Държавен вестник, брой 54 от 29.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 54 от 29.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Брой 54 от 29.06.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС от 27.05.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 от 24.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Стандарт за работа със защитни покрития на специализираните баластни танкове за морска вода на всички видове кораби и на двойна бордова обшивка на товарните помещения на бълкерите
СТАНДАРТ за работа със защитни покрития на специализираните баластни танкове за морска вода на всички видове кораби и на двойна бордова обшивка на товарните помещения на бълкерите
ИЗМЕНЕНИЯ на Стандарт за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове на танкери за суров нефт
СТАНДАРТ за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове на танкери за суров нефт
НАРЕДБА № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България
НАРЕДБА № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България

Министерство на вътрешните работи
Министерство на икономиката

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № Iз-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност
НАРЕДБА № Iз-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд73

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 4156 от 31.03.2021 г. по административно дело № 9913 от 2020 г.
ИНСТРУКЦИЯ за провеждане на предварителни проверки (изх. № 89 от 10.03.2011 г. на Прокуратурата на Република България и изх. № Із-673 от 16.03.2011 г. на Министерството на вътрешните работи)
РЕШЕНИЕ № 7345 от 17.06.2021 г. по административно дело № 4505 от 2021 г.

 

Коментарите са затворени.