Специализирани съдебни състави за деца ще функционират от 1 октомври в пет съдилища

изтеглен файлСпециализирани съдебни състави ще разглеждат делата с участие на деца от 1 октомври т. г. в пет пилотни съдилища – окръжните съдилища във Варна и Пловдив и районните съдилища във Варна, Пловдив и Козлодуй. Това съобщи днес заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева–Русева при откриване на обществената кампания „Детство без решетки“, организирана от Български хелзинкски комитет, Националната мрежа за деца и Института по социални дейности и практики.

 

Идеята за специализирани състави е залегнала в проекта на закон за детското правосъдие, върху който интензивно работи Министерството на правосъдието (МП), съобщават от пресцентъра на институцията.

„Въвеждането на възстановителното правосъдие, медиацията и семейно-груповите конференции, като метод за превъзпитание и подкрепа за деца в конфликт със закона, закриване на социално-педагогическите интернати и реформа във възпитателните училища интернати, са само част от темите в проектозакона, каза зам.-министър Мичева-Русева.
Амбицията на Министерството на правосъдието е до края на ноември да приключи с изчистването на текстовете на законопроекта и да го подложи на широко обществено обсъждане, обясни тя.
Една от основните идеи, заложени в проекта, е регламентиране на механизми за оказване на помощ и превъзпитание на непълнолетните извършители на престъпление, налагане на лишаване от свобода само в извънредни случаи, максимално кратки срокове за задържане под стража и специална грижа към деца, пострадали от престъпления.
„Предвиждаме само специализирани съдебни състави, прокурори,  полицейски служители и социални работници да разглеждат делата с участие на деца. За това е необходимо първоначално и поддържащо обучение на магистратите и експертите, ангажирани в това“, заяви г-жа Мичева–Русева. Тя допълни, че МП вече е провело два обучителни модула за магистрати от петте пилотни съдилища в страната, благодарение на българо-швейцарския проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие”. Специалните състави ще заработят от 1 октомври в тези пет съдилища.
Кампанията „Детство без решетки“ цели да подкрепи реформата в областта на детското правосъдие, да насърчи адекватен обществен дебат по темата за повишаване на осведомеността на обществото по проблемите на децата в конфликт със закона,  заяви Светла Баева, директор на програмата кампания и комуникация на БХК. В рамките на кампанията е внесено отворено писмо в Министерския съвет и в Народното събрание с искане да бъде отменен остарелият Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и да бъде приет нов, специален Закон за детско правосъдие, който да отговаря на международните стандарти.

Коментарите са затворени.