Държавен вестник, брой 103 от 13.12.2018 г.

Държавен вестник, брой 103 от 13.12.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 103 от 13.12.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за Българската академия на науките
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за националната стандартизация
ЗАКОН за Националната служба за охрана
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане

 

Вашият коментар