Държавен вестник бр. 39 от 26.05.2016 г.

Държавен вестник, брой 39 от 26.05.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Изборния кодекс
ИЗБОРЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за гражданската регистрация
ЗАКОН за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности
ЗАКОН за политическите партии
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за административно-териториалното устройство на Република България
ЗАКОН за съдебната власт
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание
РЕШЕНИЕ за попълване ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3236-НС от 19.05.2016 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София

 

Коментарите са затворени.