Полезно в ДВ (бр. 66 от 10.08.2021 г.)

В брой 66 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за издаване на българските лични документи.

Промените са изготвени във връзка с необходимостта от привеждане в съответствие на Правилника с промяната на Закона за българските лични документи.

Въвежда се ускорена услуга за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство. Този вид услуга ще може да бъде заявявана в случаите на подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изтичането на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.

При заявена ускорена услуга свидетелството за управление на моторно превозно средство ще се издава в срок до три работни дни от приемане на заявлението. Освен това с промяната в Закона за българските лични документи се предвижда, че чуждестранно свидетелство ще се подменя с българско при обикновена услуга в срок до 30 дни от приемане на заявлението, което ще се подава само в звена „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР.

 

 

Коментарите са затворени.