Държавен вестник, брой 108 от 17.12.2021 г.

Държавен вестник, брой 108 от 17.12.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 108 от 17.12.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за попълване ръководството и състава на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за справяне с ценовата криза на електроенергията
РЕШЕНИЕ за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г.
РЕШЕНИЕ за справяне с ценовата криза на електроенергиятаизм. и доп. _

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия“, „идентификация на свързаната линия“ и „тонално номеронабиране“
ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия“, „идентификация на свързаната линия“ и „тонално номеронабиране“
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ при осъществяване на обществени електронни съобщения
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ при осъществяване на обществени електронни съобщения11

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1047-НС от 15.12.2021 г. относно обявяване на Богомил Иванов Петков за народен представител от Седми изборен район – Габровски
РЕШЕНИЕ № 1048-НС от 15.12.2021 г. относно обявяване на Любомир Йорданов Попйорданов за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София

 

Коментарите са затворени.