Парламентът прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците

Общините ще събират разделно и текстилни отпадъци

Общините ще събират разделно и текстилни отпадъци

С промените в закона общините ще имат допълнителен ангажимент по задължително разделно събиране и на текстилни отпадъци наред с хартия, метал, стъкло и пластмаса. А биоразградимите отпадъци общините ще трябва да разделят и рециклират при източника или да се събират разделно и да не се смесват с други видове отпадъци. От ГЕРБ подчертаха, че основната цел на промените е да се ограничат рисковете за околната среда при дейностите с третиране на отпадъци.

По информация на БНР, промените в закона са свързани с изпълнение на евродиректива, заради която законодателно се завишава целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци у нас до 65 на сто и намаляване до 10 на сто на депонираните битови отпадъци към 2035 г.

Повече подробности по темата четете в Investitor.bg.

Коментарите са затворени.