Държавен вестник, брой 56 от 20.07.2016 г.

Държавен вестник, брой 56 от 20.07.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 от 18.07.2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика1
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на труда и социалната политика1
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за социално подпомагане4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 на МС от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 11.06.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по заетостта5
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта6

 

Коментарите са затворени.