Държавен вестник бр. 79 от 16.10.2012 г.

Държавен вестник, брой 79 от 16.10.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Президент на републиката

УКАЗ № 333 за освобождаване на Косьо Пройчев Китипов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Корея
УКАЗ № 334 за назначаване на Петър Димитров Андонов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Корея
УКАЗ № 335 за назначаване на Пламен Георгиев Шукюрлиев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Корейската народно-демократична република със седалище в Пекин
УКАЗ № 336 за назначаване на Константин Ташев Коджабашев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Андора със седалище в Мадрид
УКАЗ № 337 за назначаване на Василий Христов Такев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Латвия със седалище във Варшава
УКАЗ № 338 за назначаване на Любомир Тодоров Тодоров – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Финландия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Естония със седалище в Хелзинки
УКАЗ № 339 за назначаване на Чавдар Младенов Николов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия и в Република Колумбия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Перу със седалище в Бразилия
УКАЗ № 340 за назначаване на Христо Георгиев Гуджев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Никарагуа със седалище в Мексико
УКАЗ № 341 за назначаване на Христо Георгиев Гуджев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Хондурас със седалище в Мексико
УКАЗ № 342 за назначаване на Христо Георгиев Гуджев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Белиз със седалище в Мексико
УКАЗ № 343 за назначаване на Чавдар Младенов Николов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия и в Република Колумбия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Боливарска република Венесуела със седалище в Бразилия
УКАЗ № 344 за назначаване на Максим Георгиев Гайтанджиев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина и в Република Парагвай, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Източна република Уругвай със седалище в Буенос Айрес
УКАЗ № 345 за назначаване на Румен Петров Петров – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Судан със седалище в Кайро
УКАЗ № 346 за назначаване на Александър Борисов Олшевски – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Кувейт, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Бахрейн със седалище в Кувейт
УКАЗ № 347 за назначаване на Александър Борисов Олшевски – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Кувейт, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Султаната Оман със седалище в Кувейт

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 12 от 2 октомври 2012 г. по конституционно дело № 4 от 2012 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 от 10 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № Iз-2061 от 5 октомври 2012 г. за регистрацията и отчета на бронираната, колесната, верижната техника, влекачите и специалната техника на Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 43 от 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник
НАРЕДБА № 43 от 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения – зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
НАРЕДБА № 8 от 2007 г. за процедурите по сертификация
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 77 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Библиотекар“
НАРЕДБА № 78 от 26 септември 2012 г.за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен техник“

Министерство на културата Министерство на вътрешните работи Прокуратура на Република България

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 5 октомври 2012 г. за взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България срещу престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности

 

Вашият коментар