Държавен вестник, брой 77 от 16.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 77 от 16.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Брой 77 от 16.09.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия и втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Швейцарския федерален технологически институт в Цюрих, Швейцарския федерален политехнически институт в Лозана, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и правителството на Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове

Президент на Републиката

УКАЗ № 244 за назначаване на служебно правителство от 16.09.2021 г.
УКАЗ № 245 за разпускане на Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
НАРЕДБА № 15 от 8.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

 

Коментарите са затворени.