Държавен вестник, брой 53 от 25.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 53 от 25.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 53 от 25.06.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 от 23.06.2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.

Министерство на културата

НАРЕДБА № 4 от 18.06.2021 г. за реда за водене на публичния регистър на обществените библиотеки

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 69 от 15.06.2021 г. за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-532 от 9.09.2014 г. за реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-532 от 9.09.2014 г. за реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 294-НС от 23.06.2021 г. относно поправка на технически грешки в Приложение № 96-НС-чх и Приложение № 96-НС-чхм от изборните книжа, утвърдени с Решение № 54-НС от 20.05.2021 г. на Централната избирателна комисия
РЕШЕНИЕ № 54-НС от 20.05.2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г.

 

Коментарите са затворени.