Съдиите от АССО: да се оттегли искането за външен анализ на административното правосъдие

Съдиите от Административен съд – София-област (АССО) подкрепиха намерението на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков да поиска от правителството да оттегли искането си до Европейската комисия за функционален анализ на системата на административните съдилища.

През октомври 2017 г. кабинетът реши да се обърне с искане за такъв анализ от външни експерти към Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия. Преди това подобен външен анализ беше направен на прокуратурата.

В решението на правителството е посочено, че се иска осигуряване на експерти за подготовка на функционален анализ на ВАС и на системата на административните съдилища. Както и изготвяне на предложения за оптимизиране и регулиране на натовареността на ВАС и на системата на административните съдилища, включително чрез промяна на подсъдността на определени видове дела, и структурни мерки.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg

Вашият коментар