Държавен вестник, брой 92 от 03.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 92 от 03.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 92 от 03.11.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
НАРЕДБА № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
НАРЕДБА № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 287 от 12.10.2023 г. за изменение и допълнение на Правилата за използване на радиочeстотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение
ПРАВИЛА за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-81 на НЗОК от 17.10.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК

 

Коментарите са затворени.