Безплатна добавка на АПИС улеснява потребителите

logo - CopyАПИС разработи нов софтуерен инструмент Link Detector –добавка за интернет браузъри и Microsoft Word, който е БЕЗПЛАТЕН и улеснява всички, които работят с правна информация. Основната цел на добавката е да подпомага потребителя в работата му с българското и европейското законодателство и съдебна практика на Съда на ЕС.

Link Detector e следващата подобрена версия на иновативния компонент EU links Checker – част от успешно разработен от АПИС европейски проект, за който Европейската комисия номинира АПИС в топ десет на наградата за иновации Innovation Radar 2016.

Разширението може да бъде изтеглено без заплащане за браузърите Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox, и за текстовия редактор Microsoft Word. На интернет страницата на АПИС www.apis.bg са публикувани линкове за инсталиране на Link Detector с упътване за употреба. Не е необходимо да сте клиент на Апис, за да изтеглите добавката и да я ползвате в работата си.

След като се инсталира Link Detector, добавката се появява като бутон или меню на лентата с инструменти. При активирането му, приложението анализира съответния текст, разпознава правни цитати и фирмена информация в текстове и документи, които потребителят е избрал. В допълнение създава линкове към споменати в текста актове в базата данни на Апис. За улеснение, потребителят има възможност в допълнителен прозорец – хинт, да види веднага текста на съответна алинея от акта. Това важи както за българското законодателство, така и за европейските правни норми и практиката на Съда на ЕС.

Важно да се спомене е възможността на Link Detector да анализира съответния текст за споменати наименования на физически или юридически лица, ЕГН или ЕИК. Там, където бъдат открити връзки, те се маркират в различен цвят и потребителят може да види информацията, която го интересува – участие във фирми и свързани лица за гражданите; обявени актове, осигурени лица, финансова информация – за фирмите. Цялата налична в Търговския регистър и други регистри информация може да бъде открита, структурирана и синтезирана, в правните системи на Апис.

Link Detector може да анализира текста и за споменати правни термини, използвайки за основа речника EuroVoc. След анализирането, термините се маркират в различен цвят и се създават хипервръзки. Потребителят има избор да провери употребата на съответния термин в българското или европейското законодателство или в решенията на Съда на ЕС.

На всеки юрист му се налага да съставя текстове и да цитира актове от нормативната уредба. Не винаги това е лесно, защото се случва точното позоваване на нормативен акт да е трудно, поради сложните наименования, особено в контекста на Европейското законодателство. И тук на помощ идва Link Detector. Към всяка връзка на нормативен акт, приложението дава възможност да се види пълното наименование на акта, датата на обнародване и датата на последното изменение. Тази информация може после да се копира и да се използва, където е необходимо.

Без съмнение новият софтуерен инструмент на АПИС ще бъде от полза в работата не само на юристи, а на всички, на които се налага да ползват нормативни документи и правни актове, ще направи пресяването на голям обем информация значително по-лесно и бързо.

Вече 28 години този стремеж – непрекъснато да развива и да предлага на своите клиенти правно-информационни услуги и софтуерни решения, които отговарят на съвременните високи изисквания и улесняват тяхната работа, движи АПИС напред и определя лидерското ни място сред производителите и доставчиците на информационни технологии на българския пазар.

Коментарите са затворени.