Държавен вестник бр. 40 от 27.05.2016 г.

Държавен вестник, брой 40 от 27.05.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 124 за назначаване на Ангел Христов Чолаков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република и в Княжество Монако, и за постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище в Париж
УКАЗ № 130 за освобождаване на комодор Коста Генов Андреев от длъжността заместник-командир на Военноморските сили
УКАЗ № 131 за награждаване на Божана Георгиева Апостолова-Пейкова с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 132 за награждаване на проф. Крум Димитров Дамянов с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 133 за награждаване на проф. Милена Веселинова Моллова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 134 за награждаване на Стефка Иванова Берова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 135 за награждаване на проф. Анастас Георгиев Славчев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 136 за награждаване на Мая Василева Нешкова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
УКАЗ № 137 за награждаване на чл.-кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н., с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 138 за награждаване на г-жа Аник ван Калстър – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Белгия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 от 18.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Грузия за сътрудничество в областта на защитата при бедствия

Министерство на културата

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национален музей „Земята и хората“ – София
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
НАРЕДБА № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Министерство на финансите

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
НАРЕДБА № H-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 10501 от 12.10.2015 г. по административно дело № 15537 от 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 от 14.03.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
РЕШЕНИЕ № 5493 от 10.05.2016 г. по административно дело № 12682 от 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 5536 от 10.05.2016 г. по административно дело № 8986 от 2015 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни23
НАРЕДБА № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни23

 

Коментарите са затворени.