НС прие на първо четене ограничения за придобиване на земеделска земя

imagesПарламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Първият е внесен от ПГ на Коалиция за България , а вторият – от ПГ на ПП ГЕРБ. С измененията се дава възможност държавни и общински пасища и мери да бъдат отдавани с предимство на животновъди, предадоха от пресцентъра на Народното събрание.

 

 

Със законопроекта на Коалиция за България се въвеждат и ограничения за придобиване на земеделска земя. Предвижда се право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд да могат да придобиват физически и юридически лица, които са пребивавали непрекъснато или са установени в България повече от три години, непосредствено предхождащи годината на сключване на сделката. За юридическите лица с регистрация по-малко от три години това ще става само ако отделните съдружници, членове на сдружението или учредители на акционерно дружество отговарят на същото изискване за уседналост. Съответно при сключване на сделката купувачите ще следва да докажат произхода на средствата за придобиване на земята.

Промените, предложени от Коалиция за България, предвиждат общински и държавни мери, пасища и ливади да бъдат отдавани под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, като това ще става пропорционално на броя и вида на регистрираните животни и по пазарна цена. Според определението „пазарна цена“ е цената за предходната година по договори за наем или аренда на имоти с подобни характеристики, намиращи се в съответното землище на отдавания под наем или под аренда имот. Останалите свободни пасища и ливади ще могат да се отдават чрез търг и на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Договорите ще се сключват за срок до шест стопански години.

Измененията, предложени от ПГ на ПП ГЕРБ, също предвиждат пасищата и мерите да се отдават с предимство на животновъдите, но това да става чрез търг на два етапа. Предвижда се още мери и пасища да могат да бъдат отдавани по изключение без търг или конкурс на сдружения, включващи всички собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, които се намират в съответното землище или в землищата на съседните общини.

Вашият коментар