Спешни промени в закона след тълкувателното решение на ВКС за конфискацията

данаил кирилов

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) може да проверява някого повече от година и половина, колкото е максимумът по закон, и въпреки неспазването на сроковете няма да губи правото си на иск. Това предвижда спешна промяна в приетия в началото на годината антикорупционен закон, която предлага председателят на правната комисия Данаил Кирилов.

Внесен от него законопроект предвижда в чл. 153 от закона да бъде създадена нова ал. 7, която гласи: „Неспазването на срока за извършване на проверка по чл. 112, ал. 1 не води до прекратяване на производството пред съда, не е основание за недопустимост на исковете по ал. 1 и не погасява материалното право на държавата за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

В момента съдилищата приемат, че ако проверката не приключи до година и половина, искът на КПКОНПИ за конфискация е просрочен и делото се прекратява. Това виждане беше потвърдено и от Върховния касационен съд (ВКС) в постановеното миналата седмица тълкувателно решение на Гражданската колегия. В него мнозинството от съдиите застъпиха тезата, че прекратяването на наказателното производство, обвинението по което е станало повод за проверка на имуществото, е абсолютна процесуална пречка да се води дело за конфискация. В решението си върховните съдии направиха и коментар за характера на срока (една година с възможност за продължаване с още 6 месеца) за приключване на проверката на имуществото. „…срокът (с евентуалното му продължение) за приключване на проверката има значение за надлежното упражняване на правото на иск, тъй като изтичането на този срок го преклудира“, заяви ВКС.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар