Държавен вестник, брой 42 от 07.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 42 от 07.06.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis  Брой 42 от 07.06.2022 г. Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници ЗАКОН за устройство на територията ЗАКОН за акцизите и данъчните складове ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ЗАКОН за опазване на околната среда ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с GЕMCORP и IP3 CORPORATION

Президент на Републиката

УКАЗ № 140 за награждаване на проф. Божидар Асенов Божинов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 от 01.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 от 01.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 от 02.06.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 138 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 на МС от 2.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 от 02.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 8 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Програмист на роботи“ НАРЕДБА № 9 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Кинолог“ НАРЕДБА № 9 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Кинолог“ НАРЕДБА № 10 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Куриер“ НАРЕДБА № 89 от 22.11.2013 г. за придобиване на квалификация по професията „Куриер“

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛА за минималните изисквания за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методи за управление на риска за тяхната сигурност ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ при осъществяване на обществени електронни съобщения

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 138 на БНБ от 14.04.2022 г. за пускане в обращение, считано от 27.06.2022 г., на златна възпоменателна монета „Паисий Хилендарски – два златни лева“  

Коментарите са затворени.