Държавен вестник, брой 3 от 10.01.2017 г.

Държавен вестник, брой 3 от 10.01.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 453 за удостояване на полковник Иван Кирилов Ортомаров с висше офицерско звание „бригаден генерал“
УКАЗ № 454 за награждаване на генерал Константин Веселинов Попов с орден „Стара планина“ първа степен с мечове
УКАЗ № 455 за награждаване на бригаден генерал Боян Наков Ставрев с орден „За военна заслуга“ първа степен
УКАЗ № 456 за награждаване посмъртно на Никола Димитров Петков с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 457 за награждаване посмъртно на д-р Петър Антонов Дертлиев с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 от 30.12.2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“
НАРЕДБА за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Радиоактивни отпадъци“3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 06.01.2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за допълнение на Инструкция № 8121з-1122 от 2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1122 от 12.09.2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-1113 на НСИ от 21.12.2016 г. и № ЗЦУ-1611 на НАП от 22.12.2016 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица16
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица16

 

Коментарите са затворени.