Държавен вестник бр. 19 от 06.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 19 от 06.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за допълнение на Наказателния кодекс
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за административните нарушения и наказания

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 28 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, приета с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2004 г.
НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 от 1 март 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
РЕШЕНИЕ № 157 от 1 март 2012 г. за признаване на сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Министерство на финансите

ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

СПОРАЗУМЕНИЕ за участието на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и Заключителeн акт

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 51 от 25 януари 2012 г.за придобиване на квалификация по професията „Организатор интернет приложения“
НАРЕДБА № 52 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в растениевъдството“
НАРЕДБА № 53 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Организатор на спортни прояви и първенства“
НАРЕДБА № 54 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Помощник-инструктор по фитнес“
НАРЕДБА № 55 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Помощник-треньор“
НАРЕДБА № 56 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“
 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар