На свой семинар нотариусите обсъдиха защитата на личните данни и мерките срещу изпирането на пари

 

Нотариусите обсъдиха защитата на личните данни и мерките срещу изпирането на пари

На 31.03.2018 г. в зала София на хотел „Маринела“ се проведе пролетният семинар на Нотариалната камара (НК) .

Форумът започна с лекция на адвокат Ралица Гуглева относно правоприлагането на Регламент (ЕС)2016/679 за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Във връзка с влизането в сила на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), презентация на нормативния акт, с който българското законодателство се привежда в съответствие с изискванията на Четвъртата Директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система (2015/849) за целите на изпирането на пари, направи Евгени Евгениев, директор на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), заедно с Райна Христова – Янева, началник на отдел „Контрол върху задължените лица“ и д-р Николай Алдимиров, председател на УС на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП).

Камелия Маринова, съдия от Върховния касационен съд (ВКС) изнесе лекция върху актуални въпроси, свързани с правоприлагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

По-подробна информация за събитието можете да прочетете в Правен свят.

Вашият коментар