Отпадна възможността за частна охрана на населените места

Законhandcuffs-2102488_640овата възможност за частна охрана на урбанизирани територии отпадна, тъй като с брой 92 на „Държавен вестник“ бяха отменени текстовете в Закона за частната охранителна дейност, които даваха възможност на кметовете да възлагат охраната на съответните населени места на частни охранителни фирми. Още по време на приемането на закона през януари, тези текстове предизвикаха полемика и  бяха оспорени от главния прокурор Сотир Цацаров пред Конституционния съд, където има образувано дело.

Опазването на обществения ред е ангажимент на Министерския съвет, който се осъществява чрез Министерство на вътрешните работи, противоконституционно е тези правомощия да се прехвърлят на частни търговци, пише в искането на главния прокурор Цацаров. След като законът беше изменен, Конституционният съд ще трябва да прекрати делото, което остава без предмет.

Вместо това беше въведена възможността държавни или местни органи да бъдат възложители на договори за охрана на „обекти – недвижими имоти“ (чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЧОД). Правомощията на частните охранители ще бъдат опазване на телесната неприкосновеност на физически лица, пребиваващи в обекта и физическа защита от противоправни посегателства на имуществото, както и тяхното предотвратяване.

Преди приемането на новия Закон за частната охранителна дейност общините можеха да сключват договори за частна охрана само на конкретни общински обекти, при това след провеждане на обществена поръчка. Охранителите нямаха правомощия да пазят обществения ред и гражданите извън имотите, за които са наети.

Вашият коментар