо четене законопроект за промени в Закона за Черноморското крайбрежие. Вносител на измененията са депутатът от ГЕРБ-СДС Медиха Хамза и група народни представители. Промените бяха подкрепени единодушно със 136 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“. Според приетите текстове с концесионния договор на концесионера се възлага осигуряване на условия за свободно и безплатно ползване на достъпен морски плаж за хора с увреждания, когато това е предвидено в обосновката на концесията, изготвена от министъра на туризма и по реда на този закон.

Плажовете с достъпна среда за хората с двигателни затруднения трябва да бъдат указани със съответни табели, се посочва в мотивите.

(Пресцентър на НС)

Коментарите са затворени.