Адвокатите ще могат да учредяват еднолични дружества и да се облагат по ЗКПО

Четирима депутати от ГЕРБ са внесли в Народното събрание законопроект, който позволява на адвокатите да учредяват еднолично дружество и да облагат приходите си по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

За тази цел се предлагат промени в няколко разпоредби на Закона за адвокатурата, които предвиждат, че вместо с договор, едноличните адвокатски дружества ще могат да се създават с учредителен акт, а самостоятелният адвокат ще решава еднолично всички въпроси от компетентността на Общото събрание. Предвидено е още, че с упълномощаването на дружеството ще се счита за упълномощен и адвокатът, който го е учредил. Освен това адвокатите вече ще могат да бъдат изпълнителни директори и управители на фирми.

Адвокатите сами ще избират дали да упражняват адвокатска професия и да получава доходите си от нея като физически лица, извършващи независима икономическа дейност, или да го правят самостоятелно чрез еднолично адвокатско дружество, като се възползва от данъчния режим за облагане на приходите от дейността на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Със законопроекта и мотивите към него можете да се запознаете тук.

Коментарите са затворени.