Полезно в ДВ (бр. 49 от 11.06.2024 г.)

В новия брой 49 на „Държавен вестник“ се обнародва Постановление № 195 от 6 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 март – 30 април 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места в размер 1 512 235 лв., разпределени по бюджетите на общините.

Обнародва се Наредба за изменение на Наредба № 3от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Доставчиците на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и доставчиците на платежни услуги, лицензирани в други дър­жави – членки на ЕС, и извършващи дейност на територията на Република България чрез клон, предоставят на БНБ статистически данни за измамите, свързани с плащанията, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията.

Коментарите са затворени.